Personakt Antavla

Olof Eriksson

Bonde och Nämdeman. Blev ca 76 år.

Far:Erik Persson (1625? - >1671)
Mor:Ingeborg (- <1690)

Född:omkring 1650 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län.
Död:omkring 1726 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län. [1]Enligt domboken 1710 ht "sal. Olof Eriksson i Edsbjörke"

Äktenskap med Kerstin Nilsdotter (1650? - 1683)

Vigsel:1670-06-19 Sunne,Värmlands län. [2]

Barn:
Sven Olofsson (1673? - 1748)

Äktenskap med Ingeborg Månsdotter (1655? - 1743)

Vigsel:1683-12-30 Sunne,Värmlands län. [3]

Barn:
Kerstin Olofsdotter (1687 - 1713?)
Gertrud Olofsdotter (1692 - 1732?)
Ingeborg Olofsdotter (1699? - 1780)
Marit Olofsdotter (1699? - 1772)

Noteringar

Barn
Sven Olofsson i Ämtervik,Västmyr, gift 1699-12-26 med Marit Persdotter i Västmyr
--
Jöns Olofsson omk 1680
Kerstin Olofsdotter, gift med Per Knutsson i Ingeby
Gertrud Olofsdotter
Ingrid Olofsdotter
--
1682-08-13 dör Olof Erikssons barn i Edsbjörke
--
Johan Olofsson 1685-01-01 i Visterud
Kerstin Olofsdotter 1687-02-06
Gertrud Olofsdotter 1692-04-17
* Ingeborg Olofsdotter omk1699
Marit Olofsdotter omk 1699
Måns Olofsson
Elin Olofsdotter
-------------------------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
En halv 1/4 i Esbjörke, som äldre kullen Sven, Jöns, Kerstin, Getrud, Ingrid och
Kerstin Olofsbarn (bör höra till yngre kullen) enligt arvsavtal den 29 ds (aug.)
avstått till ynge kullen Johan, Måns, Elin, Gertrud, Marit och Ingeborg Olofsbarn.
1732 ht 200
--
Per Knutsson i Ingeby söker på sin hustrus Kerstin Olofsdotters vägnar
ändring i den överenskommelse Olof Erikssons i Esbjörke övriga barn
av båda kullarna träffat 1732 29/8 om den 1/4 i Esbjörke de ärvt.
Per har ej vare sig blivit hörd eller godkänt överenskommelsen. Saken skall
utredas.
1733 vt 165
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Jöns Nilsson i By och Olof Eriksson i Västmyr har bytt sina lotter i Björke resp.
Västmyr. Bytet återgår, men då Olof flyttat från sin jord, skall Jöns
betala honom viss ersättning. Om Olofs hustrus broder skulle anse sig ha något
att fordra, hänvisas han att vidta laga åtgärder.
1683 vt 35
-------------------------------------------------
Nils Persson i Västmyr har förlikts med mågen Olof Eriksson i Esbjörke
om 1/5 av 1/3 i Västmyr, som de gemensamt köpt av Måns och Jon
Gullbrandssöner i Holmby resp. Brårud. Nils får 2/3 av lotten och Olof 1/3.
1682 vt
-------------------------------------------------
Olof Erikssons och Anders Larssons i Esbjörke käromål mot åbor i Hägerud
angående utlösen av 1/5 av 1/2 Esbjörke upptages ej till behandling, eftersom
svarandena ej är lagenligt stämda.
-------------------------------------------------
Soldaten Anders Hanssons och hans moders Gertrud Olofsdotters arv i jord
i Västmyr, som Olof Eriksson ib köpt för 15 rd.
1680 vt 53
-------------------------------------------------
1/5 av 1/3 i Västmyr, som gamla pigan Karin Larsdotter ib testamenterat till sitt
syskonebarn Arvid Nilsson och hans broders sal. Per Nilssons barn
ib, vilkas styvfader är Elof Larsson. (Vid 3. ub protesterar Olof Eriksson i
Edsbjörke på sina barns vägnar, vilka är syskonebarns barn till Karin Larsdotter
och syskonebarn till testamentstagarna.)
Från 1688 vårting
-------------------------------------------------
Nämnden skall skifta lösöret efter Erik Perssons hustru i Esbjörke.
För Lars Anderssons ib änka Ingeborg Björnsdotter
1690
-------------------------------------------------
Åborna i Esbjörke Olof Eriksson, Olof Nilsson, Anders Larsson och Jon Larsson
1694 ht
-------------------------------------------------
Jöns Jönsson i Askerud har tagit Olof Erikssons i Esbjörke ved till en
mila varpå följt slagsmål mellan dem. Båda bötfälls.
1694 vt 112
-------------------------------------------------
4/5 av 1/5 och 1/5 av 1/4 i Esbjörke, varav nämndemannen Olof Eriksson ib
a/ ärvt en del,
b/ 1698 köpt av Nils Nilsson och Jöns Månsson i Hägerud deras hustrurs jord
1/5 av 1/4 för 16 rd och
