Personakt

Sven Eriksson


Barn med Elin Nilsdotter

Barn:
Kerstin Svensdotter (1660? - )
Erik Svensson (1660? - )
Ingeborg Svensdotter

Noteringar

Barn:
Erik Svensson, gift 1680-06-20 med Sigrid Elofsdotter i Ingebyfjorden
Nils Svensson, gift 1672-06-16 med Marit Persdotter i Åna
Ingeborg Svensdotter, gift med Gunnar Finnsson i Lilltorp
Kerstin Svensdotter, gift 1680-06-20 med Jöns Elofsson i Röberg
--
I Skinnerud finns 1665:
Sven Eriksson
Per Olofsson
Enligt:
"Rote-, utskrivnings- och mantalslängder 1665, och frälsegårdar
i Östersysslet år 1667"
--
1641 finns i Skinnerud:
Olof Eriksson - gammal
Enligt: "En sammanställning av skattskyldiga husbönder i värmländska
socknar år 1641
--
Nils Eriksson (Efternamnet fr domb 1624) finns i Skinnerud enligt:
"Skattskyldiga husbönder i värmländska socknarår 1622 - 1635 "
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
2/3 av (1/2) Ana, varav Nils Jönsson ib dels 1698 tillbytt sig av sin svåger
Jan Persson i Skinnerud hans hustrus Ingeborg Elofsdotters jord 1/3 i Åna
för 1/5 i 1/2 Skinnerud, som Nils köpt av sin hustrus syster i Skinnerud, dels
1698 inlöst sin hustrus systers Ingrid Elofsdotters lott 1/3 i Åna för 30 rd.
1698 vt 149
--
1/5 av 1/2 Skinnerud, som Johan Persson ib 1698 inbytt från Nils
Jönsson i Åna för sin hustrus Ingeborg Elofsdotters jord 1/3 i Åna.
1698 vt 150
--
1/5 i Lilltorp, som Olof Persson ib 1698 inbytt från sin styvfader Johan Persson
i Skinnerud för sin 1/5 av 1/2 Skinnerud.
1698 vt 151
--
Per Nilsson och Nils Nilsson i Tosseberg, Nils Svensson i Åna på egna och
sin moders Elin Nilsdotters och sin systers Kerstin Svensdotters vägnar, Erik
Svensson på egna vägnar och Gunnar Finnsson i Lilltorp för sin hustru Ingeborg
Svensdotter har träffat överenskommelse om arvet efter föräldrarna
Nils Eriksson och Ragnella Nilsdotter, 1/7 i norra hälften av Tosseberg och
1/6 av södra hälften ib samt 1/2 Skinnerud, att Per och Nils Nilssöner skall
behålla jorden i Tosseberg och deras syster Elin Nilsdotter få 1/2 Skinnerud.
1674 ht 55
--
Nils Nilsson och Per Nilsson i Tosseberg samt Sven Eriksson i Skinnerud
ämnar byta ängsmark.
1671 ht 41
--
Uppbjudes 1. gången:
1/2 Skinnerud av Sven Eriksson.
1668 ht 41
--
Fasta på 1/2 Skinnerud för Nils Eriksson.
1624 (vt ht) 4
--
Erik i Skinnerud misstänkes för att ha sålt "vildvaror". Han skall vid nästa ting
avlägga tolvmannaed.
1610 ht 2
--
Nils i Skinnerud, som egenmäktigt flyttat en rågård, bötar 40 mk.
1610 ht 12


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660? Dottern Kerstin Svensdotter föds omkring 1660 Sunne,Skinnerud,Värmlands län
1660? Sonen Erik Svensson föds omkring 1660 Sunne,Skinnerud,Värmlands län