Personakt

Beata Johansdotter

Född:Finland,Malax,Österbotten

Äktenskap med Christoffer Olsson Ruuthblad (1698 - 1775)

Vigsel:1744

Noteringar

Hämtat från Dödsboken Anundsjö: Afskidade Cronobåtsman Båtsmannen Christoffer Olofsson Rutblad Född år 1698 14 november
Fadren bonden Olof Christoffersson i Myckelgensjö modren hustru Karin Pärsdotter på dess
22 ålders år begafs sig i krigstienst vid 1 sta gången trädde i äktenskap med pigan Kerstin Salmonsdotter
lefte med hennei 23 år aflade 2 söner 4 döttrar var änklinge i 3 år blef 2 dra gången olyckligt gift med Beata
ifrån Österbotten som genom Tjufnad blef hängder i galge 3dje gång kom i äktenskap pigan Karin Nilsdotter
ifr Norrmesunda och med henne lefat uti 26 år Denne mannen har tjänt Cronan 36 års tid efter afskedstagande
åtnjutit Gratial i 36 dagar ?? fört en ärlig vandel dödde den 13 maii Begrafdes 21 Maii Lades å första Raden w
södra sidan kyrkoporten sedan han Christligt lefat nästan 77 år
Källa: Birgit Schoultz