Personakt Antavla

Eskil Eskilsson

Far:Eskil Eriksson

Född:omkring 1650 Fryksände,Önneby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Halsten Eskilsson Överman (1690 - 1759)

Noteringar

Barn:
Halsten Eskilsson Öfverman
Marit Eskilsdotter
Ingeborg Eskilsdotter
Erik Eskilsson, sonen Eskil *
Eskil Eskilsson, sonen Erik**
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Bröderna Olof och Eskil Eskilssöner, som efter fadern ärvt 2/3 av 1/2
Önneby och 2/3 av det "avhysta" S. Lekvattnet samt 1/3 av 1/6 i Mölnerud
och 1/6 av 1/12 i Vadje, vill båda besitta jorden i Önneby, som knappt tål en
enda åbo.
Olof har haft fäle med fadern när denne levde. Eskil kan genom sin
hustru få mera jord i Mölnerud när hennes fader dör. Ingiel Andersdotter,
som testamenterat jorden i Mölnerud till deras fader för skötsel, återkallar
testamentet, ifall båda får besitta Önnebyjorden. Rätten låter Olof behålla
Önneby, under det att Eskil får Mölnerud och mödernet i Vadje, och av
S. Lekvattnet får de hälften var.
1698 vt 117
--
Gamla pigan Ingel Andersdotter får själv disponera sin lott 1/6 i Mölnerud,
om ej Olof och Eskil Eskilssöner med godo kan förmå henne att stå fast
vid sitt testamente av 1687 2/3 till deras sal. fader Eskil Eriksson i Önneby.
1699 vt 43
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
Inskrives ett avtal av 1735 25/1, enligt vilken Halsten Eskilsson Öfverman
skall betala sina syskon 16 rd för att han får behålla hemmansdelen i Lekvattnet.
Erik och Eskil Eskilssöner tar delen i Önneby.
Systrarna Marit och Ingeborg får sina delar i Oleby.
1736 ht 264
--
** (Erik Eskilsson i Önneby gifter sig 1747-12-26 med
Marit Persdotter i Fensbol)
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750"
Gunnar Almqvist
--
Marit Eskilsdotter i Oleby yrkar att få lösa från sin bror Erik Eskilsson i Önneby
dennes del i Oleby, för vilken hon vill lämna vederlag i Önneby, men eftersom
han redan bytt bort lotten till Per Arnesson i Oleby, avslås yrkandet.
1746 Öt 57
--
Jöns Jönsson i Fensbol lagsöker Eskil Eriksson i Önneby, förmyndare för
sina barn med sal. hustru Karin Larsdotter, angående barnens mödernejord
i Fensbol.
Det talas sen om att Eskil med hustrun och fadern Erik Eskilsson har varit
överens om det byte som Eskil inte nu vill göra efter hustrun död.
Barnen har fått större del i Fensbol.
1748 Öt 117
--
Eskil Eriksson vill utfå av fadern Erik Eskilsson i Önneby sin giftorätt,
vilken tillförts boet den tid Eskil varit hemma och tvenne gånger gift.
Arvsutredning dem emellan har skett 1750 3/3 men ej med någon
redighet, varför den ska göras om före nästa ting.
1750 Öt 60
--
* (Eskil Eriksson gifter sig 1740-03-25 med Karin Larsdotter i Fensbol, och
1744-12-26 med Kerstin Olofsdotter i Västanvik)
Karin Larsdotter död 29/3 1743, 30 år gammal.
--
Marit Eskilsdotter gift 1714-05-17 i Oleby med Nils Segolsson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Födelse omkring 1650 Fryksände,Önneby,Värmlands län
1690 Sonen Halsten Eskilsson Överman föds 1690 Fryksände,Önneby,Värmlands län
1759 Sonen Halsten Eskilsson Överman dör 1759-03-21 Fryksände,Karttorp,Värmlands län