Personakt Antavla

Erik Elofsson

Far:Elof Tolsson (1650? - )
Mor:Marit Finnsdotter (1650? - )

Född:omkring 1676 Sunne,Ingebyfjorden,Värmlands län.

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
--
2/6 av 1/12 i Ingeborgjorden, varav Erik Elofsson ib 1699 köpt dels sin
systers Sigrid Elofsdotters lott 1/6 för 10 rd, dels systern Ingeborg Elofsdotters
1/6 för 10 rd.
1699 vt 89
--
(1748 26/12 gifter sig Lars Matsson änkling från Bjälverud (L)
med Ingeborg Elofsdotter piga från Ingeborgjorden)
--
På begäran av hustrun Marit Olofsdotter i Ingeborgjorden och hennes
brorsbarn Bengt Nilsson och Olof Persson i Skinnerud skall man uppteckna
kvarlåtenskapen efter deras broder resp. farbroder Elof Olofsson i Ingeborgjorden,
vilken dött barnlös och testamenterat sin egendom till sin hustru Ingeborg Nilsdotter.
Denna är nu omgift med Anders Olofsson ib.
1696 vt
--
Enligt fastebrev av år 1666 (vt nr 46) har Elof Olofsson i Ingeborgjorden
sålt en äng till Nils Nilsson ib. Rätten beslutar att ängen skall återgå till Elof
Olofssons jord.
1681 ht
--
Elof och Per Olofssöner och farbrodern Elof Tolsson i Ingeborgjorden får
enligt lagen mot hemmans förminskande återlösa från Nils Olofsson i Lilltorp
en ängsbråte, som Elof Tolssons fader för fyrtiosju år sedan sålt till hustru
Karin i Lilltorp för 70 d smt och som hon fått fasta på år 1627. Nils Olofsson
i Lilltorp har 1672 (ht nr 55) fått fasta därpå såväl som på den del han ärvt i
Lilltorp och skall nu av medarvingarna hållas skadelös eller intagas på Lilltorp.
1674 ht
--
Elof Tolsson, Olof Olofsson, Elof Olofsson, Per Bengtsson och Engelbrekt Olofsson
i Ingeborgjorden frånsäger sig 1/4-hemmanet Simrud till "arvingarna till torpet",
äldre och yngre Nils Nilssöner, eftersom det är så svagt.
Men både äldre och yngre Nils säger sig hellre vilja mista arvet i torpet än påtaga
sig skatten för det.
1674 vt
--
Nils Nilsson i Ingeborgjorden försöker komma in på jord som Nils Nilsson i
Tosseberg tilldömts vid 1645 ht (nr 12), varför den förre bötfälls för domkval.
På fråga om arv efter halvsystern Marit Nilsdotter, död barnlös, svaras
att hennes moder Karin Bengtsdotter levat efter henne och således ärvt
dottern. Däremot ärver han efter sambröderna Lars och Elof, ävenledes döda
barnlösa, men blott till 1/3, eftersom deras fader Nils Larsson levat efter dem.
1667 ht
--
Gertrud Nilsdotter i Kärr ärver fast egendom efter modern Karin Bengtsdotter i
Ingeborgjorden och lösöre efter fadern Nils Larsson, men lösöret efter
modern behålles av systern Ingeborg och svågern Elof Olofsson mot att de
betalar 3 rd till Nils Nilsson i Ingeborgjorden för hans möderne.
1664 ht
--
Även Elof Toresson i Ingeborgjorden har betalat 1655 års lagmanspengar
till Bengt Nilsson.
1658 ht
--
Från Elof Nilsson i Ingeborgjorden bör utmätas 6 rd att tillställas hans
svärmoder Karin Bengtsdotter ib. Hon har övertalat hans fader Nils Jonsson
i Granbäck att låna Elof pengarna men själv nödgats sätta en oxe i pant.
1655 vt
--
Elof Nilsson i Ingeborgjorden fälls för stöld hos Tol Nilsson ib. Elof har
tidigare förövat stölder dels på Herrgården i Karlstad, dels hos sin farbror.
1652 vt
--
Hustrun Karin Bengtsdotter i Ingeborgjorden och hennes styvbarn Nils,
Tol och Marit samt hennes egna barn Gertrud, Marit och Ingeborg tvistar om
arvet efter sal. Ingeborg Eriksdotter och Nils Larsson i Ingeborgjorden. Rätten
tillerkänner styvbarnen, el. förra kullen, 3/4 av 1/3 ib och Karins barn 1/4
av 1/3 ib. Därmed har förra kullen sitt fulla arv både efter sin moder i Ingeborgjorden
och Tosseberg och efter sin fader i Ingeborgjorden.
1645 ht
--------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Fasta för Erik Elofsson i Ingeborgjorden på 2/6 av 1/12 i
Ingebirgjorden.
1701 vt 12
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1676? Födelse omkring 1676 Sunne,Ingebyfjorden,Värmlands län