Personakt Antavla

Kerstin Arvidsdotter

Far:Arvid

Född:Sunne,Gettjärn,Värmlands län.

Sambo med Jöns


Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
--
Fasta på 1/2 Önneby för Eskil Eriksson ib. Han har
a/ köpt av sin faders styvmoder Kerstin Arvidsdotter i Gettjärn hennes lott
1/12 av 1/3 för 7 rd,
b/ köpt av sin faster Ingeborg Jönsdotter i Östmark hennes lott för 7 rd samt
2 rd var till tvenne hennes söner Ivar och Jöns Olofssöner,
c/ tillbytt sig av Jon Stensson i Vasserud hans brorsdel för sin hustrus del i
Vasserud och
d/ ärvt en brorsdel efter sin fader Erik Jönsson.
1678 ht 49
--
Kerstin Arvidsdotter i Gettjärn och brodern Håkan Arvidsson i Boberg
bötfälls för åverkan på varannans mark, Håkan dessutom för att han slagit
henne med ett spö.
1646 ht
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist:
--
Måns Elofssons arvingar i Gettjärn, som åbor 2/3 av 1/2 i Gettjärn, yrkar att från åborna
på den övriga tredjedelen få utbuta den 1/12 av 2/3 i 1/2 hemmanet som Måns Elofsson
köpt av Kerstin Jönsdotter för 10 rd.

Svarandena påstår att denna 1/12 ligger under kärandenas 2/3 av 1/2 hemmanet,
och anför som bevis att de såsom arvingar efter Kerstins bröder Håkan och Erik Arvidssöner,
vilka ägt 2/12 var, dels innehar 4/12, dels även äger systerns Marit Arvidsdotters 1/12,
som Erik Arvidsson köpt 1647 4/6, och systern Ingeborg Arvidsdotters 1/12, som
Erik Arvidsson enl. domen 1705 (ht 115) likaledes tillhandlat sig, vilka tillsammans
utgör...(ej utsatt).....sedan 1/3 enligt fastebrev 1635 (ht 12) avdragits från 1/2 hemmanet
såsom testamenterad till Per Arvidsson av hans mor.

Eftersom svarandena bevisar laga fång av sin 1/3 i 1/2 hemmanet, följer därav,
att Kerstins 1/12 ligger under kärandenas brukning, varför yrkandet avslås.
1730 ht 154


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1610? Brodern Per Arvidsson föds omkring 1610 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
1639 Brodern Per Arvidsson dör 1639 Sunne,Gettjärn,Värmlands län