Personakt

Petrus Burgerus

Kommunister.

Död:1681.

Barn med Eliasdotter Thelaus (1619? - )

Barn:
Elias Persson Burgerus (- 1687)

Noteringar

Barn:
Petrus Burgerus. Regementspräst senere kyrkoherde i Blacksta och Vadsbro
Elias Persson Burgerus. Borgare i Umeå 1678-1686
Lars Burgerus. Borgare i Umeå
--
Petrus Burgerus (1659-81), f. i Ångermanland, stud. i Upsala
10 juli 1638, uppförd här ss. kapellan i 1659 års kvarntullslängd. Enl.
Hsands dpr. (22/2 1663) hade hans 2 pigor och en dräng jämte en soldat
uppbrutit hans kistor, tagit därur silfver och penningar och slagit upp
källaren »och sompt af öölen uthdrucket, sompt låten uthlöpa». De blefvo
tingförda och pliktade, men kaplanen kom härigenom i församlingens
misshag, som man finner, enär kaplanens hustru i sept. s. å. infann sig
i konsistoriet och å sin mans vägnar besvärade sig öfver åhörarnes obillighet
i lönens utgifvande. Konsist. föreskref, att de skulle löna sin kapellan
åtminstone med 1/8 t:a korn af hvar rök, utom hvad de efter deras behag
kunde vara honom behjälplig. I annat fall skulle sacellanus dem fråntagas
och de, som tillförne, söka till gamla kyrkan eller allenast proportionaliter
få tjänst. Eljest skulle de ej draga hat och illvilja till honom, därföre att
han tingförde dem, som sig stulo och lät dem straffa, betänkandes att Gud
straffar landet, där sådana synder ostraffade blifva. Han afled 1681, det
sista år hans namn förekommer i socknelängderna.
www.solace.miun.se/~blasta/herdamin/bygdea.pdf


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1619? Partnern Eliasdotter Thelaus föds omkring 1619
1681 Död 1681