Personakt Antavla

Marit Björnsdotter

Far:Björn Jonsson

Född:Sunne,Toneby,Värmlands län.
Död:Sunne,Toneby,Värmlands län.

Barn med Nils Halvardsson

Barn:
Nilsdotter

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
1637 vt
Änkan Marit i Toneby döms från livet för lönskaläge med en gift man
"nåden hemställandes höga öfverheten'. Mannen har rymt.
--
1642 vt
Gifte mannen Elof Svensson i Arneby och pigan Gertrud Nilsdotter i Toneby, åtalade för
enfalt hor, döms enligt Guds lag till döden, "nåden hemställt och förbehållen den högloflige
konglige hofrätten". Gertrud väntar barn.
--
1648 vt
Lars Nilsson i Toneby ansattes åter angående vållandet av Knut Olofssons i Öjervik död.
Lars vidhåller att han ej vet hur det tillgått och går slutligen ed på att om han varit vållande,
har det icke varit med vilje, ty någon ovänskap har ej rått mellan honom och Knut.
Rätten stannar för att betrakta dödsfallet såsom skett av olyckshändelse, men
Lars döms att bota 20 mk till målsägandena.
--
1653 ht
Nils Svensson i Arneby finnes skyldig att betala sin legoknekts Lars Larssons änka
Marit Nilsdotter i Toneby 10 rd för hemkall och 1 rd för hatt.
----------------------------------------------------------------------
1655 vt
...Lars Nilsson i Toneby erkänner att hans hustru emottagit 5 daler knektepengar,...
----------------------------------------------------------------------
1656 ht
....Lars Nilsson i Toneby på sin hustrus Marit Elofsdotters vägnar...
----------------------------------------------------------------------
1663 vt
Isak Jakobsson i Kymmen bötar för slagsmål med Nils Eriksson i Toneby.
----------------------------------------------------------------------
1666 ht
Fasta för Lars Nilsson i Toneby på 1/2 hemmanet ib. Han har:
1/ för 46 rd 6 mk löst från styvmodern Dordi Bondesdotter ib det som hon tillsam-
mans med sin sal. man, Lars fader Nils Larsson, köpt i Toneby,
2/ löst från sin halvbroder Nils Nilsson i S. Västerrottna hans del för 8 rd,
3/ löst från sin halvbroder Sten Nilsson i Bäckebron hans del för 8 rd,
4/ löst från sin halvbroder Jon Nilsson i Klaxås hans del för 8 rd,
5/ löst från samsystern Ingiel Nilsdotter i Spelnäs hennes del för 4 rd,
6/ löst från brorsonen Per Eskilsson i Västansjö hans del för 8 rd,
7/ löst från sin halvsyster Kerstin Nilsdotter i Bräckan hennes del för 4 rd och
8/ löst från halvsystern Gertrud Nilsdotter i Bäckebron hennes del för utlagda
sakören 80 d kmt samt
9/ ärvt efter sin fader en brorsdel för 10 rd i Toneby.
----------------------------------------------------------------------
1670 vt
Borta Eriksdotter, Nils Eriksson och Per Eriksson i Toneby, som äger var sin 1/3 i
hemmanet, överenskommer att Nils och Per skall betala Borta 6 rd var på den
systerlott hon köpt, och när något mera blir att lösa "må Borta lösa sin faders rätt emot sina fadersystrar".
----------------------------------------------------------------------
1672 ht
Lars Nilsson i Toneby uteblir mot Måns Eriksson i Svenstorp angående kvarnstenar.
----------------------------------------------------------------------
1673 vt
Uppbjudes första gången:
1/2 Toneby av Per Eriksson, Nils Nilsson, Per Jönsson och Jon Andersson ib.
----------------------------------------------------------------------
1673 ht
Hans Larsson i Toneby bötar för brott mot utslag vid 1655 ht mellan Toneby och Svensby.
-------------------------
Nils Nilsson i Toneby ålägges att återställa till sin franka Borta Nilsdotter ib 5 1/3 rd, som
hon betalat till Nils fader för lösen av jord men ej fått någonting för.
-------------------------
Nils Nilsson i Toneby skall ersätta hustru Börit för slitage på en byggnad han fått använda
i tjugosex år.
----------------------------------------------------------------------
1677 vt
Soldaterna Per Eriksson och Nils Nilsson i Toneby och deras syskonebarn änkan
