Personakt

Jöns


Barn med Persdotter

Barn:
Tore Jönsson

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals jhärads domböcker 1602-1700"
Gunnars Aömqvist
--
Gifte mannen Jon Hansson i Karsbol, huskarl, kommen från Österdalarna,
och pigan Guri Bengtsdotter i Östanbjörke har avlat barn tillsammans. De
döms enligt Guds lag att mista livet.
1645 ht 24
--
Fasta för Nils Björsson i Svineberg på 1/3 ib. Han har köpt
1/ av Knut Persson i Säter hans del för 10 rd,
2/ av Olof Persson i Mörkerud hans del för 4 rd, en ko och en tunna kom,
3/ av Olof Persson i Munkebacka hans del för 6 rd,
4/ av Per Halvardsson hans del för 9 rd,
5/ av Ingeborg Persdotter i Östanbjörke hennes del för 4 rd,
6/ av Ramfrid Persdotter i Ås hennes del för 4 rd samt
7/ ärvt en lott genom sin hustru Gertrud Persdotter.
1652 vt 33
--
I nämnden intages Håkan Larsson i Östanbjörke.
1654 vt 1
--
Barnlösa paret Håkan Larsson i Östanbjörke och Abbelona Persdotter har
uppgjort inbördes testamente.
1654 vt 13
--
Ivar Bengtsson i Östanbjörke har rätt till halv lösen i Skogsberg, eftersom
han äger hälften i bolbyn Östanbjörke. Han avstår till grannen Håkan Larsson
sin halva bördsrätt i det andra torpet, Säter.
1663 vt 26
--
Ivar Bengtsson i Östanbjörke har lämnat Lars Erikssons arvingar i N. Arneby en
säterplats på Östanbjörkes ägor under Jangshöjden för hälften i torpet Söre, el.
Rudsvall i torpet Säter, samt en oxe för den andra hälften. Denna andra hälft har
han sålt till Håkans syster Karin Larsdotter, så att Ivar och Håkan nu har halva
torpet var.
1663 vt 27
--