Personakt Antavla

Erik Persson

Blev högst 75 år.

Far:Per Olofsson (~1545 - )

Född:1597
Död:1672 Fjällsjö,Bölen,Jämtlands läm

Barn med ?

Barn:
Gunillla Eriksdotter (~1647 - )
Johan Eriksson (- 1694)

Noteringar

Olof Ericsson (ABT. 1635 - )
Eric Ericsson (ABT. 1640 - BEF 1681)
Johan Ericsson (ABT. 1645 - ABT. 1694)
Gunilla Ericsdotter (ABT. 1647 - )
Dotter (1648

Nämnd 1620-1660. (lsh,mtl) Uppgiften i boken "Bodum vår socken" av
Einar Hallström att han omnämns 1604-60 är inte korrekt (den Erik
Persson som nämns 1604-06 i byn måste vara en annan, vilket
födelsåret visar). Einar Hallström skriver vidare: "Erik Persson
skattade för 10 1/2 seland och levde till omkring 1660. Under hans
tid hade bölegrannarna diverse tvister med finnarna, som vid
mitten av seklet fått tillstånd att upptaga Hoting och Rörström.
Den senare ödejorden hade dessförinnan länge brukats under Böle,
och det är därför förklarligt att förhållandet till de nya
grannarna var lite ömtåligt." - - - "Erik Persson drunknade.
Sannolikt hade han tre söner, Olov, Erik och Johan samt möjligen
en dotter gift med Olov Jonsson i Orrnäs. Den sistnämnde anklagade
1673 Johan och en orrnäsbonde för att de tagit häbbrenyckeln av
Erik Persson, då de 'hans Lekamen af Watnet Uptogo' och att de
tillägnat sig skinn av bäver, utter och räv i häbbret. De
tilltalade erkände att de varit in i häbbret men det hade skett
endast för att lämna ut 8 skålpund torra gäddor till
kronoutlagorna. Torra gäddor var den här tiden en skattepersedel.
De åtalade blev efter edgång frikända."