Personakt Antavla

Pål Andersson Vaisinen

Blev ca 50 år.

Far:Anders Pålsson Vaisinen (1610? - 1675?)

Född:omkring 1640 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län.
Död:omkring 1690 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län.

Noteringar

Barn:
Anders Pålsson Vaisinen omkring 1668
Karin Pålsdotter Vaisinen omkring 1670
Matts Pålsson Vaisinen. omkring 1673
Britta Pålsdotter Vaisinen. omkring 1675
Marit Pålsdotter Vaisinen. omkring 1678
Henrik Pålsson Vaisinen. 1683
--
Fick efter angreppet på skattehemmanet tre års befrielse från "uthlagor".
I Kungl Majts resolution på allmogens enskilda besvär 1680 har punkt 9 följande lydelse:
"Begärer förmedling på ett hemman i Ny socken, Stöllet benämndt, vilket för några år
sedan uti varande krig förbrändt är så vill k. m:t det landshövdingen efter föregående
ransakning låter vederbörande njuta hvad k. m:t på dess nådiga resol gifven på
allmogens allmänna besvär, som i detta mål nådigast förunnat hafva och i punkt 15
eftergifves ägaren till hemmanet Viggen tre års restantier".
--
1680 vt: "Wittnade Kyrkoherden Ericus Nicolai att den sidste danske fejdetiden haffwer
fienden från Norge för den gamle och eländige mannen Pål Andersson förstört hans kronoskattehemman i Nyy Sochn och therifrån icka allenast bortfördt all hans fattige
ägendom, ihielslagit hans gamle föräldrar, hwarmedelst Ofwanbemälhte Påwel Andersson
i dess förledne ofredstider sutti uthij stoor fattigdom och står tillbaka medh trij uthlagor för ofwanbemählte hemman".
Samma år resolverade Kungl Majt på allmogens särskilda besvär för Älvdals Härad,
"att åborna i Wiggen måtte efftergifwas tre års innestående uthlagor".

Älvdals häradsrätt (S) AIa:2 (1667-1684) Bild 178 / sid 347
--
Målet mellan Margeta Passainen och Knut Macken i Multtjärn om våld- täkt är åter före.
Margeta, som fött barn vid valborgsmässotid, bedyrar att hon ej varit tillsammans med någon
annan man. Johan Matsson från Viggen (Älvdalen), som av Knuts hustru beskyllts för att ha
legat med Margeta, för- nekar det och säger sig ha varit i Norge vid aktuell tid, vilket bekräftas
av Olof Olofsson i Viggen och hans hustru Malin Hansdotter samt Per Pålsson ib. Jo- han
påstår även att Knut sökt förmå en viss Pål Andersson i Viggen att ta på sig saken.
Knut är ej närvarande, varför målet uppskjutes till nästa ting.
1670 ht 31
--
För bråk och slagsmål om bl. a. ett rågfall bötfälls Knut Macken i Mult- tjärn, hans hustru Britta Persdotter, hennes broder Erik Ojen ib, Pål Anders- son i Viggen, Per Ojen d. y. samt Tomas i Multtjärn. Vittnen bl. a. Mats Si- monsson i Multtjärn och Pål Olofsson ib.   1671 ht 18


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1640? Födelse omkring 1640 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län
1642? Systern Annika Andersdotter Vaisinen föds omkring 1642 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län
1644? Systern Karin Andersdotter Vaisinen föds omkring 1644 Norra Ny,Norra Viggen,Vaissila,Värmlands län
1647? Brodern Johan Andersson Vaisinen föds omkring 1647 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län
1675? Fadern Anders Pålsson Vaisinen dör omkring 1675 Norra Ny,Norra Viggen,Vaissila,Värmlands län
1690? Död omkring 1690 Norra Ny,Norra Viggen,Värmlands län