Personakt Antavla

Christoffer Olsson

Blev högst 87 år.

Far:Oluff Christoffersson (1610 - 1686)
Mor:Anna (1610 - 1692)

Född:1641 Anundsjö,Myckelgensjö,Västernorrlands län
Död:1728-03-10 Anundsjö,Myckelgensjö,Västernorrlands län 1)

Barn med Anna Persdotter (1640 - 1702)

Barn:
Olof Christoffersson Rut (1671 - 1712)

Noteringar

Barn
Päder Christophersson. Född 1666 i Myckelgensjö, Anundsjö Död 1744.
Olof Christoffersson Rut. Född 1671 Myckelgensjö, Anundsjö Död 1712.
Christoffer Christoffersson. Född 1685 i Myckelgensjö, Anundsjö Död 1716-06-24 i Myckelgensjö, Anundsjö

Myckelgensjö

Den gamla anrika byn Myckelgensjö hade 1535 tre åboare, men redan 1545 fanns 7 bönder nämligen Mårten Halvarsson, H. Sigrid, Nils Svensson, Mårten Svensson, Olov Ärlandsson,' Helge Ärlandsson, Erik Jonsson. Men 1585 var det bara 3 bönder och 1640 var det H. Gertrud, H. Brita och Nils Olsson, som ägde byn och under 1700-talet 5 bönder. År 1867 fanns 12 bönder, 2 arrendatorer, 1 'torpare, 1 båtsman Burman. År 1961 fanns 273 personer i byn men den har de sista 25 åren minskat betydligt. Byn har nog genomgått många skiftande öden. Lappmorden i byn kan ännu inte bevisas men kan ändå ha ägt rum för länge, länge sedan. Den händelsen skall ha nedskrivits på ett kalvskinn, men detta skall senare ha kommit bort. Myckelgensjö var under 15-1600-talet en fattig by, men blev senare en välbärgad by med bra åkerjord och stora skogsmarker. Genom den s.k. "Genbergsgården" från 1700-talet har byn blivit en turistort. Under 1860-talet anlade byamännen nybyggena Vestan- och Östanbäck och Björkvik. 1968 fanns 225 personer i byn.

Christopher Olsson var en flitig kyrkobesökare. Bland communicantes var ofta "Christopher Ollsson med sit fålk", främst svärdottern "Änkian Hustro Anna" och den sjukliga "dottren Anna". Källa: Bengt Sjöbergs bok: Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, 1999, sidan 112. Christopher Olsson blev tillsammans med Oluff Pedersson anklagad på tinget 1671 av fogden "Vice Häratzhöfdingen W: Carl Burman" för att de "påfördt honom lasteliga ordh" och sagt sig "Eij mehra achta honom än spijssööl heller dhen Biörn som the hafwa i Hööååsen i hiäl shutit, medh Annat mehra, som fyra Giänsiöö män bewittnade sandt wara, och dhe siälfwa icke Undfalla Kundhe, hwarföre bleef bemte. Oloff och Christoffer på Höga Öffhetennes Nådiga behagh, effter 12 aff Konungs B:[alken] St[ads] lagen, pålagda allenast tillhopa att bötha - 20. dlr kmt." Källa: Bengt Sjöbergs bok: "Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, 1999, sidan 114.


Källor

1)http://www.nordling.eu/Dis/0002/1933.htm