Personakt Antavla

Hans Eriksson

Blev ca 49 år.

Far:Erik Hansson
Mor:Ingeborg Jönsdotter

Född:omkring 1670 Sunne,Ulfsby,Värmlands län.
Död:omkring 1719 Sunne,Ulfsby,Värmlands län. [1]Han lever enligt domboken 1718, men död 1720

Äktenskap med Britta Eriksdotter (1671? - 1741)

Vigsel:1692-06-19 Sunne,Värmlands län. [2]

Barn:
Erik Hansson (1692? - 1750)
Marit Hansdotter (1703 - 1751)
Jöns Hansson (1711 - 1742)

Noteringar

Barn:
Erik Hansson omk 1692, Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 160 / sid 154
Britta Hansdotter omk 1693
Marit Hansdotter runt 1703
Johan Hansson 1711-05-22
--------------------------------------------------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist::
--
Torsten i Skinnargården har slagit ihjäl Per i Gettjärn. På hemväg från
ett bröllop i Forsnäs har de mött en dräng Björn och hustru Karin i Ulvsby,
vilka ridit tillsammans på en häst. Per har på skämt dragit dem ned på mar-
ken men strax lyft upp Karin på hästen. Olof Jönsson uppger att Torsten
förebrått Per för tilltaget, varpå följt ordväxling, som slutat med att Torsten
1639
-------------------------------------------------------------------------------
Björn Jonsson och Johan Jonsson i Ulvsby erkänner på egna och grannarnas
vägnar, att de sålt Pål Larsson i Långenäs en del av Ulvsbyskogen för uppröjning
till äng.
1647
-------------------------------------------------------------------------------
Hustrun Anna Jönsdotter i Ulvsby kräver av sin styvson Hans Jönssons
änka Karin Jönsdotter i Hån och barnen 40 rd resterande knektlega för Annas
son Bengt Jönsson, vilka fallit henne till arvs. Karin invänder att endast 20
daler utlovats och att därav 12 betalats. Dessutom har hennes svärfader vid
Hans Jönssons sotesäng efterskänkt en del av resten, eftersom sonen Bengt då
var död. Hon lovar dock att betala Anna 4 rd.
1654 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Mellan Nils, Jöns och Sven Perssöners arvingar i Ulvsby sker avräkning.
De tre ägde 1/2 hemmanet, el. 175 rd. Nils löste en halv 1/6 från Jöns, varpå
14 rd 28 öre smt kom på dem var. Nils, Jöns och Sven ärvde 1/4 var av det övriga,
el. 36 rd 22 öre smt vardera, och Nils bytte till sig Elofs l/4 för sin hustrus jord i
Spelnäs. När de överenskommit att äga 1/3 var, blev Nils fordran på Jöns
7 rd 14 öre smt och på Sven 21 rd 42 öre smt.
Av Svens skuld återstår 2 rd 18 öre smt, vilka pengar Jöns Svensson nu betalar till
Per Nilsson och Måns Nilsson.
--
Hustrun Marit Jönsdotter i Ulvsby kräver knektepengar av Bengt Andersson i Hensgård
för hennes förre man sal. Per Elofsson. Bengts hustru Kerstin Persdotter visar att legan
betalats, varför käromålet ogillas.
1654 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Fasta för Jöns Svensson i Ulvsby på 1/3 i 1/2 Ulvsby. Han har för att få
en full 1/3 i 1/2 hemmanet betalat Bengt Elofsson och Per Nilsson i Ulvsby
18 rd för 1/12 samt betalat Jöns Persson ib 4 1/2 rd för arbete. Enligt utslag
1654 (ht nr 15) har han betalat Måns Nilsson i Såneby och Per Nilsson i Ulvs-
by 10 rd 18 öre smt. Av sina systrar Karin Svensdotter i Björketorp och Inge-
borg Svensdotter i Borgeby har han köpt deras lotter i Ulvsby för 12 rd till
dem vardera.
1655 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Uppbjudes första gången:
1/12 i Ulvsby av Erik Hansson.
Ytterligare 1/12 ib av Bengt Elofsson.
1663
-------------------------------------------------------------------------------
Uppbjudes första gången:
1/6 i Ulvsby av Jöns Svensson.
-------------------------------------------------------------------------------
Nils Persson i Ulvsby, ogift, bötar 3 mk för lönskaläge med löskonan Bortta Persdotter i
Vänviken "som går nu och våndas i barnafänge".
1667 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Börit Persdotter i Holmby bötar 160 mk för fjärde resan lönskaläge, denna gång med
Nils Persson i Ulvsby, tidigare med Mats Månsson i Hedås, Jon Jonsson i Rådom och
Per dalkarl i Smedserud.
1668 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Jöns Svensson i Ulvsby och hans hustru Ingeborg Persdotter samt dottern
Karin Jönsdotter har instämt drängen Olof Bryngelsson i N. Borgeby för ut-
spritt rykte om att han skulle ha legat med Karin. Karin förnekar samlag med
honom, men rätten uppskjuter målet "till dess förhoppningen är ute att få ge-
nom själva tiden någon efterrättelse".
1669 vt
-------------------------------------------------------------------------------
