Personakt

Mickel Persson


Barn med Karin Jönsdotter

Barn:
Per Mickelsson

Noteringar

Ägare fram till 1642
Enligt den längd som gjordes upp när "garnisionsskatten" för år 1628-29 skulle krävas in till den danska kronan kan man se vilken gård i varje by som ­ troligen ­ är äldst. Där står nämligen: "Af den förste som er boendis paa hver gammel gaard, skrefvit och taxerit for ­ 1/2 Rigsdaler" samt "och er hver, da flere dis paabögder, taxerit for 1 Rigsort".
I Gärde är det Mickel Pedersen som betalat den halva riksdalern.