Personakt

Oluff Oluffson

Nämndeman 1628.

Född:Anundsjö,Önskan,Västernorrlands län

Barn med ?

Barn:
Olofsdotter

Noteringar

Önskan
Önskan hörde till Sidensjö-Skorped 1535 men redan 1545 hörde den till Anundsjö. Från 1545 till mitten av 1700-talet var det för det mesta 4-6 bönder i byn. Onskan är en bra jordbruksby, varför befolkningen ökade snabbt, så att redan 1850 fanns 113 personer i byn varav 79 vuxna och 34 barn. Endast Kubbe och Sörflärke hade flera innevånare inom socknen. Bland kända män i byn kan nämnas båtsman Mårten Nilsson-Flink, .f. 1682, som var båtsman från 1700 till 1720, då han erhöll avsked på grund av bräckligheter. Flink erhöll rätt till ödehemmanet Onskan nr 3. Den är undertecknad av överamiral Claes Sparre, Stockholm, dat. den 9 april 1720. Onskan överfördes till Skorpeds församling omkr. 1863.

www.monaper.se/ByarnashistoriaiAnundsjo1.htm