Personakt

Erik


Barn med ?

Barn:
Jöns Eriksson (- <1654)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Björn Larssons styvbarn i Hån försöker komma in på sin lott 1/4 av 1/3 i
Åmberg, men rätten bestämmer, att eftersom lotten är så liten skall fjärdings-
mannen Bengt Eriksson och hans granne Erik Andersson i Åmberg, vilka
innehar 3/4 av 1/3, utlösa de förra för 25 rd. Hela hemmanet värderas till 300 rd.
1652 ht 12
--
Fasta för Bengt Eriksson i Åmberg på 1/6 i V. Åmberg. Han har köpt av
Nils Olofsson i Örbäck hans hustrus Marit Jönsdotters 1/4 av 1/3 i V. Åmberg
för 30 rd, 1 tunna bjugg och 1/2 tunna havre, varjämte Bengts hustru Anna
Jönsdotter har ärvt 1/4 av 1/3 ib.
1653 vt 53
--
Fasta för Nils Eriksson i S. Åmberg på 1/6 ib. Hans sal. svärfader Jöns
Eriksson har 1636 för 27 rd köpt lotten av herr Nils Andreae, nu boende i
Stockholm, vilken hade ärvt lotten. Nils Erikssons svärmor Sigrid
Kristoffersdotter har därvid inlagt sina jordpengar 15 rd från Tonerud.
1654 vt 37
--
Fjärdingsmannen Bengt Eriksson i S. Åmberg går med på att vänta med
övertagandet av Björns i Hån styvbarns lott i S. Åmberg. Björns styvson Halvard
Halvardsson försöker att komma in på hemmanet.
1656 vt 39
--
Fasta för Erik Persson i S. Åmberg på 1/3 ib med undantag av den del
som tillhör brodern Nils Persson, vilken rest till Indien. Erik har köpt av Sone
Persson i Stockholm hans arvslott för 36 rd och av Elof Jönsson i Backetorp
hans och hans syskons arvslotter för 10 rd, förutom att han ersatt sin styvfader
Jöns Olofsson i Backetorp med ett fat järn för vad denne utlagt på samma
köp. Dessutom har Erik ärvt efter sin fader.
1656 ht 50
--
Fasta för Karin och Ingeborg Eriksdöttrar på 1/12 i Åmberg, som deras
fader Erik Andersson ib till hälften ärvt efter sina föräldrar och till hälften
köpt av sin broder Lars Andersson för 18 rd. Fastebrevet uttages av flickornas
styvfader Jon Håkansson i Åmberg.
1674 ht 51
--
Av den jord i Åmberg som Bengt Eriksson inlöst och fått fasta på vid
1653 vt (nr 53), äger styvsonen Lars Larsson ib 1/3 för sitt mödernearv och
barnen efter halvbrodern Erik Bengtsson 2/3 för sitt fäderne.
1683 vt 33
--
Gudmund Jonsson i Åmberg tillätes att komma in på sin hustrus och
hennes systers, Per Olofssons hustrus, jord, tillsammans 1/3 i 1/2 Maggeby,
vilket brodern Lars Andersson lagt sig emot.
1688 ht 61
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1654 Sonen Jöns Eriksson dör före 1654 Sunne,Södra Åmberg,Värmlands län