Personakt

Hans Eriksson

Död:före 1671 Sunne,Önsby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Johan Hansson (1660? - 1696?)
Kerstin Hansdotter (1660? - <1700)
Erik Hansson

Noteringar

Barn:
Erik Hansson
Elin Hansdotter
Hans Hansson i Gunnerud
Johan Hansson
xx Hansdotter gift med Måns Bryngelsson **
Kerstin Hansdotter
Sven Hansson
-------------------------
**
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnal Almqvist:
--
Olof Månsson i Gunnerud yrkar att få inkomma på den 1/3 i Önsby som
brodern Hans Månsson besitter, eftersom de där äger lika arvsrätt.
De andra åborna i Önsby, Hans Eriksson och Hans Johansson bestrider
och visar nu såväl som vid 1718 vt (80) att Hans och Olof Månssöner blott
äger sitt möderne 1/6 i Önsby.
En annan 1/6 har Hans visserligen börjat lösa från sin moster Kerstin Hansdotter,
men eftersom Hans Eriksson och Hans Johansson är barn till tvenne bröder
till Kerstin, har de större bördsrätt till hennes jord.
1722 ht 171
--
Köpte mark i Önsby 1638
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnal Almqvist:
--
Hans Larsson i Gunnerud, Mats Persson i Önsby och Hans Hansson i
Gunnerud, vilka utan laga uppteckning och skifte tagit arvet efter Elin Hansdotter i
Önsby, skall ersätta Kerstin Svensdotter i Hökerud för en ko som hon haft att fordra
av Elin.
1700 vt
---------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnal Almqvist:
--
Hans Larsson och Hans Eriksson i Gunnerud bötar för utevaro mot soldaten Mats i Önsby.
-----------
Sal. hustrun Elin Hansdotters jord i Önsby för 15 rd resterande skuld
till Per Nilsson i Hälserud. Per Nilssons och Elins brorsons skärstockar har
båda visat att hon var skyldig 25 rd, varav Hans sedan betalat 10 rd.
1699 ht
---------------------------------
Drängen Hans Eriksson i Hälserud får inbörda den 1/6 i Önsby som hans
fader 1672 sålt till sin systers man Måns Bryngelsson och systern Elin Hansdotter
ib för 25 rd.
1697 vt
---------------------------------
Elin Hansdotter i Önsby och hennes systers man Måns Bryngelsson, som
betalat faderns efterlämnade skulder, finnes berättigade till ersättning ur hans
jord i Önsby.
1671 vt
---------------------------------
Hans Eriksson i Önsby uteblir mot Måns Amundsson (Andersson i renov.
domb.) i Skinnargården angående skällsord.
1666 ht
---------------------------------
Hans Eriksson i Önsby bötfälls för uteblivande.
1664 ht
---------------------------------
Erik Hansson i Önsby och hans hustrus broder Sone Månsson i V. Näs
har överenskommit, att om Sone och hans medarvingar ej vill låta Erik, som
skrivits till knekt för V. Näs, lösa den lott som Sone bor på, skall de taga till
sig den man som Erik lejt i sitt ställe. Sone bevisar att han tagit till sig knek-
ten Jakob Jakobsson och även betalat Erik vad denne kostat på honom.
1662 ht
---------------------------------
Halvard Engelbrektsson i Stenserud och hans syskon fordrar 1 1/2 rd av
Hans Eriksson i Önsby, eftersom dennes fastebrev på Önsby visar att deras
farmor Ingeborg Olofsdotter ej fått betalt för sin lott, under det att hennes
broder Per i Viken fått ersättning för sin.
1654 vt
---------------------------------
Hans Eriksson i Önsby finnes skyldig att betala Jon Andersson på Fogdhyttan
5 rd för en häst han haft till foders men fördärvat.
1649 ht
---------------------------------
Hans Eriksson i Önsby ålägges att återlämna till Nils Jönsson i Överbyn
2 rd, som dennes son betalt i lärpengar. Hans har ej hållit sitt löfte.
----
Hans Eriksson i Önsby lovar att betala Marit Persdotter i Bada 2 rd för
hennes lott i Önsby.
1643 ht
---------------------------------
Marit Persdotter i Önsby vill komma till besittning av sin arvejord ib. Hon
frågar, vem som är närmast att lösa hemmanet, hon själv som har sitt fäderne
där eller hennes farbrors sonhustru Börit i Önsby, som genom bakarv efter
sina barn ärvt en lika stor del efter sin man. Hemmanet tål ej tvenne åbor.
Då Börit har lika stor rätt till den jord som arvfallit efter Marits farbror, vil-
ken ägde halva torpet, som Marit har till sitt fäderne och Börit länge skattat
för hemmanet och har större del, bör hon utlösa Marit, "ty hon har allena
så stort som 5 syskon och dock en del öfver".
1637 ht
---------------------------------
Hans Ersson i Önsbyn har skällt Håkan Nilsson i Gunnerud för hästtjuv
efter det att denne olovandes ridit Hans häst. Han (förmodligen Hans) bo-
tar 9 mk.
1636 ht


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1671 Död före 1671 Sunne,Önsby,Värmlands län
<1700 Dottern Kerstin Hansdotter dör före 1700 Sunne,Gunnerud,Värmlands län