"...... nu överens med Ulvsbyborna Johan, Torsten, Bengt, Jöns, Erik Hansson och
Erik Persson,"
1671 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Torsten Björsson i Ulvsbyn har bestulits av en soldat Nils Persson ib. Denne bötfälls
men har ej pengar till böter utan måste löpa gatlopp.
1676 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Erik Persson i Ulvsby har
a/ köpt av sin farbroder Måns Nilsson i Såneby 2/7 av 1/6 i Ulvsby för 40 rd,
b/ köpt av sin faster sal. hustru Karin Nilsdotter i Gettjärn hennes lott 1/7 av 1/6 för 12 rd,
c/ ärvt efter sin fader Per Nilsson 2/11 i 2/7 av 1/6.
Vid köpen har använts 12 rd som han fått för sin hustru Karins arvejord i Östmansby.
1678 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Hustrun Ingeborg Jönsdotter i Ulvsby bötfälls för otidigheter inför rätten mot Jöns Svensson ib.
-----------------
Anna Eriksdotter i Ulvsby pliktar för att hon tubbat sin grannes Jöns Svenssons legopiga Kerstin Olofsdotter att stjäla.
-----------------
Gertrud Knutsdotter i Ulvsby pliktar för olovlig handel med samma Kerstin Olofsdotter.
-----------------
Karin Persdotter i Ulvsby pliktar för olovlig handel med Jöns ib legoflicka Kerstin Olofsdotter.
1679 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Åborna på södra halva Ulvsby Erik Hansson, Bonde Jönsson, Erik Persson och Nils Persson
söker få del i det som Jöns Svensson ib uppbrutit av oländig mark. Rätten låter kärandena välja: Antingen komma in på nyodlingen mot ersättning till Jöns för hans arbete eller själva röja nytt.
1685 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Bonde Jönsson i Ulvsby, som med sin hustru äger 1/24 ib, försöker utlösa hustruns
syster Kerstin Jonsdotter och hennes man Erik Nilsson från hennes 1/24. Svärmodem
Marit Jönsdotter ser helst att båda stannar på hemmanet, men grannarna vill ej ha mer
än en åbo där. Bonde tillätes nu att besitta jorden så länge svärmodem och hennes
vanföra syster lever, varefter kan avgöras vem av svågrarna som skall utlösas.
1687
-------------------------------------------------------------------------------
Soldaten Erik Nilsson och hans svåger Bonde Jönsson i Ulvsby tvistar om
besittningen av sina hustrurs jord ib, vardera 1/24, som Bonde vid 1687 vt
(nr 47) fått dom på att få inneha under svärmoderns livstid. Hon är nu död,
och då en av dem måste utlösas, bestämmer rätten att lotten skall avgöra.
1689 vt
-------------------------------------------------------------------------------
"....Ulvsbyborna Sven Jönsson, Nils Persson, Erik Persson, Bonde Jönsson,
Hans Eriksson,Torsten Björnsson, Johan Nilsson, Lars Persson och Knut Eriksson...."
1694 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Barnlösa makarna Bonde Jönsson och Ingeborg Jonsdotter i Ulvsby inger inbördes
testamente.
1696 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Jöns Svensson i Ulvsby förordnar att sonen Sven Jönsson skall besitta
hans 1/6 i Ulvsby, under det att döttrarna, Karin och Ingel Jönsdöttrar, får
hans 1/6 i N. Borgeby. Jorden är till större delen köpejord. Hans sal. hustru
har samtyckt till denna fördelning, vilken även godtages av Ingels man, magen
Jöns Eriksson i Borgeby.
1699 vt
-------------------------------------------------------------------------------
Nils Persson i Ulvsby uteblir mot sin broder Erik Persson ib.
-------------------
Rätten vill ej uppta till behandling Nils Perssons i Ulvsby klander mot
brodern Erik Perssons ib köp, förrän Nils upplägger pengar för lösen.
-------------------
Änkan Ingeborg Persdotter i Hägerud, som fött ett flickebarn efter sin
mans Anders Svenssons i Askerud död, vilket barn blivit endast en dag gam-
malt, skall tilldelas sitt arv efter barnet. Arvet uträknas till 1/4 i löst och fast,
eftersom Anders efterlämnat en son och en dotter från tidigare gifte. Förmyn-
dare för dessa är Nils Persson i Ulvsby.
1699 ht
-------------------------------------------------------------------------------
Nils Persson i Ulvsby yrkar på att få lösa så mycket av sina syskons Elof,
Jöns, Gertrud och Kerstin Persbarns arvslotter i 1/6 i Ulvsby att han kommer
till halva brukningen av 1/6-en, som nu till 2/3 besittes av brodern Erik Pers-
son. Denne har dock tidigare löst och lagfäst så mycket att han tillsammans
med vad han nu i kraft av sin bördsrätt får inlösa av ovannämnda syskons lot-
ter kommer att äga 2/3 av 1/6-en. Nils måste således nöja sig med 1/3 därav.
1700 vt
--

