Personakt

Beata Helena Eriksdotter Ros

Blev högst 53 år.

Född:1758 Finland.
Död:1811-09-18 Borgsjö,Västernorrlands län. [1]

Äktenskap med Anders Carlsson Palm (1756 - 1840)

Vigsel:1783-12-28 Finland,Sveaborg.

Barn:
Albertina Andreasdotter Palm Roos (1795 - )

Noteringar

Dog i Galgbacken i Johannisberg i Borgsjö.
- Andreas Palms hustru Beata Ros,enligt uppgift född 1758 i Lovisa, Finland, dömdes vid
Torps HR 1811 26/1 för att med kniv dräpt bonden, Jon Nilsson i Ensillre till att mista livet
genom halshuggning.
Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom enligt utslag 1811, vilket också Kgl Majt gjorde 1811 11/7 och Beata avrättades i Borgsjö sn den 18 sept 1811.
[Dombok, JK:s fånglistor].
--
- Deras son Andreas Andreasson som kallade sig Ros efter modern uppges vara född 1791 16/9 i Jakobstad.
--
Ur Beata Roos nådeansökan:

Stadd i den förtvivlade belägenhet, att snart under Lagens hämmande bila undergå den
fasligaste död, hvartill jag, enligt Torps Härads Urtima Tings Rätts samt Eder Kongl Majts
Svea Hofrätts enstämmige Utslag, det förre af den 26te Januarii och det senare under den 26te Martii innevarande År blivit dömd, om icke Nåd och förskoning få ega rum;
Wågar undertecknad olyckliga Qvinna förtärd af sårg, fly till Eder Kongl Majts mildhet,
för at i djupaste underdånighet bönfalla om Nåd, efter det jag enl hvad den vid Tings Rätten Skedde ransakning innehåller, allenast uppå egen bekännelse jemförd med omständigheter
blivit ansedd vållande till Bondens Jan Nilssons i Ensillre död medelst oförsiktigt bruk av knif,
dock utan minsta afsigt at begå mord, hvilken jag i min stora svaghet tillgrep, för at frälsa min
70 Åriga til grafven lutande gråhåriga Man, med flere mine anhörige, som blefvo af en hop
rusige Bönder, hvilka kommo, dels ifrån den nyss öfverståndne Borgsjö Marknad, dels från
en der intill belägen så kallad dansstuga, så öfverfallna och illa slagna att flere af de mina
lågo helt afdånade;
Fördenskull dristar jag i djupaste underdånighet hos eder Kongl Majt anhålla, at få åtnjuta
Eder Kongl Majts Milda Nåd uti denna min olyckliga belägenhet, och emot förbytande af annat Werdsligt Straff undslippa den rysningsvärda död, som nu på mitt 56te Ålders År mig förestår,
eller och, at Eder Kongl Majt Allernådigst täckts förvisa detta mål til ny ransakning då jag
kunde komma i tilfälle at närmare uplysa förhållandet med Jan Nilssons död än vid den redan
hållne är skedt.

Källa: [RK] Statsrådsprotocoll över Justitiaeärender 1811.
--
- Hon avrättas i Galgbacken i Johannisberg i Borgsjö.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1758 Födelse 1758 Finland
1783 Vigsel Anders Carlsson Palm 1783-12-28 Finland,Sveaborg
1795 Dottern Albertina Andreasdotter Palm Roos föds 1795-09-26 Finland
1811 Död 1811-09-18 Borgsjö,Västernorrlands län [1]

Källor

[1]http://www.lerberg.se/jan/p2a628ec7.html