Personakt Antavla

Per Olofsson

Far:Olof Giflöghsson (~1505 - 1565)

Född:omkring 1545

Barn med ?

Barn:
Erik Persson (1597 - 1672)

Noteringar

Barn
Mikael 1590
Erik 1597

"Några bönder i Fjällsjö socken - de voro Per Olofsson och Nils Eriksson, båda i Ön, och Knut Eriksson, Kristoffer Nilsson och Påvel Segersson i Storgränden - hade år 1604 tillsammans med en jämte begått ett mord, ity att de dödat en lapp vid namn Michil Larsson. Året därpå den 12 okt. hade rannsakningen hållits i Sollefteå, och ett brev hade utfärdats därom. Detta ha vi däremot icke kunnat igenfinna, varför vår kännedom om målet är ganska ofullständig. Om den mördade veta vi emellertid så mycket, att han i livstiden varit "en stor skalk" samt gjort mången skattebonde i Fjällsjö och annorstädes stor orätt ock åverkan på deras vonor och annat, vilket ock varit allom kunnigt och veterligt. Han hade, kort sagt, gjort mycket intrång på på böndernas jaktmarker, och sådant tålde man på den tiden mindre än i våra dagar, emedan jakten då bedrevs icke som ett nöje utan som ett viktigt näringsfång.