c/ 1699 köpt av sin broder Per Eriksson i Skogsberg 2/5 av 1/5 för 27 rd.
1699 vt
-------------------------------------------------
Olof Eriksson i Esbjörke har vid föregående höstting av Anders Björnberg
beskyllts dels för att ha utelämnat sin son vid mantalsskrivningen, dels
för att ha mot förbud tagit betalt för syn av bråtehygge för Torsbyborna.
Olof visar dels att hans son Sven Olofsson jämte sin hustru varit upptagen
under Västmyr, dels att vad Nils Jönsson och Jöns Eriksson sänt honom har de
givit utan hans begäran och — som han tror — för att skada honom. Parterna
förliks inför rätten.
1700 ht
-------------------------------------------------
Arvid Nilsson i Västmyr betalar sin svåger nämndemannen Olof Eriksson
i Esbjörke 5 rd, dels för att han brukat Olofs hustrus jord i Västmyr, dels för
att Olof inlöst något mera ib än att Arvid skulle med vad han ärvt och inlöst
kunna komma till jämnt 1/6 ib. Arvid skall vid delningen syskonen emellan
tilldelas halva tredingen.
1700 ht 80
-------------------------------------------------
Olof Eriksson i Edsbjörke
Olof visar dels att hans son Sven Olofsson jämte sin hustru varit upptagen
under Västmyr
1700 ht
-----------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Fasta för nämdemannen Olof Eriksson i Edsbjörke.
--
Nämdemannen Olof Eriksson i Edsbjörke och Arvid Nilsson i Västmyr får ytterligare hjälp
med det byte i Västmyr som tidigare beviljats.
1701 vt
--
Hans i Hedåsen bötar för utevarol i mål mot Olof Eriksson i Edsbjörke.
1702 vt
--
Soldaten Mats Jonsson i Berga skall betala nämdemannen Olof Eriksson
i Edsbjörke rest på hästköp.
1703 vt
--
Skrivaren Anders Salander har instämt Olof Eriksson, Anders Larsson och Olof Nilsson i
Edsbjörke för lövtäkt på Bergs ägor. Svarandena döms till böter och skadeersättning.
1703 ht
--
Olof Eriksson i Edsbjörke ligger sjuk och eftersom han antytt önskemål om att bli fri
från uppdraget i nämden väljes istället Anders Larsson i Edsbjörke.
1708 ht
--
Hammarsmedsgesällen Måns Hansson bötar för stöld av en barkad oxhud från Olof Eriksson i Edsbjörke. Huden har han sålt till Elof Jonsson i Röberg.
1708 ht
--
Besittningen av 1/4 i Edsbjörke som Olof Eriksson äger genom arv och köp och
1708 19/7 upplåtit till sin måg Bengt Persson för att denne åtagit sig att försörja
de yngre syskonen, uppbjudes av Bengt Persson i Edsbjörke.
1709 vt
--
Per Engelbrektsson och Elof Jonsson i Röberg, som ej lämnat till rätte ägaren den
oxhud som de köpt av Hammarsmedsgesällen Måns Hansson och som denne stulit
från Olof Eriksson i Edsbjörke, ålägges att ersätta Olofs måg Bengt Persson i Edsbjörke
med 3 d smt (silvermynt) för huden.
1709 ht
--
Sven Olofsson i Västmyr och övriga sal. Olof Erikssons i Edsbjörke barn av äldre kulle
protesterar mot faderns förordnande av år 1708, då han skänkt sin jord i Edsbjörke
till Bengt Persson, gift med deras halvsyster Kerstin Olofsdotter. Bengt har dock bara fått besittningsrätten.
1710 ht 131
--
1/6 av 1/4 i Edsbjörke för Sven Olofsson i Västmyr, som den 8 ds (sept) köpt hälften
därav av Lars Pålsson i Brårud för 8 rd och hälften av Bengt Pålsson i Svinebergs
brorson Jon Håkansson för 8 rd, för vilken Bengt är förmyndare.
1712 ht
--
Eftersom Bengt Persson i Edsbjörke är lika nära i börd som Sven Olofsson i Västmyr
till lösen av den 1/6 av 1/4 i Edsbjörke som denne köpt av Lars Pålsson i Brårud
och Jon Håkanssons förmyndare Bengt Pålsson i Svineberg för 16 rd och nu
ämnat uppbjuda 2. gången, får Bengt rätt att lösa hälften därav.
Han betalar Sven halva köpeskillnaden 8 rd, och denne avbryter lagfarten även
på den behållna hälften.1713 vt
--
Avsäges mellan Olof Erikssons i Edsbjörke änka Ingeborg Månsdotter och hennes barn
av yngre kullen å ena sidan och styvsonen Sven Olofsson i Västmyr på egna och
syskonen i äldre kullens vägnar å andra, att faderns fasta egendom, dels ärvd, dels
bördslöst under äktenskapet, skall räknas som båda kullarnas fädernearv, men att
barnen av den hustru han haft när jorden köptes bör bekomma 1/3 av köpeskillingen
