Personakt Antavla

Gertrud Eriksdotter

Far:Erik Persson

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Fasta för Erik Klementsson i Vadje på 1/4 i Vadjetorp, som han köpt av sitt
syskonbarn hustru Gertrud Eriksdotter i Kårebol.
Erik klagar över att Per Knutsson i Vadjetorp försökt hindra honom från fasta
genom att undanhålla köpebrevet.
Per bötar för skällsord mot Erik och för ohövlighet mot rätten.
1703 ht 27
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
--
Gode män har sämjat arvingarna efter Per Olofsson i Vadjetorp och hans
hustru Lucia Eriksdotter i tvist om arvet, 1/7 i Önnerud, som är Lucias fäderne,
Vadjetorp, som Per och Lucia köpt, 1/4 av 1/6 i Vadje, som Per ärvt efter
sin fader Olof Toresson, samt 1/4 av 2/3 i en annan 1/6 i Vadje, som är köpejord.

Erik Perssons dotter Gertrud och Knut Perssons son Per behåller Vadjetorp,
under det att Valborg och Ingeborg Persdöttrar får Vadje- och Önnerudsarvet.
Dock skall modern Lucia Eriksdotter till sin död äga 1/3 i Vadjetorp och få
hjälp där av magen Klemet Jönsson.
1670 ht 27
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist:
--
Arvet efter Per Olofsson och Lucia Eriksdotter i Vadje har 1670 19/10 delats
så, att deras söner Knut och Erik Perssöner fått äga Vadjetorp och döttrarna
Valborg och Ingeborg Persdöttrar, faderns egendom i Vadje och Önnerud.
Pers sonson son Knut Persson i Vadjetorp anser att hans farfars systrar
därigenom fått större arv än de varit berättigade till, varför han begär nytt
skifte med deras arvingar, men motparten Lars Eriksson visar att hovrätten
1703 18/12 fastställt nämda arvskifte. Eftersom klagotiden då varit försutten,
och rätten kan ej heller nu tillåta ändring. Knut vädjar till lagmansrätten.
1732 vt 4
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse