Personakt

Henrik Bertilsson


Barn med Kerstin Nilsdotter

Barn:
Annika Henriksdotter (1722 - 1766)

Noteringar

Barn:
Karin Henriksdotter 1718-04-22
Erik Henriksson 1719-10-23
Jon Henriksson 1721-03-07
Annika Henriksdotter 1722-04-16
--
" Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Bertil Andersson på Långenäs skog har 1699 köpt sitt torp av Pål Kristoffersson i Långenäs
för 10 rd som han lånat av Gunnar Olofsson i Trötvik. Denne har återkrävt beloppet, men
Bertil vill vänta med betalningen tills köpet av torpet är klart. Han ålägges att betala skulden till Gunnar.
1713 ht 25
--
Kristoffer Kristoffersson i Långenäs yrkar att få börda från Bertil Andersson Ronkan det
torpställe på Långenäs skog som Kristoffers bror Pål Kristoffersson 1699 sålt till Bertil för 10 rd.
Bertil bestrider ej, men han vill ha betalt för sitt arbete, vilket rätten finner skäligt, varför värdering skall ske.
1714 ht 95
--
Jöns Persson i Långenäs ålägges att med 5 rd ersätta Nils Eriksson, Lars Larsson,
Ellika Isaksdotter och Bertil Andersson ibidem för att hans dotter Karin Jönsdotter genom
slarv förorsakat att deras kvarn brunnit ner. Dessutom skall han avstå till Nils och Ellika
deras säterplats, som han innehaft.
1714 ht 104
--
Bröderna Pål och Kristoffer Kristofferssöner i Långenäs överenskommer om besittningen
av hemmanet, att Kristoffer får inlösa den del Jöns Sunman besitter, under det att Pål får
lösa Bertil Runkans torp på Långenässkogen. Kan Pål ej lösa torpet, får Kristoffer lösa även
detta.
1715 ht 122
--
Åborna i Långenäs är missnöjda för att Pål Kristoffersson utom börd sålt ett torp på Långenässkogen till finnen Bertil Andersson Runkan. Påls bror Kristoffer Kristoffersson
vill inlösa torpet och har redan för köpeskillingen utlagt 10 rd till Bertils fordringägare
Erik Elofsson i S. Bråne. Kristoffer tillåtes att lösa torpet, men eftersom Bertil bekommit
torpet genom laga köp redan 1699, bör han få ersättning för arbete och husbyggnad.
1718 ht 98
--
Henrik Bertilsson Runkan bötfälls för utevaro i mål mot Pål Pålsson i Långenäs.
Tvisten om den ersättning Pål och Kristoffer i Långenäs skall betala honom för arbetet
på torpet Granån kan ej avdömas i hans frånvaro, men han döms att frånträda torpet,
eftersom det bevisats att han uppsagts och att han vägrat ta emot de pengar Pål erbjudit
honom.
1723 vt 54
--
Henrik Bertilsson Runkan i Långenässkogen söker återvinning i domen vid förra tinget
(23vt 54) i mål mellan honom och Pål och Kristoffer Kristofferssöner i Långenäs om
hans avflyttning från torpet Granån. Han har haft för kort tid på sig vid förra tinget
att motbevisa deras skäl för uppsägningen.
Rätten bestämmer nu i enlighet med domen vid 1718 ht (98), att Henrik skall avflytta vid
laga fardag 1725 mot ersättning för nedlagt arbete. Han återfordrar 10 rd som hans far
Bertil Andersson Runkan utgett i bördepengar för torpet, men det bevisas att fadern
betalat dessa pengar till sin fordringsägare Erik Elofsson i S. Bråne, som haft torpet
som pant för 10 rd och som ärvt denna fordran efter sin faster Marit Bengtsdotter i Portnär.
1723 ht 126
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist.
--
Henrik Bertilsson på Långenässkogen har instämt pigan Marit Andersdotter för att hon
lämnat sin tjänst i förtid, trots kostnader han haft för hennes underhåll från det att hon
var fem år.”
1729 vt 79


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1722 Dottern Annika Henriksdotter föds 1722-04-16 Gräsmark,Långenäs skog,Värmlands län [1]
1751 Barnbarnet Mats Andersson Struts föds 1751 [2]
1766 Dottern Annika Henriksdotter dör 1766-03-12 Gräsmark,Norra Ängen,Värmlands län [3]
1817 Barnbarnet Mats Andersson Struts dör 1817-05-14 Gräsmark,Norra Ängen,Värmlands län [3]

Källor

[1]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm
  
[2]Gräsmark (S) AI:3 (1780-1786) Bild 98 / sid 92
  
[3]Värmlands kyrkboksregister 3