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Bröderna Jöns Eriksson i Högen och Hans Eriksson i Ulfsby enas om 1/12 av Ulvsby,
att Jöns med arv och lösen endast äga 1/3 därav, men Hans får till arvslotten lösa så
mycket av systrarna att han kommer att äga 2/3
1706 vt
--
1/7 av 1/12 samt 2/3 ur 1/7 av 1/12 i Ulvsby, varav Hans Eriksson i Ulvsby 1708 2/1
köpt 1/7 av sin syster Karin Eriksdotter i Hälserud för 12 rd och 2/3 av 1/7 av systern
Marit Eriksdotter i Viken för 7 rd.
1708 vt 83
--
Rätten tillåter ej Hans Eriksson i Ulvsby att utbryta sin hustrus Britta Eriksdotters arvslott
1/7 av 1/6 i Spelnäs från hennes bror Per Eriksson i Spelnäs. Deras föräldrar sal. Erik
Persson och Gertrud Olofsdotter har enligt intyg av år 1698 bestämt att sonen Per Eriksson
skulle ensam besitta hemmansdelen och utlösa sina syskon. Dessuom har Per under
fälet med föräldrarna löst jord för sig enskilt i samma 1/6 för 28 rd 1 d smt. Sedan denne
Pers köpejord undantagits skall man likvidera mellan syskonen.
1718 ht
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750"
Gunnar Almqvist
--
Assessorn Johan Adelheim fordrar av Hans Erikssons i Ulvsby och Jon Månssons
i Persby arvingar betalning för skulder till Brattska sterbhuset.
För Hans Erikssons arvingar erkänner Erik Hansson i Ulvsby skuld på 14 d smt-
1749 vt 40
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1670? Födelse omkring 1670 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1671? Makan Britta Eriksdotter föds omkring 1671 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
1675? Brodern Jöns Eriksson föds omkring 1675 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1692? Sonen Erik Hansson föds omkring 1692 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1692 Vigsel Britta Eriksdotter 1692-06-19 Sunne,Värmlands län [2]
1703 Dottern Marit Hansdotter föds 1703 Sunne,Ulfsby,Värmlands län [3]
1711 Sonen Jöns Hansson föds 1711-05-22 Sunne,Ulfsby,Värmlands län [4]
1719? Död omkring 1719 Sunne,Ulfsby,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 7 / sid 1
  
[2]Födda , vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[3]Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 158 / sid 152
  
[4]Sunne C:2 (1707-1721) Bild 101 / sid 233