Personakt Antavla

Mårten Andersson

Soldat. Blev ca 78 år.

Far:Anders Olofsson (1620 - 1694)
Mor:Katarina Mårtensdotter Höffner (1626? - 1716)

Född:omkring 1667 Fryksände,Långerud,Värmlands län.
Död:1745-02-14 Fryksände,Långerud,Värmlands län.

Barn med Britta Jönsdotter (- 1759)

Barn:
Anders Mårtensson (1690? - )
Kerstin Mårtensdotter (1710? - 1795)

Noteringar

Barn:
Jon/Jöns Mårtensson
Kerstin Mårtensdotter, gift med Arne Jönsson *
Anders Mårtensson
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist:
--
Jöns Mårtensson i Långerud (25 år) har avhänt sig livet genom hängning.
Hans far Mårten Andersson berättar att sonen, som någon tid dessförinnan
huggit sig illa i ena knät, om aftonen sistlidne 26/6 gått ut för att hämta sin
matsäck, som han glömt i skogen.
Då han har dröjt har hans hustru Ingegerd Andersdotter jämte Helga Halstensdotter
gått ut och sökt och funnit honom hängande.
Grannarna i Långerud uppger att Jöns alltid varit inbunden och svårmodig.
Eftersom mannen vid klart förstånd tagit sig själv av daga finner rätten att
kroppen bör nedtagas av bödeln och föras till skogs för att å båle brännas.
1732 ht 4
--
Arne Jönsson i Skaraby (Grue, Norge) och ogifta Kerstin Mårtensdotter
i Långerud, instämda för lönskaläge som skett fem veckor efter sistlidne
pingst, ämnar ingå äktenskap, varför de endast bötar 2 d smt var till socken-
kyrkan.
1736 vt 22

* ”Arne Jonsson från Norriget ock Grufwe Sochn samt Skaraby tillika med
ogifta Qwinfolket Kierstin Mårtensdotter från Långerud, anklagade af Länsman
Wälachtad Sven Schagerberg, för föröfwat lönskeläge.
Tillstodo wäl att de sammanläge med hwar annan haft förleden Sommar 5 weckor
efter Pingste Helgen men berättade sådant wara skiedt under ächtenskaps löfte det
de ock begge sade sig wilja fullborda, derutinnan icke heller nu något witterligit hinder
war, fördenskull afsades i förmågo af 1686 åhrs Kyrkiolags 5 Cap: 2 § det böra desse
swarande parter för otidigt sängelag ärlägg hwardera sina 2 Dlr Smt till Sochne
Kyrkian så wida dem må tillstadt warda giftermålet att fullborda.
Blifwandes imedlertid skäligen frikände för widare böters ärläggande härutinnan.”
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
1/6 i Långerud, som bröderna Jon och Halsten Nilssöner i Långerud 1701
löst för 22 rd från norrmannen Kolbjörn Olofsson, vilken 1699 fått jorden i
pant för 20 rd av de förras syskonbarn Olof och Mårten Anderssöner.
1701 vt 87
--
Karin Toresdotter (dotter till Mårtens farbror) är gift med Jon Jönsson, Halsten Nilssons
hustru, Karin Jonsdotters far.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Soldaterna Mårten Andersson i Långerud och Erik Jonsson i Råby, vid
förra tinget fällda för stöld, har inga tillgångar, varför de avstraffas med gat-
lopp.
1700 ht 88
--
Soldaten Mårten Andersson i Långerud och Erik Jönsson i Råby bötfälls
för stöld av tolv snesar råg från Nils Nilsson i Östmark.
1700 vt 64
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750"
Gunnar Almqvist:
--
Mårten Andersson i Långerud att eftersom hans tvenne söner inte kan försörja
honom, tar han till sig mågen Arne Jönsson för skötsel till dödedagar.
1742 vt 81
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1667? Födelse omkring 1667 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1690? Sonen Anders Mårtensson föds omkring 1690 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1694 Fadern Anders Olofsson dör 1694 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1710? Dottern Kerstin Mårtensdotter föds omkring 1710 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1715? Brodern Jon Andersson dör omkring 1715 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1716 Modern Katarina Mårtensdotter Höffner dör 1716-02-08 Fryksände,Långerud,Värmlands län
>1719 Systern Valborg Andersdotter dör efter 1719
1735 Systern Margareta Andersdotter dör 1735-12-28 Fryksände,Tväråna,Värmlands län [1]
1742 Systern Lisken Andersdotter dör 1742-09-20 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1745 Död 1745-02-14 Fryksände,Långerud,Värmlands län

Källor

[1]Fryksände CI:2 (1733-1749) Bild 145 / sid 277