Personakt Antavla

Sigfrid Eskilsson Kiesinen

Far:Eskil Sigfridsson Kiesinen
Mor:Beata Josefsdotter

Barn med ?

Barn:
Eskil Sigfridsson Kiesinen (1670? - )

Noteringar

Gransjön började uppodlas år 1644 av finnen Eskil Sigfridsson Kiesinen,
som ett par år senare, den 29/6 1646, erhöll byggnadssedel av
landshövdingen Olof Stake. Det skattlades för 1/4 hemman år 1650 och
kallades understundom Eskilstorpet efter sin förste bebyggare. Eskil
Sigfridsson innehade det till omkring år 1660, då han synes ha avlidit.
Släkten Kiesinen som förefaller ha varit ganska stor, blev i fortsättningen
den dominerande inom hemmanet. En broder till Eskil, Staffan
Sigfridsson, och Eskils son Sigfrid delade det en tid mellan sig, varefter
den senares son Påvel Sigfridsson, kallad Stor-Pål, innehade den ena
hälften fram till år 1684, då den genom köp övergick till en annan
medlem av släkten vid namn Erik Eriksson Kiesinen. Den andra hälften
ägdes ett tiotal år av en finne av en annan släkt, Hindrik Larsson
Ikoinen, som synes ha sålt sin del omkring år 1670 till Mårten Jöransson
Puttoinen eller möjligen dennes fader Jöran Jöransson. Denne Mårten
Puttoinen blev måg i Röjdåsen och sedermera ägare till hemmanet Norra
Röjdåsen. Mot slutet av 1600-talet delades hemmanet upp i ett flertal
lotter, som innehades av olika ägare i rask följd. För övrigt synes det
redan tidigt ha varit gott om folk i Gransjön, som bott inhyses, vistats
där någon tid som arbetskarlar osv., vilket illustreras genom den rikliga
förekomsten av finska släktnamn i tionde- och mantalslängder, såsom
t. ex. Hotakka, Hämäläinen, Jämsäinen, Kemppainen, Kähköinen, Liitiäinen,
Lintuinen, Nikarainen, Tarvainen, Viinikainen m. fl
--
www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5850f85e15732ead0b3594/1474126385192/Svenska+landsm%C3%A5l+och+Svenskt+folkliv_1988_bilaga.pdf
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Staffan Kesen, Henrik Ickorr, Pål Kesen och Sigfrid Eskilsson i Gransjön
bötar 3 mk var för utevaro mot biskopen angående skuld.
1666 vt 31
--
Samme Staffan Kesen uteblir mot länsmannen i mål rörande olaga nytt-
jande av ett vålfall.
1666 vt 32
--
Samme Staffan Kesen förbjudes att borttaga rågen från det olaga fallet,
innan därom är dömt vid rätten.
1666 vt 33
--
Länsmannen ålägges att efterspana finnen Anders Bengtsson Kesen, vilken
lär ha rånat Hans Jonsson i Gransjön, Nils Nilsson i Östmark och Jon
Olofsson i Millmark.
1676 vt 35
--
..."Staffan Sigfridsson Kesen i Gransjön "
1677 ht 19
--
Mantal 1664:
Henrik Olofsson Gransjön
Pål Gransjön
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1670? Sonen Eskil Sigfridsson Kiesinen föds omkring 1670 Fryksände,Gransjön,Värmlands län