Personakt Antavla

Per Nilsson

Blev ca 64 år.

Far:Nils

Född:omkring 1655.
Död:1719-11-10 Östra Ämtervik,Korterud,Värmlands län. [1]64 år

Barn med ?

Barn:
Olof Persson (1673 - 1762)
Nils Persson (1677? - 1737)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Jon Sonesson och Olof Nilsson i Ås samt Per i Korterud begär ersättning
för kvarnar av Torbjörn Nildman i likhet med vad Gårdsjöborna fått. Målet
uppskjutes.
1695 vt 52
--
Högbergsborna Halvard Nilsson, Jon Jonsson, Ingemar Olofsson och Nils
Bengtsson har instämt N. Ås ägare Olof Hansson, Olof Nilsson d. ä.,
Olof Nilsson d. y., Håkan Nilsson, Per Pålsson och Jon Svensson jämte åborna
i Korterud Torbjörn Jonsson, Per Nilsson och Nils Sonesson rörande en kvarn
som svarandena sålt till Torbjörn Nildman men som kärandena anser sig
ha del i.
1694 ht 37
--
Ogifte mannen Anders Jönsson i Korterud har 1691 lämnat svågern Nils
Nilsson i Gårdsjö sin egendom för skötsel. Torbjörn Jönsson i Korterud och
Nils Jönssons ib arvingar har genom Håkan Persson i Åsen instämt Nils Nilssons
arvingar Bryngel Nilsson i Gårdsjö och Nils Sonesson i Korterud rörande
Anders Jönssons jord.
Beslut: Nils Nilssons arvingar tillerkännes 20 rd skötsellön ur jorden samt en
systerlott (1/5) av återstoden.
1691 ht 38
--
Fasta på 2/3 av 1/3 i 1/2 Gårdsjö för Nils Nilsson ib. Han har
1/ ärvt en brorsdel,
2/ löst från Erik Nilsson i Tjustersby, Marit Persdotter i Askersby
och Karin Persdotter i Tjustersby vardera en brorsdel för 5 rd var och
3/ löst Lars Anderssons i Rottnan systerdel för 5 rd till Jöns i Korterud,
varför "vardera å broderkullarna fått av Nils Nilsson 2 rd på var brorslott".
1682 ht 36
--
Fasta för Jöns Jönsson i N. Ås på 1/3 ib, som han dels ärvt efter sin fader
Jöns Nilsson, dels köpt. Jöns Nilsson i Korterud erkänner att han och hans
syster Marit Nilsdotter ej har något att fordra inne i bolbyn, eftersom deras
fader fått uppta torpet Korterud för sin lott inne i gården, fastän inget sägs
därom i fastebrevet för Jöns Jönsson.
1648 ht 18
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Per Nilsson i Åsen och hans syskon tvistar med sin sal. fasters Ingeborg
Jönsdotters måg Lars Nilsson i Korterud om 20 rd som enligt ett fastebrev av
1682 (ht 36) deras sal. farfar Jöns Nilsson i Korterud utlagt för hennes och
hennes mans Nils Nilssons köp av jord i Gårdsjö, vilket belopp käranden
anser att Lars bör återlägga, så att de kan få sin del därav efter farfadern. Lars
invänder att Jöns Nilsson dött för 29 år sedan och att kärandenas faster
förlikts med sina syskon om arvet, vilket bekräftas såväl av Gertrud Pålsdotter,
änka efter Lars Nilssons hustrus farbror Torbjörn Jönsson, som av Per Nilsson
i Korterud. Kärandenas far Nils Jönsson skall för sin del av nämnda 20 rd ha
fått ett par oxar. Ej eller har något anmärkts, när Lars hustru och hennes syster
vid 1691 ht 38 efter testamente av sin morbror Anders Jönsson tilldömts
20 rd. Käromålet ogillas.
1701 vt 26
--
Man skall värdera den jord i Korterud som Ingemar Larsson i Åsen
tillbytt sig av Per Nilsson ibidem och lämnat sal. Karin Mickelsdotters
barn mot deras del i Åsen.
Även denna skall värderas, varvid prövas om barnen får fullt vederlag
enligt häradsdomen 1697 (ht 59) och lagmansrättens dom 1698.
1709 vt 49
--
Lars Nilsson i Korterud visar med fastebrev av 1627 2/3, att hans svärmors
far sal. Jöns Nilsson genom köp och byte ägt hela Korterud, och begär
att Per Nilsson, som ej är arvinge efter Jöns Nilsson, skall visa lagafångsbevis
för den 1/3 i hemmanet han besitter. Per invänder att han ärvt lotten efter sin
far, som fått den av sin mor, Jöns syster Marit Nilsdotter, och fastän Jöns såsom
broder fått fasta i sitt namn har dock Marit och hennes efterkommande
besuttit denna systerdel i Korterud. Rätten anser ej Jöns Nilssons arvingar äga
rätt till denna lott. Lars och hans medarvingar vädjar till lagmansrätten.
1719 ht 29
--
Mantal Korterud 1690:
Nils Torbjörnsson
Anders NN
Marit NN piga
Per Nilsson
--
Mantal 1706:
Jon Isaksson
Per Nilsson
Lars Nilsson
--
Mantal 1710:
Jon Isaksson
Per Nilsson
Nils Persson
Lars Nilsson

Mantal 1720:
Jöns Nilsson
Nils Persson
Lars Nilsson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1655? Födelse omkring 1655
1673 Sonen Olof Persson föds 1673 Östra Ämtervik,Korterud,Värmlands län [2]
1677? Sonen Nils Persson föds omkring 1677 Östra Ämtervik,Korterud,Värmlands län
1719 Död 1719-11-10 Östra Ämtervik,Korterud,Värmlands län [1]

Källor

[1]Östra Ämtervik C:1 (1706-1720) Bild 87 / sid 163
  
[2]Sunne AI:10 (1757-1764) Bild 133 / sid 128