Personakt Antavla

Nils Andersson

"den husarme finnen". Blev ca 66 år.

Far:Anders Anderson (~1610 - 1676)
Mor:Elisabeth Zackrisdotter (- 1694)

Född:omkring 1640
Död:1706 Åsele,Gafsele,Västernorrlands län

Barn med Ella Hendriksdotter (1640 - 1711)

Barn:
Karin Nilsdotter

Noteringar

Barn:
Gertrud Nilsdotter (1670 - 1722)
Karin Nilsdotter
Märet Nilsdotter
Ella Nilsdotter
Hindrik Nilsson
Margeta Nilsdotter

Nils Andersson var den förste nybyggaren i Åsele lappmark. Han kom 1674 till Gafsele "med sin ko, sin hustru och sina halvvuxna barn". Enligt gafseletraditionen var han "en flykting, som kommit över från Finland under ett krig". - Rut Gavelin, yngre syster till den mer kände Axel Gavelin, beskriver i "Blad ur de äldre byarnas historia" i "Åseleboken" (Bokförlaget Botnia, Umeå 1966) hur han i stället bott några år i Sverige före 1674 och att han kan ha kommit över från Finland för att vara sommardräng hos någon kustbonde och sedan inte återvänt eller att han varit en avskedad knekt som "efter freden 1660 beslutat sig för att stanna i Sverige."
Nils Andersson, var alltså några år över de 30 då han kom till Gafsele. Han hade gift sig på 1660-talet med Ella Henriksdotter, som talade svenska "för hon hade varit i Sidensjö", en plats halvvägs mellan Anundsjö och Ö-vik, "förmodligen en dotter till finnen Hindrik Jonsson, som först bodde i Grundtjärn, men som sedan upptog ett ödehemman i Ruske i Junsele" (Tyko Lundkvist "Av ris och rot", Ö-vik 1973, sid 308).

I Grundtjärn har tecken funnits att en "Nils Andersson köpt något hus och jord i Holm", vilket anmälts vid Nätratinget 1667. När köpet anmäldes för tredje gången i augusti 1771 klandrades det av en granne, som ansåg sig ha bättre rätt till stället, och Nils Andersson blev fråndömd torpet. (I Anundsjöboken, 2:a uppl i faksimiltryck Ågrens Tryckeri AB, 1996, är man mer sparsam i sin berättelse om Nils Andersson: "Den första anundsjönybyggaren i Åsele var finnen Nils Andersson, som år 1674 slog sig ner i Gafsele. Han var också den förste nybyggaren i Åsele. Han kom från Grundtjärn och hade en stor familj. Vem han var vet vi inte säkert. Ingen handling som vi träffat på har berättat om var han var född eller vilka föräldrarna var.") Bodde "inhyses" med sin familj och fick som andra Ådalsbor ägna sig åt att "svedja, fiska, jaga, och fara till vinter- och tingsmarknaden i Åsele för att göra affärer med handlarna från Umeå och Härnösand och byteshandla med lapparna".

Han hade varit på januaritinget i Åsele 1674, där tingsdomaren läst upp 1673 års lappmarksplakat för menigheten och gett Nils Andersson, "den husarme finnen", det rådet att ta tillfället i akt att bli nybyggare i Åsele. /Rut Gavelin i Å:32/

"Med tiden försvann de purfinska inslagen i Gafselelivet. I stället skedde en hastig försvenskning där, även om myndigheterna fortsatte att tala om "Gafselefinnarna". Så var t ex alla Nils Anderssons mågar svenskfödda. (Nils Andersson fick med sin hustru Ella Henriksdotter sex barn, varav en son, född omkr 1662 och fyra döttrar, födda mellan 1664 och 1670). Det var hans mening att någon av mågarna skulle få överta gården i Gafsele. Ingel Persson, som var gift med yngsta dottern Gertrud, var en av dem. Han begärde vid tinget 1698 att det skulle få avgöras genom lottning, vem som skulle få överta hans gård. Det blev Ingel Persson som från det året står som ägare till Gafsele nr 1.

Förvärvet ogillades av svärfadern, "eftersom Ingel visat sig alltför vidrig". Ingel fick i stället köpa fastigheten, vilket skedde 1701 för en köpeskilling av 300 dlr kmt (kopparmynt).

På väg 90 mellan Junsele och Åsele finns sedan senare delen av 1960-talet en vägskylt som visar vägen till ”V:a Gavsele”. Den går över Ångermanälven ("Storån") vid den sk Koholmen. Där finns en skylt om "fornminne". Det är en minnessten som Åseleborna rest över sin förste bebyggare. Minnesstenen har följande inskription:

"Det lilla är det storas begynnelse.
Hit kom år 1674 finnen Nils Andersson
Upptog av ris och rot
Det första nybygget
I Åsele lappmark
Hit kom år 1966 Brons byggare och knöto samman
Storåns stränder Gagnande by och bygd - Vilja bryter väg"

Med hjälp av en hopkommen flotte kunde Andersson ta sig över till andra sidan av "ån". Där uppstod den första bebyggelsen på den s k "Gaffsells Finne- Marck" som visas på en teckning över Gafsele 1714 av Sören Jönsson "efter Spoles karta" i Åseleboken, sid 39. För ”Kohollmen" har antecknats "boskapsbet uppå".