Personakt

Per

Död:Östra Ämtervik,Östmansby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Sigrid Persdotter (1570? - )
Ivar Persson

Noteringar

Barn:
Sigrid Persdotter omk 1570
Nils Persson
Ivar Persson
Gudmund Persson
--------------------------------------
Hänt i Östmansby enligt:
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--------------------------------------
Fasta för Olof Olofsson på Bösseviken, som han upptagit på Östmansbys
skog för sin moders Sigrid Persdotters arvslott i bolbyn, vilken han avstått till
sina syskonebarn Jöns Gudmundsson i Östmansby, Måns Ivarsson i Skäggeberg,
Simon Ivarsson i Gersbyn och Per Nilsson i Östmansby. De två fat järn
som Nils Elofsson betalt Olofs moder för köp av hennes lott har återlämnats
till honom.
1651 ht
-----
Per Jonsson i Östmansby har 1654 skrivits till knekt men lejt i sitt ställe
Johan Johansson i Askerud.
1656 ht
-----
Simon Ivarsson i Gersbyn har för sin arvslott i Östmansby, värd 18 rd,
tillbytt sig av sin broder Måns Ivarssons måg Per Börjesson i Skäggeberg lika
jord i N. Borgeby, vilken Per löst från sin svåger Bengt. Sedan har Måns för
sin arvslott jämte byteslotten i Östmansby tillbytt sig av Per Jonsson dennes
hustrus arvejord 1/5 av 2/3 i 1/2 Skäggeberg jämte 6 rd.
1657 vt
----
Eftersom Olof Olofsson i Bösseviken innehar tre sambröders och fyra
systrars mödernejord 1/12 i Östmansby, värd 20 rd, skall han avstå sin brorsdel
1/7 i 1/2 Torsby, värd 21 3/7 rd, mot mellangift 6 rd. Hans broder Jöns
Olofsson förblir på hälften i 1/2 Torsby, där han då har sin egen 1/6 samt tre
broders- och fyra systerdelar. Dessutom har Jöns sin broder Eriks del för
skötsel förutom sin syster Marits och halvbrodern Måns delar.
1659 ht
----
Fasta för Simon Ivarsson i Gersbyn
1/ på ett par tegar i N. Borgeby, som han för 10 rd köpt av sin broder Måns Ivarsson
i Skäggeberg, vilka tegar Måns köpt av Nils Gullbrandsson, som fått dem som
pant av en viss Jon Håkansson,
2/ på en äng i N. Borgeby, som han fått av Måns måg Per Börjesson i Skäggeberg
och som värderas till 8 rd, för vilket allt Simon lämnat dem sin arvslott
i Östmansby efter föräldrarna, värd 18 rd. Han har tidigare erhållit fasta på
1/4 i N. Borgeby. De inbytta lotterna kommer i en annan 1/4.
1661 vt
----
Uppbjudes 1. gången:
1/3 i Östmansby av Per Jonsson.
1664 vt
----
Per Nilsson i Östmansby svär sig fri från skuld för en tunna salt om 18
daler, som Johan Börjesson krävt för år 1665.
--
Per Jonsson i Östmansby har tillbytt sig av Simon Ivarsson i Gersbyn och
Måns Ivarsson i Skäggeberg deras fäderne och möderne i Östmansby för sin
hustrus Kerstin Eriksdotters fäderne i Skäggeberg och den del i Skäggeberg
som Per löst för sina jordpengar 26 rd i S. Ås, varjämte han betalat dem 6 rd.
Vidare har Pers hustrus förre man Pål Jonsson av Nils Nilsson i Smedsby till-
bytt sig hans möderne i Östmansby för den del Pål hade köpt i Smedsby av
Måns Ivarsson i Skäggeberg för 10 rd. Dessutom har Per Jonsson köpt av
Kerstin Ivarsdotter i Bräckan hennes fäderne och möderne i Östmansby för
9 rd. Slutligen har Per köpt av Simon Ivarsson i Gersbyn, målsman för sin avi.
broder Björn Ivarssons barn Ivar, Daniel och Karin, deras del i Östmansby för
18 rd.
1667 ht
----
Fasta för Måns Davidsson i S. Ås och hans brorson nämndemannen Olof
Jonsson ib på vardera 1/6 ib. Måns har
a/ löst från sin syster Ingeborg Davidsdotter och hennes man Lars Larsson i
S. Borgeby hennes arvejord efter fadern för 15 rd,
b/ fått av Irigiel Davidsdotter hennes lott för skötsel,
c/ fått av halvsystern Marit hälften av hennes lott,
d/ ärvt en lott efter sina föräldrar David Jonsson och Marit Jönsdotter.
Olof Jonsson har
e/ köpt av sin broder Per Jonsson i Östmansby hans arv efter fadern Jon Da-
vidsson och fastern Kerstin Davidsdotter för 11 rd,
f/ köpt av brodern Nils Jonsson i Gunnerud hans arv efter fadern och fastern
förl2rd,
g/ inbytt från fastern Sigrid Davidsdotter i S. Borgeby hennes arv i S. Ås efter
fadern David Jonsson och systern Kerstin Davidsdotter för lika mycket av-
vad Olof ärvt och köpt i S. Borgeby,
h/ köpt av fastern Ingeborg Davidsdotter hennes arv efter systern Kerstin för
1 2/3 daler,
i/ fått av halvfastern Marit Larsdotter hälften av hennes lott för skötsel,
j/ fått av Måns hans arv efter systern Kerstin för att de skulle bli lika ägande
iS.Ås,
j/ själv ärvt efter fadern och fastern.
1672 ht
----
Erik Persson i Ulvsby har
a/ köpt av sin farbroder Måns Nilsson i Såneby 2/7 av 1/6 i Ulvsby för 40 rd,
b/ köpt av sin faster sal. hustru Karin Nilsdotter i Gettjärn hennes lott 1/7 av
1/6 för 12 rd,
c/ ärvt efter sin fader Per Nilsson 2/11 i 2/7 av 1/6.
Vid köpen har använts 12 rd som han fått för sin hustru Karins arvejord i Östmansby.
1678 vt
----
Jöns Gudmundsson i Östmansby har fått uthus förstörda vid en brand.
1681 vt
----
Uppbjudes 1. gången:

Sal. Per Gudmundssons barns i Elofsrud jord i Östmansby, som Olof
Jonsson i Ås och Bengt Olofsson i By tillbytt sig för sin 1/16 i Bävik.
1681 ht
----
Håkan Håkansson i Skacksjö skall ersätta Jon Persson i Östmansby med
3 rd för att han i våras lejt Jons tjänstedräng till soldat.
1682 ht
----
Gamla pigan Gertrud Nilsdotter testamenterar till brorsonen Gudmund
Persson i Östmansby sin arvslott i 1/4 av 1/3 i 1/2 Östmansby och till syster-
dottern, Johan Jonssons i S. Ås hustru Kerstin Björnsdotter, 1 1/2 oxe.
1683 ht
----
Uppbjudes 1. gången:

1/12 i Skäggeberg, som sal. Måns Ivarsson 1654 tillbytt sig av Per Jonsson
i Östmansby för sin jord i Östmansby.
1686 vt
----
Uppbjudes 1. gången:

1/6 i S. Ås för Lars och David Månssöner ib. Lars äger själv 1/3 av 1/6
och har inbytt dels från Per Tonssons i Tjustersby hustru 1/6 av 1/6 för sin
hustrus 1/3 av 1/8 i Tjustersby, dels från Gudmund Perssons hustru i Öst-
mansby 1/12 för sitt arv i Östmansby. David äger själv 1/3 av 1/6 och har in-
bytt från Gudmund Persson i Östmansby 1/12 mot sin jord i Östmansby.
---
73/ Hälften av 1/3 i Östmansby, varav Gudmund Persson ib dels fått hälften
genom testamente 1683 (ht nr 1) av Gertrud Nilsdotter ib, dels inbytt hälften
från Johan Jonsson i Ås, dennes hustrus jord, för sin hustrus Marit Månsdot-
ters 1/7 av 2/3 i 1/3 av S. Ås "jämte 2 rd som Gudmund gifvit på sin hustrus
arvsrätt i Ås till Måns Nilsson ib".
1686 ht
----
Jöns Persson och Gudmund Persson i Östmansby intygar att Herlik Nilsson
betalat sin legoknekts hustru Justina Olofsdotter i Vadje resterande lega.
1688 ht
----
Fasta för Måns Ivarssons i Skäggeberg arvingar på 1/12 ib, som Måns 1654
tillbytt sig av Per Jonssons i Östmansby hustru för sin och broderns Simon
Ivarssons i Gersbyn jord i Östmansby. I den inbytta jorden är Måns måg Per
Börjesson delägare för 11 1/3 rd. (1. ub 86vt 86.)
1691 vt
----
Fasta på 1/4 i Östmansby för Johan Larsson och svägerskan hustru Marit
Persdotter samt hennes barn med förre mannen Jon Persson i Östmansby.
Hälften har lösts från svågern resp. brodern Pål Persson i Halland och den
andra hälften är Marits och hennes systers, Johan Larssons hustru Britta Persdotters,
arvejord.
1693 vt
----
Sven Ivarsson i Östmansby har utan lov tagit näver på Skacksjö skog.
1693 ht
----
Olof Mickelsson i Mickelstorp och Gudmund Persson i Östmansby uteblir
i mål mot löjtnanten von Kothen rörande utsättande av snaror.
1695 vt
----
Uppbjudes 1. gången:

4/5 av 1/6 i Östmansby, varav Gudmund Persson
a/ själv ärvt 1 /5,
b/ 1691 löst sin sal. broders Elof Perssons lott av hans barn, sonen Nils Elofs-
son i Svensby och syskonen, för 9 rd,
c/ 1698 löst sin broders Jöns Perssons lott 1/5 av 1/6 för 9 rd och
d/ 1698 köpt sin sal. broders Lars Perssons lott av hans son Nils Larsson för 9rd.
1699 vt
----
Uppbjudes 1. gången:

1/7 av 1/4 i Fölsvik, som Jöns och Sven Jönssöner 1697 inbytt från sal.
Jöns Gudmundssons i Östmansby arvingar för sin mödernejord 1/18 i Öst-
mansby och mellangift 8 rd.
1700 vt
----


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1570? Dottern Sigrid Persdotter föds omkring 1570 Östra Ämtervik,Östmansby,Värmlands län