Personakt Antavla

Anders Eriksson

Far:Erik

Barn med ?

Barn:
Olof Andersson

Noteringar

Barn:
Anna Andersdotter gift med Ingemar Jonsson i Liane *
Olof Andersson i Skrötingerud
--
* Ingemar Jonsson finns i Liane,Västra Ämtervik 1641
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
1/3 i Skrötingerud, som Halvard Larsson ib dels ärvt genom sin hustru
Ingeborg Olofsdotter, dels köpt av Ingemar Jonsson i Liane och av hans barn,
varvid Halvard lagt 5 rd egna jordpengar från Bäckebron.
1684
--
Fasta för Ingemar Jonsson på hemmanet Liane, som han 1652 för 18 rd
i bördepengar köpt av Nils Salomonsson i Sillegården efter medgivande av
dennes arvingar. Liane har för tre år sedan tilldömts den 1/4 i övre Sillegår-
den som Nils innehar. Ingemars måg Anders Bryngelsson har sålt sin fäderne-
jord i Näs (Frykerud) för 6 rd, vilka pengar han inlagt i nämnda köp, varför
Ingemar utlovar åt sin dotter, Anders hustru Ingeborg Ingemarsdotter, bro-
dersrätt efter hans död. Vidare har Ingemar och Nils Olofsson i Elofsrud köpt
hälften var av en äng norr om Getmosse holme av Elof Knutsson, Elof Mats-
son, Jon Olofsson och Arvid Olofsson i Ö. Glänne (Frykerud) för 4 rd.
1654 vt
--
På fråga av Ingemar Jonsson i Liane, hur arvet efter hans hustrus Anna
Andersdotters farbror Torbjörn Eriksson i Skrötingerud, vilken ägt 1/3 i
Skrötingerud, skall fördelas och om även Annas brorsdotter Börit Olofsdot-
ter får ärva, svaras att hälften av arvet tillfaller Torbjörns systrar Ingeborg och
Marit Eriksdöttrar och hälften Ingemars hustru. Börit är ej arvsberättigad, ef-
tersom lagen ingenting säger om brors eller systers barnbarn.
1648 vt