Personakt Antavla

Per Salomonsson

Nändeman. Blev 45 år.

Far:Salomon Christoffersson (1737 - 1805)
Mor:Margareta Persdotter (1738 - 1778)

Född:1764-07-06 Anundsjö,Nordsjö,Västernorrlands länI Nordsjö Anundsjö enligt "Vilhelminaborna-1920" av Karl-Erik Gavelin.
Bosatt:Vilhelmina Latikberg och Hacksjö
Död:1809-08-01 1)Lungsot 40 år gammal

Äktenskap med Maria Matsdotter (1769 - 1840)

Vigsel:1793

Barn:
Salomon Persson (1798 - 1859)

Noteringar

Barn
Anna Greta Persdotter 1793-05-25 Född i Latiksberget
Susanna Persdotter 1795-02-21Född i Latiksberget
Catharina Persdotter 1796-11-05 (döpt) 28/10 ? Född i Latiksberget Gift Lars Eriksson
Salomon Persson 1798-03-14 Född i lLatiksberget
Eva Persdotter 1800-01-09-1804 Född i Latiksberget
Maja Lisa Persdotter 1802-1804 Född i Latiksberget
Eva Maglena Persdotter1804-12-02 Född i Latiksberget
Mathias Persson 1806-09-09 Född i Hacksjön
Maria Britta Persdotter 1808-05-30 i Hacksjön
Christina Persdotter 1809-06-13-1811-04-29 i Hacksjön

Han kommer från Nordsjö via Latikberg i Åsele till Vilhelmina i början av 1800-talet.
I Latikberg betecknas han som måg efter att ha gift sig med dottern i huset.

At Jag Mathias Hansson har med min hustrus råd och samtycke öfwerens kommit, att aflämna wårt innehafda Nybygge i Latiksele till wår son Eric Mathsson och såsom wi med denna wår son har öfwerenskommit med mågen Pehr Salmonsson och dotter Maria Matsdotter att sagda wåra barn må få och äga besittningsrätten uti förberörda wårt nybygge i Latksele, har wi med honom öfwerenskommit ay mågen Pehr Salmonsson skall till utlösen lämna till sonen Eric Tjugo Två Riksdaler 10 skilling 8 rundstycken till oss öfriga(oläsligt ord, möjl. ”barnen”) Tjugo Två Riksdaler 10 skilling 8 rundstycken så att hela utlösnings Summa inalles belop aw Fyrtio fyra Riksdaler 21 skilling 4 rundstycken; Sedan wi lämnat ifrån oss nybygget, skall de bestå oss i lifstiden tarfwlig och nödig skjötsel på ålderdomen, samt alt hwad som nämnas till näringsfång, födan för en ko, Twå getter och Twå får ett häst Kreatur skall han utaf oss bekomma så snarthan tillträder Nybygget, och således i lifstiden bestå oss en tarwlig och nödig Kyrka Skjuts till och ifrån Kyrkan wed och wäre med mera. Och således äger han till stånd å Hög wederbörlig ort söka stadfästelse hwilket wi härmed å ömse sidor förklara oss nöjd och willa med wåra samt ombedne wittnens namn under skrifwa som skedda i Åsele d. 22te Marti 1793.

Maths Hansson
hustru Susanna Ersdotter


Källor

1)GID 2023.11.64100