Britta Eriksdotter ib bevisar, att deras morfar Nils Halvardsson har för fyrtio år sedan
köpt av sin svåger Per Björsson i Hälleberg hans arvejord i Toneby, vilket nu erkännes
av dennes son Erik och hans medarvingar. Dessutom har Nils Halvardssons hustru
Marit Björsdotter ärvt efter sin fader en systerdel i Toneby. Nils Halvardssons arvingar
äger alltså hela södra hälften i Toneby.
----------------------------------------------------------------------
1678 ht
Lars Halvardsson i Skrötingerud och Marit Larsdotter i Toneby, som haft olovligt
umgänge med varandra, lovar att gifta sig, varför de förskonas från böter. Lars
uppges även ha uppvaktat hennes syskonebarn Margreta Larsdotter i Toneby.
----------------------------------------------------------------------
1680 ht
1/6 i Toneby på Marit Eriksdotters lott när. Sal. Per Eriksson ib har dels ärvt en lott,
dels tillsammans med sin hustru Elin Pålsdotter köpt av Britta Nilsdotter och
Britta Eriksdotter ib deras lotter för 16 resp. 6 rd.
----------------------------------------------------------------------
1682 vt
Måns Larsson i Toneby lovar att betala resterande knektlega till soldaten
Olof Börjessons änka Marit Hansdotter på Rottneros ägor.
----------------------------------------------------------------------
1683 vt
Korpralen Anders Johansson i Smedsby och Marit Eriksdotter i Toneby bötfälls för
önskaläge. Marit är havande.
----------------------------------------------------------------------
1683 ht
Fasta för Per Erikssons barn i Toneby på 1/6 ib, som är dels deras arvejord efter fadern
och efter fastern Marit Eriksdotter, dels faderns köpejord, som han löst från sina syskonebarn
Britta Eriksdotter i Toneby (en del av hennes lott för 6 rd) och Britta Nilsdotter ib
(hela hennes del för 18 rd).
----------------------------------------------------------------------
1685 vt
Per Nilsson i Toneby, boende hos styvmodern hustru Britta Eriksdotter, uppmanas att jämte
sin hustru skicka sig väl gentemot styvmodern. Han förbjudes att köra bort gödsel från
hennes jord.
-------------------------
.... sal. Lars Nilssons barn i Toneby Hans, Måns, Elof och Bryngel Larssöner deras möderne för 20 rd.
----------------------------------------------------------------------
1688 ht
.......... Hans Larsson, Måns Larsson, Nils Nilsson, Pål Jönsson, Lars Halvardsson och
Nils Larsson för Toneby.....
----------------------------------------------------------------------
1689 ht
Hans och Måns Larssöner samt Pål och Nils i Toneby bötar för utevaro mot länsmannen,
som instämt dem att uppvisa sina kvittensböcker.
----------------------------------------------------------------------
1693 ht
Sal Ingeborg Eriksdotters i Stentjärn sonbarn Lars Eriksson ib och hustrun Marit Larsdotter i
Toneby söker full arvsrätt efter sin farmor
----------------------------------------------------------------------
1696 ht
Fasta för Hans Larssons arvingar i Toneby på 1/20 ib.
----------------------------------------------------------------------
1697 vt
Olof Persson i Toneby erkänner att Erik Nilsson i S. Arneby betalat utlagor för hans moder
Britta Eriksdotter. Hennes jord i Toneby ställes som säkerhet för Eriks fordran.
----------------------------------------------------------------------
1697 ht
Hustrun Karin Persdotter i Toneby har av Mats i Vitteby mottagit ett par sämskskinn till förvaring,
vilka hennes son Olof Månsson.....
------------------
Anders Björnberg har instämt Tonebys åbor Pål Jönsson, Sven Hansson,
Olof Månsson och Nils Nilsson
----------------------------------------------------------------------
1699 ht
Olof Persson i Toneby begär att få med 16 rd återlösa från Erik Nilsson i S. Arneby
hälften av den 1/6 i Toneby som denne köpt av Olofs moder Britta Eriksdotter.
----------------------------------------------------------------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse