Personakt Antavla

Israel Samuelsson Rosenblad

Nybyggare. Blev högst 52 år.

Far:Samuel Turunen Mört (1693 - 1741)
Mor:Karin Israelsdotter (1682 - 1762)

Född:1726-06-08 Hammerdal,Sikås,Västernorrlands län
Död:1778

Barn med Anna Johansdotter (1739 - 1771)

Barn:
Christina Israelsdotter (1770 - 1850)

Äktenskap med Anna Matsdotter

Vigsel:1772

Noteringar

Nybyggare i Ormsjö

Barn:
Karin Israelsdotter (1756 - )
Anna Israelsdotter (1759 - 1842)
Johan Israelsson (1761 - 1834)
Marget Israelsdotter (1763 - 1849)
Samuel Israelsson (1767 - 1857)
Kristina Israelsdotter (1770 - 1850)

Familj med Anna Matsdotter

Barn:
Sara Israelsdotter (1773 - 1836)
Helena Israelsdotter (1776 - 1864)
Israel Israelsson (1777 - 1857)

Levnadsbeskrivning Döpt 12 juni 1726 i Hammerdal (Z).
Dödsorsak: Åldersdomsbräcklighet.
I Åsele dombok från år 1756 står följande att läsa under paragraf 6:"S.D. Anmälte sig Nybyggaren Johan Nyberg i Ormsjön, i anseende till sin ålder och orkeslöshet vara föranlåten att öfverlämna sitt åboende nybygge i berörde Ormsjön här i Åsele Lappmarck beläget till sin måg Dragonen wid Kongl. Jemtelands Regementte och Majorens Compagnie, Manhaftig Israel Samuelsson Rosenblad, som närvarande med Länsmannens Peter Wallströms skriftelige Wittnesbörd af den 16 December förlidet år, intygades ärlig och i sitt lefwerne beskiedlig, samt i följe hwarytaf och som älfwen bemälte Israel Samuelsson detta nybygget med behörig flit lofwade häfda och förestå; Ting Rätten ej underlåta kunde honom hos Konungens Befallning Hafwande till åbo beforderlig vara, såwida han annars ifrån Compagniet entledigas". Ovanstående aktstycke bekräftar ju att Israel Samuelsson gifte sig med Anna, en dotter till Johan Nyberg.

Israel Samuelsson var gift två gånger, och hans andra fru hette Anna Mattsdotter. Israel hade en bror, som hette Karl. Anna Mattsdotter var en äldre syster till Karls fru, som hette Kerstin Mattsdotter. Båda flickorna, alltså Anna och Kerstin, var från Jonsgård i Ström och döttrar till bonden Mats Persson och hans hustru Sara Isaksdotter. Israel Samuelsson blev far till nio barn. Men brodern Karl var värre. Han blev far till 13 stycken. En av dem hette Samuel Karlsson född 1757. Samuel gifte sig 1791 med Lisbeta Henriksdotter från Alanäset(al111). I Israel Samuelssons tabell står att han dog 1778. Mem detta årtal är gissat. I ett domstolsprotokoll år 1779 ålades "enkan Anna Mattsdotter att beswärja bouppteckningen efter sin avlidne man. Anna Mattsdotter gifte om sig 1779 med änklingen Ivar Johansson från Hoting. Denne blev alltså styvfader för Israel Samuelssons omyndiga barn. Jag berättade att en av Karl Samuelssons söner gifte sig med en flicka från Alanäset, Lispeta Mickelsdotter. För rättvisans skull bör kanske nämnas att en dotter till Israel Samuelssons yngste son Israel, född 1777 gifte sig med Per Mickelsson i Alanäset(al115). Flickan hette Anna Stina och hon blev mor till Petta. Bröderna Karl och Israel Jakobsson var inte bara duktiga barnalstrare. Det berättas att det var mycket arbetssamma och idoga män. Ibland var de så idoga, att de blev stämda inför tinget. Detta skedde bl.a. 1767. Israel beskylldes för att långfredagen ha "skafwit rönn", och för att söndagen efter Vårfrudagen gjort en kvarnresa. Karl hade på samma långfredag "låtit twätta dess stugbyggnad", vad det nu kan betyda. Han hade också första söndagen i fastan även han gjort en kvarnresa. Om dom fick böta framgår inte av domböckerna. Tydligen klarade de sig. Israels son Samuel berättade en gång för kyrkoherden Jonas Nenzén, när denne 1837 besökte Västra Ormsjö, att han, Samuel, var nio år gammal, när fadern och farbrodern år 1776 flyttade från gamla gårdarna söder om Ormsjön till norra sidan, där byn numera ligger. Medan han ändå var i berättartagen, fortsatte han tydligen att berätta om fisket i Ormsjön. I samuels barndom fanns det i sjön stor id, abborre och harr. Däremot var det mindre med lax. Mört fanns det också, men den var sällsynt. Samma var förhållandet mmed gäddan. Men en gång skall en svärson till Samuel skjutit en gädda i sjön. Svärsonen bommade, men gäddan "svimmade av smällen". Gäddan vägde 1 1/2 lispund, d.v.s. över 12 kg enligt Samuels uppgift.

Se om honom på
www.jenson.se/0001/1515.htm

Soldat vid Jämtlands dragonregemente med soldatnamnet Rosenblad. Slutade och kom till Ormsjö med brodern.
I Åsele dombok från år 1756 står följande att läsa under paragraf 6:"S.D. Anmälte sig Nybyggaren Johan Nyberg i Ormsjön, i anseende till sin ålder och orkeslöshet vara föranlåten att öfverlämna sitt åboende nybygge i berörde Ormsjön här i Åsele Lappmarck beläget till sin måg Dragonen wid Kongl. Jemtelands Regementte och Majorens Compagnie, Manhaftig Israel Samuelsson Rosenblad, som närvarande med Länsmannens Peter Wallströms skriftelige Wittnesbörd af den 16 December förlidet år, intygades ärlig och i sitt lefwerne beskiedlig, samt i följe hwarytaf och som älfwen bemälte Israel Samuelsson detta nybygget med behörig flit lofwade häfda och förestå; Ting Rätten ej underlåta kunde honom hos Konungens Befallning Hafwande till åbo beforderlig vara, såwida han annars ifrån Compagniet entledigas".
Ovanstående aktstycke bekräftar ju att Israel Samuelsson gifte sig med Anna, en dotter till Johan Nyberg.
Israel Samuelsson var gift två gånger, och hans andra fru hette Anna Mattsdotter. Israel hade en bror, som hette Karl. Anna Mattsdotter var en äldre syster till Karls fru, som hette Kerstin Mattsdotter. Båda flickorna, alltså Anna och Kerstin, var från Jonsgård i Ström och döttrar till bonden Mats Persson och hans hustru Sara Isaksdotter.
Israel Samuelsson blev far till nio barn. Men brodern Karl var värre. Han blev far till 13 stycken. En av dem hette Samuel Karlsson född 1757. Samuel gifte sig 1791 med Lisbeta Henriksdotter från Alanäset(al111).
I Israel Samuelssons tabell står att han dog 1778. Mem detta årtal är gissat. I ett domstolsprotokoll år 1779 ålades "enkan Anna Mattsdotter att beswärja bouppteckningen efter sin avlidne man.
Anna Mattsdotter gifte om sig 1779 med änklingen Ivar Johansson från Hoting. Denne blev alltså styvfader för Israel Samuelssons omyndiga barn.
Jag berättade att en av Karl Samuelssons söner gifte sig med en flicka från Alanäset, Lispeta Mickelsdotter. För rättvisans skull bör kanske nämnas att en dotter till Israel Samuelssons yngste son Israel, född 1777 gifte sig med Per Mickelsson i Alanäset(al115). Flickan hette Anna Stina och hon blev mor till Petta.
Bröderna Karl och Israel Jakobsson var inte bara duktiga barnalstrare. Det berättas att det var mycket arbetssamma och idoga män. Ibland var de så idoga, att de blev stämda inför tinget. Detta skedde bl.a. 1767. Israel beskylldes för att långfredagen ha "skafwit rönn", och för att söndagen efter Vårfrudagen gjort en kvarnresa. Karl hade på samma långfredag "låtit twätta dess stugbyggnad", vad det nu kan betyda. Han hade också första söndagen i fastan även han gjort en kvarnresa. Om dom fick böta framgår inte av domböckerna. Tydligen klarade de sig.
Israels son Samuel berättade en gång för kyrkoherden Jonas Nenzén, när denne 1837 besökte Västra Ormsjö, att han, Samuel, var nio år gammal, när fadern och farbrodern år 1776 flyttade från gamla gårdarna söder om Ormsjön till norra sidan, där byn numera ligger. Medan han ändå var i berättartagen, fortsatte han tydligen att berätta om fisket i Ormsjön. I samuels barndom fanns det i sjön stor id, abborre och harr. Däremot var det mindre med lax. Mört fanns det också, men den var sällsynt. Samma var förhållandet mmed gäddan. Men en gång skall en svärson till Samuel skjutit en gädda i sjön. Svärsonen bommade, men gäddan "svimmade av smällen". Gäddan vägde 1 1/2 lispund, d.v.s. över 12 kg enligt
Samuels uppgift.
Uppgift frånwww.stenbanken.com/lindh/