Personakt

Jonas Bryngelsson

Död:1570 Hög,Gävleborgs län.

Barn med ?

Barn:
Jonas Jonsson (1570? - 1629)

Noteringar

Jonas Bryngelsson, belagd som bonde 1543-1570
Jonas Jonsson, belagd 1571-1590, "möjligen" son till föregående.
Jonas Jonsson, belagd 1596-1618, "möjligen son till föregående".
Lars Olofsson, belagd 1630-1650. Hustrun Kerstin är "möjligen" dotter till föregående.
Jöns Larsson, belagd 1655-1680, "möjligen" son till föregående.
Lars Jönsson (utan angivet årtal för belägg), "troligen" son till föregående.
-------------------------------------------------------
Som synes finns en del luckor i excerperingen. En intressant detalj är emellertid att en Jonas Bryngelsson är bonde i Baldra åren 1543-1570. Namnet Bryngel har i denna bygd varit ovanligt och det indikerar att en släktskap finns mellan denne och den senare Bryngel Larsson.
En annan intressant uppgift är att Bygdén som den andre kände kyrkoherden i Indals socken i Medelpad upptas "Brynolphus Helsingus [omkr. 1530] uppgifves af Tunaeus såsom den förste pastorn efter reformationen och skall ha varit född i byn Ballra (Balldra) i Högs s:n i Helsingland. Hans namn är ej anträffat i nu tillgängliga handlingar." [Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne. bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning, d. 2 (Uppsala 1923)] Med Tunaeus avses Hans Jonsson Tunaeus som under 1700-talets andra hälft sammanställde ett herdaminne utifrån socknarnas kyrkoarkiv.
Med tanke på dopnamnet Bryngel finns kanske en koppling till storbonden Sigfrid Anderssons i Norrala hustru Cecilia, från vilken adliga ätten Rålamb härstammar. Cecilia sålde på 1560-talet sin jord i just Baldra (se hennes personakt) och hon ger en son namnet Bryngel. Sigfrid Anderssons familj har också flera belagda kopplingar till Hälsingtuna, grannsocken till Hög. *

* Se Sigfrid Andersson på annan plats i anträdet.

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1570? Sonen Jonas Jonsson föds omkring 1570 Hög,Gävleborgs län
1570 Död 1570 Hög,Gävleborgs län