Personakt Antavla

Olof Andersson Moilainen

Blev högst 77 år.

Far:Anders Olofsson Moilainen
Mor:Marit Tomasdotter (- 1741)

Född:1681 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län. [1]
Död:1758-06-21 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län.

Äktenskap med Annika Henriksdotter

Vigsel:1709-01-01 Fryksände,Värmlands län. [2]

Barn:
Henrik Olofsson Moijainen (1712 - 1780)
Anders Olofsson Moilainen (1716 - 1793)
Olof Olofsson Moilainen (1725 - )

Noteringar

Barn:
Karin Olofsdotter 1709-07-10
Henrik Olofsson 1712-05-26
Anders Olofsson 1716-01-20
Johan Olofsson 1717-09-14
Britta Olofsdotter 1720-10-26
Anna Olofsdotter 1722-11-14
Olof Olofsson 1725-05-02
--
I Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar från sin resa genom Värmlands Finnmarker år
1821, skriver han följande om Olofs far:
"........, så var en Anders Olsson Moilainen, kommen från Moilainstorp i Gräsmark. Han var en
gammal dräng och hade skaffat sig en ansenlig förmögenhet genom sitt arbete.
Han var den, som först upptog Runnsjön (hon var nu i 5:te led efter honom) och tog därpå
skatt efter 1/4 hemman. Förut hörde det under Sörmarks utskog.
Han hade en son, Olof Andersson, vilken, då fadren dog, var i Karlstad. Gubben hade
nedgrävit en brännvinspanna full med silverpenningar i skogen, men hade ej nog förtroende
för änkan och döttrarna, för att yppa för dem stället, utan sade blott: om nu min son varit hemma,
så skulle jag gett honom en så stor gåva, att han ej skulle behöva söka dränglön
(han behövde ej se sig om efter pängar att avlöna några drängar). Han dog emellertid och
hans skatter äro än i dag förborgade."
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Drängen Olof Andersson i Runnsjön och Britta Matsdotter i N.Lekvattnet
bötar 10 resp 5 d smt för lönskaläge.
Blir barnet vid liv skall Olof betala henne 6 rd till barnaföda.
Böterna avtjänas genom gatlopp resp. rissltande.
1705 vt 12
--
Finndrängarna Mats Mickelsson och Henrik Persson vid Runnsjön
bötar 5 d smt var för att de knivhuggit Olof Andersson i Runnsjön och
Tomas Tomasson i Bredsjön.
1715 vt 14
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
För att Olof Andersson i Runnsjön ej skall åverka på Runnsjöskogen mer än han
äger rätt till är åboma i Rådom och Torsby villiga att i enlighet med lagmansrattens
dom 1726 23/8 avvittra åt hans torp lika stor del av Runnsjö som Sörmarks åbor
tidigare avstått.
1728 vt 2
--
Mellan Tomas Orran i Lekvattnet och mågen Anders Kes (Kis) i Bogen samt Jöns Tomasson
skall göras avräkning beträffande de senares arv efter morfadern Anders Moilan, 8 tunnor råg,
som Tomas fått av svågern Olof Moilan i Runnsjön. Tomas anser sig redan ha betalat till Kes
medelst säd, kläder och annat.
1729 ht 7
--
(Olof) Moilan bevisar med avtal av 1717 (vt 19), att Tomas Orran i Lekvattnet sålt honom den
1/5 av 2/3 i Runnsjön som Tomas svärfar Anders Olofsson Moilan lämnat i arv till (sina dotterbarn,)
Anders Kes hustru och Jöns Tomasson. Dessa tilldöms ersättning för sin mödernejord ur
Tomas fasta egendom.
1729 ht 8
--
Enligt utslag i lagmansrätten 1726 23/8 har Runnsjön tilldelats av Rådoms och Torsby
utmark intill Runnsjön ett område motsvarande vad Sönnark tidigare avstått till Runnsjön,
3240 alnar i fyrkant. Olof Andersson Moilan är ej nöjd där utan begär häradssyn, vilken beviljas.
1729 ht 49
--
Olof Moilan i Runnsjön erkänner genom sonen Olof Olofsson att han är skyldig åboma i
Skalleby och Bergeby 20 rd för timmer han huggit på deras samskog, vilka pengar de nu krävt
genom Jöns Jonsson i Skalleby.
1730 vt 18
--
Anders Nilsson i Svenneby och medintressenter har instämt äldre och yngre Olof Moilan
i Runnsjön resp. Fäbacken för att de förra ej erhållit utlovad lön 38 rd för arbete med att samla
ihop 38 tolfter sågtimmer i Fryken och transporten därav till Frykälven. Svarandena döms i sin
frånvaro att betala vad de lovat.
1730 ht 80
--
Johan Klemetsson och Mats Mickelsson i Runnsjön har tillåtit Johan Larsson i Runnsjön
att slå sig ned på den skog som Olof Moilan för egna medel återvunnit ifrån Rådom.
De förstnämnda anses äga rätt till del i den återvunna skogen men bör betala sin andel av Olofs kostnader.
1731 vt 25
--
På begäran av Olof Moilan utsattes vite om 10 d smt mot olaga åverkan på den skog,
varom han tvistar med åboma i Rådom och Torsby.
1732 ht 48
--
Olof Moilan i Runnsjötorp kärar till Rådoms ägare med påstående att de ej äger
del i Runnajöskogen, vilket han vill bevisa med intyg av landskamreraren Petter Hjolman
av 1733 5/7, enligt vilket torpet i 1649 års jordebok nämns som Upptaget på Torsby ägor, och
Olof hävdar att om Rådom ägt del skulle även Rådom ha nämnts. Svarandena säger sig ha
samhävd där med Torsby sedan urminnes tid, vilket även intygas av Torsby åbor Nils Lundell,
Per Olofsson och Jon Halstensson, varjämte det påpekas att Västanå och Smedserud nämnts
som medintressenter i denna skog. Rätten kan ej heller fråndöma Rådom samhävd i skogen.
Olof Moilan vädjar till lagmansrätten.
1734 vt 35
--
Svenneby åbor är instämda tillsammans med Olof Moilan, de förra för att de tillåtit Moilan
att hugga 10 tolfter av stående skog och en stor mängd av kullblåst skog. För Moilan svarar
Jon Olofsson i Östmark. De förra säger sig ej ha gett tillstånd till annat än den kullblåsta skogen. Eftersom vindfället eljest ej hade blivit nyttjat och det därför ej bör inbegripas i de 12 tolfter
som ett helt hemman får avvika för avsalu, finner rätten skäligt att frikänna svarandena.
1734 ht 65
--
Enligt intyg av 1724 25/3 av Olof Moilan vid Runnsjön, Mårten Andersson i Långerud,
Erik Olofsson vid Gransjön och Olof Olofsson vid Kindsjön har Mats Olofsson Karjen vid
Runnsjön på sitt yttersta bestämt, att hans hustru Annika Olofsdotter skulle äga 1/3 av såväl lös
som fast egendom och barnen 2/3, men att boet skulle stå orubbat tills yngste sonen kommit
till myndig ålder.
1735 vt 25
--
Jägmästaren Georg Gustaf Uggla anklagar följande för att de huggit mera sågtimmer än
de haft rätt till:
1/ Ägarna i N. Lekvattnet Per Mickelsson Käck och hans son Erik Persson,
2/ Olof Andersson Moilan i Runnsjön och hans son Henrik Olofsson,
3/ åboma på Långsjöhöjden,
4/ Måns Svensson i Hedås, som huggit på Anas och Kalletorps skog, samt
5/ Granbäcks åbor. Per Mickelsson i Lekvattnet har huggit på beställning för fästningsbygge,
vilket han skall bevisa vid nästa ting. De övriga har tidigare ej huggit på flera år, varför de frikännes.
1735 ht 33
--
Olof Moilan och Olof Matsson i Fäbacken har fällt 2 björnar, Jon Jonsson i Åsteby 3 unga
björnar, Per Svensson i Uddheden 1 räv, Lars Nilsson i S. Borgeby 1 räv och Johan Jonsson i
Portnär 1 räv. För björn betalas i skottpengar 4 d smt, för ungbjörn 1 d smt och för räv 16 öre smt,
inalles 12 d 16 öre smt.
1737 ht 171
--
Jägerifiskalen och mantalskommissarien Johan Gustaf Roman anklagar Olof Moilan i
Runnsjön för att ha huggit 8 tolfter och 4 stockar sågtimmer av ståndskogen på Svenneby ägor.
Genom Henrik Olofsson i Runnsjön invänder Olof att hälften har han med jordägarnas tillåtelse
huggit av kullblåst skog, och beträffande det övriga har ägarna sedermera nedlagt sin talan.
Eftersom han erkänt att han huggit en del av färsk skog utan lov av ägarna, döms han dock att
bota 1 d smt för var stock, inalles 50 d smt. Beträffande det övriga skall man undersöka om det verkligen huggits av vindfällen.
1738 ht 43
--
I målet mellan jägerifiskalen Johan Gustaf Roman och Olof Moilan i Runnsjön (38ht 43)
om 4 tolfter och 2 st sågstockar, som Moilan skall ha huggit utan tillstånd på Svenneby skog,
meddelar Moilans ombud Henrik Olofsson i Runnsjön att den ådömda besiktningen ej skett,
enär fiskalen ej infunnit sig. Målet uppskjuts till nästa ting, då den anbefallda undersökningen
skall ha verkställts.
1739 vt 2


