Personakt

Cristopher Eriksson

Bonde Knekt. Blev ca 50 år.

Född:1580
Död:omkring 1630 Anundsjö,Myckelgensjö,Västernorrlands län

Barn med Karin Tommasdotter

Barn:
Oluff Christoffersson (1610 - 1686)

Noteringar

Var skriven på Myckelgensjö under 1609-1627. I restuppbörden efter Älfsborgs lösen står det att all säd i hela byn avr bortfrusen 1613-1619. Han blev tvungen att gå och tigga. Christopher var under 1620-1630 knekt under kapten Hans Horn och sedan kapten Lars Pederssons kompani. Horns kompani mönstrades 1623 i Vibyggerå socken av chefen för landsregementet i Norrland överste Gustav Horn. Två år tidigare hade det funnits 18 knektar från Anundsjö i kompaniet, men sedan dess hade fem knektar dött före eller under Gustav II Adolfs fälttåg i Livland. De återstående ingick senare tillsammans med nyutskrivna knektar i Lras Pederssons kompani. Detta sändes först till Livland, men flyttades 1629 via Stockholm till Preussen där det drabbades av stora förluster främst genom sjukdomar.
I februari återstod bara två av de gemena knektarna från Anundsjö. Vid kompaniets mönstring i juli 1630 i Arnäs var inte Christopher med. Han dog antagligen i Preussen i slutet av 1629 eller under 1630. Källa "Rötter i Anundsjö"

Christopher Erichsson var skriven på Myckelgensjö 2:1 1609-1627. I restuppbörden efter Älvsborgs lösen står, att all säd i hela byn var bortfrusen alla åren: "Christopher Ersson, Husman Hussarm, går och tigger och moderen siin som liggir på Sengen." Källa: Bengt Sjöbergs bok: "Rötter i Anundsjö - en bygd nolaskogs, 1999, sidan 117.