Personakt

Jon Bengtsson

Bonde.

Bosatt:1460 Bollnäs,Växsjö nr 6 Tomta, Knapegården,Gävleborgs län.

Barn med Brita

Barn:
Olof Jonsson

Noteringar

F. under 1400-talets första hälft, bonde i Bollnäs.
------------------------------------
Jon Bengtsson är mf ff fm ff fm ff till Kenneth Alexis Bergman.
Jon bengtsson är mf ff mf ff mf f till Karin Persdotter som är fm mm mor till prins Daniel av Sverige!
------------------------------------
Jon Bengtsson. Bosatt omkring 1460 Växsjö nr 6 (Tomta, Knapegården), Bollnäs sn, HÄL 116). Omnämns 1597 115). I ett dokument, sannolikt från 1597, redogör Hans Nilsson i Röstebo,
Bollnäs sn, för hur hans släkt kommit i besittning av hemmanet Röstebo. Dokumentet finns avfotograferat, i transkription och med normaliserad stavning kommenterat i en mycket
intressant artikel av Lars Nylander. Brevet lyder:

"Jag Hans NIlsson i Röstebo erkänner och vill med ed kraftfullt visa att jag ofta har hört denna efterskrivna berättelse, inte enbart av min salige fader herr Nils i bollnäs och min saliga moder
utan även av båda mina saliga morbröder Hans Andersson i Sjörgrå och Jon Andersson i Växsjö,
också av salige Måns Persson i Renshammar och Olof Eriksson i Uppbysgården i Röste;
nämligen att släktskapet och arvet mellan Olof Jonsson i Växsjö och mig är på följande sätt: Jon Bengtsson i Tomta i Växsjö fick Brita i Renshammar till hustru, och samma Brita fick en jordlott i arv, som var en sjättedel av samma Renshammar, liggande i Röstebo (ty samma Röstebo lydde då på den tiden helt och sedan länge till samma Renshammar och Ren, och till ingen annan by i socknen).

Samma Jon Bengtsson och hans hustru, hustru Brita, ägde en son som hette Olof Jonsson.
Nu blev Jon Bengtsson död. Då ingick samma hustru Brita, salige Jon Bengtssons hustru, ett
andra gifte, nämligen i Röste med Jon Persson i Uppbysgården. Med samma Jon Persson
avlade förutnämnda Brita ytterligare en son, och han hette Per Jonsson.
[Denna kvinna var alltså] bägge föreskrivna Olof Jonssons moder i Tomta och Jon Perssons
moder i Röste. Hustru Britas sjättedelsarv liggande i Röstebo ärvdes av bägge hennes två
söner, Olof Jonsson i Tomta och Jon Persson i Röste, och de sönderdelade samma sjättedel mellan sig och erhöll en halvpart vardera.
Nu bytte förutnämnde Olof Jonsson sin del i Röstebo mot en äga i Växsjö som ännu idag kallas Sjörgrålandet. Så ägde också denna Olof Jonsson två döttrar. Den ena hette Kerstin,
den andra Karin. Kerstin kom till giftermål i Sjörgrå, och sedan efter sin mans död kom hon åter till Tomta, och dog där. Karin kom till Daglösa i Trönö i giftermål. Dessa två systrar Karin och
Kerstin bytte itu samma sin del, och bägge dessa två parter löste min fader salige herr Nils [Laurentii, kyrkoherde i Bollnäs] i Bollnäs på sin hustrus vägnar, som också hette Karin och var hustru Kerstins dotter i Tomta, in.
Gamle Kjell Persson i Bår, som också var mågsläkt med min fader herr Nils, hade den ena
systerdelen i pant, fick sex mark i konung Gustavs mynt och två skrindland äng liggande i
Slagmyran, som Habell i Änga fick, men som sedan löstes av Gustav i Daglösa i förutnämnda
Trönö. Detta berättar dombreven i Uppbysgården. Men intet fick vi när bölet i Växbo byttes, utan alla de andra i vårt byteslag behöll det för sig själva med sin egen tillåtelse."

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1460 Bosatt 1460 Bollnäs,Växsjö nr 6 Tomta, Knapegården,Gävleborgs län