Trädfällning i Kvicksund 2009
Mycket bra arbete utfördes av James på "Affinity for Trees"
Han är utbildat arborist och sysslar även med trädgårdsdesign
och allt som har med trädgård att göra.
Hemsida:
Trädkärlek

Nu ska den halvdöda eken bort!
Arboristen James tar ner den halvdöda eken.
Den stora Aspen ska bort!
En stor asp stod i vägen!
James klättrar högt och säkert
James kättrar högt och säkert
nästan nere!
och tar ner den bit för bit.
Björkens tur
Jag valde att ta bort en stor björk för att få in lite mer kvällssol.

Säkerheten och utrustningen är viktig!
Den tas ner i bitar
Medhjälparen Sebbe
Medhjälparen Sebbe
Alla kvistar och grenar hämtades
En kranbil kom och hämtade alla grenar och kvistar.


Tillbaka