Personakt

Per Eriksson

Blev högst 50 år.

Född:1640 Bollnäs,Gävleborgs län. [1]
Död:1690 Norrala,Skettene 2,Gävleborgs län. [1]

Äktenskap med Karin Larsdotter

Vigsel:1689 Trönö,Gävleborgs län."A.o (1)689 D: [blankt] Wigdess Pär Eriksson i Skiättene och N orahla sochn med sin [an]dra [första delen av ordet dolt i marginalen p.g.a. den hårda inbindningen] hust: Karen Larsdotter i Hambre. Brudg:s Fad: war Erik PersSon boendess i Båldnäs och Modren N.N. Brudens Fad: war Lars och Modren hust. Brita. Haf(u)a bägge fört ett ährligt lefwerne."

Sambo med Karin Olsdotter (- 1689)


Noteringar

Barn:
Per Persson 1677
Lars Persson 1683-09-23
Brita Persdotters 1690-03-02- 1696-09-06

Vid det extraordinarie Norrala ting den 3 november 1669 behandlas bl.a. följande ärende: "Dato insinuerade Peder Erichss on i Siätten(n)e en skrifft dat. den 9 Martij 1669 bekräfftat af gode mäns och witnens wndertechnande, angående det han och hans Hustro Kirstin Jonsdotter, hafwa oplåtit wng Per Ersson som ähr Per Erssons SysterSon och hans Hustro Karin Olufsdotter besittningsRätten till dheres Hemman Siättene i skatt 13 ./. 21[?] p(enningar) der emot dhe skola wara förplichade, dett gamble folket, som barnlöse ähre, wähl till dödedagar försörria. Hwilken dheras giorde Disposition, Rätten intet kunde ogilla, aldenstundh dett Wnge Per Erichsson ähr närmaste Slächt och bördeman, [uppsl. 80:] Och att ingen af slächten hafwer wellat denna förordningh, som gamble Folket länge hafua hafft i wärk-- --quällia, wthan samptl. warit der med benögde nåhr gamble folket giorde brölop åth wnge Per Erichsson och hans Hustro, [här följer en överstruken mening och en hänvisning till en något otydlig notering i marginalen:] Och wart wnge Per Ersson aff Rätten förmandt att icke allena wara lydig och det --- gamble folkedt, wthan och ställa sig wäl i byn och --- [två otydliga ord]. Men [åter i brödtexten:] hwadh som öfuerskiuter af egendomen är honom för kosten kan b--- [två otydliga ord], dhet skall till arfgången effter dhet 31 Cap Jordb(alken)".

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1640 Födelse 1640 Bollnäs,Gävleborgs län [1]
1689 Vigsel Karin Larsdotter 1689 Trönö,Gävleborgs län
1689 Partnern Karin Olsdotter dör 1689 Norrala,Skettene 2+,Gävleborgs län [1]
1690 Död 1690 Norrala,Skettene 2,Gävleborgs län [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg