Personakt Antavla

Arvid Jönsson

Bonde. Blev högst 71 år.

Far:Jöns Jonsson (1580 - )
Mor:Britta Persdotter

Född:1620 Ström,Öhn,Västerbottens län
Död:före 1692

Barn med ?

Barn:
Jöns Arvidsson (1650 - 1750)

Noteringar

Barn:
Jöns Arvidsson (1650 - 1750)
Gölin Arvidsdotter (1653 - 1724)

Arvid Jönsson försökte vinna 1/4 i hemmanet nr 5 av sin brorson
Jöns Jonsson (Domboken 1679, ht p.4). Flyttade på äldre dar till
mågen i Äspnäs, men "tvingades" därifrån när han ej orkade arbeta
längre, till sonen Jöns Arvidsson på Öhn nr 2. Sedan uppstod tvist
om arvet efter Arvid (Db 1692, ht p.10).
Arfwe Jönss. nämns bland döda i registret till Ström C:2 s 584
Efter Arvid Jönssons död tvistade Mats Göransson, IX:61 (dottern Göles IX:62, make) med Jöns Arvidsson om arvet efter Arvid Jansson. Enligt Mats bestod arvet av 21 daler silvermynt, en ko och sex får, en handkvarn, en kokgryta samt andra kärl och något korn. Jöns svarade att det bara fanns 18 daler i pengar. Han berättade också för häradsrätten, att "fadern var hos Matts så länge han orkade arbeta, och sedan så gått som förskiuten, och gav sig altså hoos sonen, där han längie lågh siuk i sin höga ållder, och behövde stoor skiötzell, och i gode mäns närvaru testamenterat honom all sin ringa ägendom". Protokollet i detta mål avslutas sedan:
"Parterne förlijchtes sålledes, at Jöns Arfvedsson utlåfvadhe till nästkommande Kindersmässa i ett för allt betalla tre dahl. S.m:tt till Mattes Jöransson, hwarmed han för prätenderade arff war nögder, och därpå gaf Jöns honom sin handh."

Källa: Georg Hansson