i mödernearv "eftersom det bevisas kan någondera hustrun av sin giftorätt och andel
i boet de utgivne pengarna tillsläppt haver" varom avräkning bör ske kullarna emellan.
1715 ht 154
--
1/12 av 1/4 i Edsbjörke som Sven Olofsson i Västmyr köpt 1712 av sitt syskonbarn
Lars Pålssons hustru Maria Jonsdotter i Brårud, för 8 rd.
1725 ht
--------------------------------------------------------------------------------------------
Edsbjörke 1708-1717:
Nils Olofsson (Nils struken och det står Jöns istället)
Kerstin
Fadern Olof
hustru Ingeborg struken
sonen Nils
dotter Kerstin
-----------------------------
Edsbjörke 1722-1728:
Jöns Olofsson
hustrun Kerstin
Fadern Olof död
son Erik
dotter Gertrud
Ingeborg struken
Kerstin
dottern Karin
--------
Nils Olofsson
Ingeborg
dottern Ingeborg struken
-----------------------------
1729-1735:
Jöns Olofsson
Kerstin
dotter Karin struken
Gertrud struken
--------
Nils Jönsson
hustru Kerstin
--------
Nils Olofsson
Ingeborg
dotter Gertrud
-----------------------------
Edsbjörke 1736-1740:
Jöns Olofsson
gift: Kerstin
Nils Jönsson
hustru Kerstin
Olof
Per
Karin
--------
Nils Olofsson
Gift: Ingeborg
dottern Gertrud
son Olof
son Nils
-----------------------------
Edsbjörke 1741-1746:
Jöns Olofsson död
gift Kerstin
son Nils
gift Kerstin
gossen Olof
dottern Karin
--------
Nils Olofsson
gift Ingeborg
dotter Gertrud
Måg Olof Hansson
son Nils död
dotter Karin
-----------------------------
Edsbjörke 1747-1749:
änkan Kerstin
son Nils
gift Kerstin
gossen Olof
gift: Kerstin
Dotten Karin
-----------------------------
Edsbjörke 1750-1752:
änkan Kerstin Nilsdotter 1677
son Nils 1699
gift Kerstin 1689
sonen Per 1732
dotter Karin 1734
son Lars 1737
son Olof 1725
Gift Kerstin 1729
--------
Nils Olofsson 1689
gift Ingeborg 1689
Måg Olof Hansson 1719
gift: Gertrud 1721
dotter Gertrud 1745
dotter Kerstin 1746
dotter Maria 1748
dotter Karin 1730
dotter Ingeborg 1751
----------------------------------------------------------------------------------------
Olof Eriksson är:
farfars farmors farmors mormors far OCH
farfars farfars farmors mormors farfars bror
till Kenneth Alexis Bergman.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Födelse omkring 1650 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län
1650? Makan Kerstin Nilsdotter föds omkring 1650 Östra Ämtervik,Västmyr,Värmlands län
1650? Brodern Per Eriksson föds omkring 1650 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län
1655? Makan Ingeborg Månsdotter föds omkring 1655 Östra Ämtervik,Bösseviken,Vämlands län
1670 Vigsel Kerstin Nilsdotter 1670-06-19 Sunne,Värmlands län [2]
>1671 Fadern Erik Persson dör efter 1671 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län
1673? Sonen Sven Olofsson föds omkring 1673 Östra Ämtervik,Bösseviken,Vämlands län
1683 Makan Kerstin Nilsdotter dör 1683-02-04 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [4]
1683 Vigsel Ingeborg Månsdotter 1683-12-30 Sunne,Värmlands län [3]
1687 Dottern Kerstin Olofsdotter föds 1687-02-06 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [5]
1692 Dottern Gertrud Olofsdotter föds 1692-04-17 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [6]
1699? Dottern Ingeborg Olofsdotter föds omkring 1699 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län
1699? Dottern Marit Olofsdotter föds omkring 1699 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [7]
1713? Dottern Kerstin Olofsdotter dör omkring 1713 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [8]
1726? Död omkring 1726 Sunne,Edsbjörke,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:2 (1722-1728) Bild 56 / sid 51
  
[2]Födda ,vigda och döda 1669-1736 Arne Linnarud
  
[3]Födda , vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[4]Födda ,vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[5]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 85 / sid 165
  
[6]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 68 / sid 129
  
[7]Sunne AI:9 (1757-1764) Bild 150 / sid 141
  
[8]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 40 / sid 34