Personakt

Gertrud


Barn med Erik Gudmundsson

Barn:
Sigrid Eriksdotter

Noteringar

"Hustru Giertrud" skrivs för hemmanet Styvje (nr 7) i hjäpskattelängden 1601. Hon anges äga sex kor och en häst och utsädet uppges till tre tunnor. Hon erlägger i skatt 4 mark 3 öre. Efter henne brukar 1602-1616 en Bengt Svensson hemmanet; denne, som senare blev bonde i Borg, var kanske landbo på hemmanet eller brukade det i egenskap av släkting medan Erik Gudmundssons barn var alltför unga att själv överta hemmansstyret