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1681 Födelse 1681 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [1]
1706? Systern Karin Andersdotter Moilainen dör omkring 1706 Fryksände,Norra Lekvattnet,Värmlands län
1709 Vigsel Annika Henriksdotter 1709-01-01 Fryksände,Värmlands län [2]
1712 Sonen Henrik Olofsson Moijainen föds 1712-05-26 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [2]
1716 Sonen Anders Olofsson Moilainen föds 1716-01-20 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [2]
1725 Sonen Olof Olofsson Moilainen föds 1725-05-02 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län
1739 Barnbarnet Maria Henriksdotter Moijainen föds 1739-01-03 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [3]
1741 Modern Marit Tomasdotter dör 1741 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län
1742 Barnbarnet Anders Henriksson Moijainen föds 1742-04-24 Östmark,Runnsjön,Värmlands län [4]
1749 Barnbarnet Lisbet Andersdotter Moilainen föds 1749-01-23 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [5]
1755 Barnbarnet Lisa Henriksdotter Moijainen föds 1755-04-07 Östmark,Runnsjön,Värmalands län [6]
1758 Barnbarnet Annika Andersdotter Moilainen föds 1758-03-26 Fryksände,Sörmarksskogen,Värmlands län
1758 Död 1758-06-21 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län

Källor

[1]Fryksände AI:5 (1750-1752) Bild 64 / sid 117
  
[2]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm
  
[3]Östmark (S) AI:1 (1773-1778) Bild 64 / sid 58
  
[4]Östmark (S) AI:4 (1794-1799) Bild 61 / sid 55
  
[5]Fryksände AI:12 (1790-1803) Bild 234 / sid 229
  
[6]Östmark (S) AI:3 (1788-1793) Bild 139 / sid 134