Personakt Antavla

Påvel Olofsson Suhonen

Blev högst 80 år.

Far:Olli Ohl Grelsson Suhonen (1570 - )
Mor:Annika Pålsdotter Hannikainen (1570 - )

Född:1594 Finland 1)
Död:1674 Sunne,Lövåsen,Värmlands län 2)

Äktenskap med Elin Olufsdotter Mänkiläinen Haljainen (1599 - <1683)

Vigsel:1620 Finland,Joroinen,Mikkeli 1)

Barn:
Marit Pålsdotter Suhoinen (~1620 - )
Olof Pålsson Suhoinen (1621 - ~1710)
Erik Pålsson Suhoinen (1635 - 1707)

Noteringar

Se kändisättlingar!
www.guggez.se/suhoinen/a6.htm

Barn:
Marit Pålsdotter Suhoinen ca 1620
Olof Pålsson Suhoinen ca 1621-ca 1707
Erik Pålsson Suhoinen ca 1630-1690

I slutet av 1500-talet kom det en hel del invandring från Finland. Däribland fanns en släkt vid namn Suhonen från Ural. Det första kända namnet är Povel Olofsson Suhonen, f. 1594. G.m Elin Olofsdotter. De bosatte sig i Lysvik i Värmland, på gården Löfåsen ca 1650. Hans son Olof Pålsson,1621- 1710 bodde också på Löfåsen i Lysvik G.m Annika Larsdotter.
Äldste sonen Olof Påvelsson tog över Lövåsen efter föräldrarna. Sonen Erik kom till Tväråna genom gifte med en dotter till finnen Påvel Påvelsson Karttuinen. Dottern Marit blev gift och bosatt i Jangshöjden. Hennes make Israel Mickelsson var son till Mickel Larsson, en av de allra första finnarna, som bosatte sig i Fryksdalen. Mickel var född 1592.
Jangshöjden var det ursprungliga namnet på Arnstorp.
Han blev på sin ålders höst blind, vilket är noterat i domboken år 1674 nedan.
Han var i livet år 1674 men avled i Lövåsen i Sunne socken omkring år 1680.
Påfwel Olofsson och hans hustru Elin Olofsdotter i Lööffåsen (Lövåsen) i Sunds (Sunne) Socken, gamla och åldersstigna blinda folk, testamentera till sin son
Oluff Påfwelsson och hans hustru Anneka Larsdotter halvparten af deras lösöre,
lika arv med syskonen i den andra halvparten lösöret samt all den fasta egendom de äga i Lööffåsen mot försörjning i deras lifstid. Oluffs broder,
Erich Påfwelsson och hans syster Marit i jangshöiden hava gått med på att aldrig tala på detta testamente.

Påvel Olofsson Suhoinen är farfars farfars farfars farfars farfar till Kenneth Alexis Bergman.
----------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals domsagas tingsprotokoll av den 2-6/10 1694

Olof Påhlsson i Löfåsen upbödh nu samma 1/4 skattehem:t Löfåsen efter han dett fått först af sina föräldrar genom testamente approberat på tinget d. 15 juni 1674. Jemvehl hans syskon honom dhett uplåtit moth 10 RD:s betalning till brodern Erik Påhlsson i Tväråna (Östmark) och 5 RD:r till systern hru Marit Påhlzdotter
i Jangzhöjden (Arnstorp Sunne) / den Olof sadhe sig aflagdt och lofwadhe till her näst dherpå upwijsa Q:ts/ effter Tingz resolution d. 14 juni A:o 1683.

Källor:
Gunnar Almqvists: "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700".

Ur denna dokumentation, som är framtagen av Studieförbundet NBV i Munkfors, där man mellan 1997-1999 dokumenterade byn Hedåsen 1/8 skatthemman i nordöstra Sunne socken, ber jag att få citera:

Efter att först ha sökt sin bosättning i länets sydligare delar nådde finnarna till Jösse härad och Fryksdalen runt 1620-talet. De tidigaste finska byggarna i Sunne socken nämns redan år 1620, Mickel Larsson Parkkoinen i Jangshöjden och Jöran Finne i Hedåsen, vilkas torp skattlägges till 1/8 skattehemman efter de sex frihetsårens utgång. Denna finska bebyggelse i Sunne sockens nordöstra del utökas senare genom ett tredje finskt torp längre norrut, vid Lövåsen invid gränsen mot Lysviks socken. Detta torp upptogs av Påvel Olufsson Suhoinen på 1640-talet och skattlades till ett 1/8 skattehemman år 1661. Tillsammans kom dessa tre hemman att anses som särpräglad finnbygd som fortlevde i avskildhet under lång tid framöver.


Källor

1)Disbyt 10782
  
2)Peter Arnstberg