Personakt Antavla

Nils Nilsson

Far:Nils

Född:Sunne,Björserud,Värmlands län.
Död:Sunne,Norra Soneby,Värmlands län.

Äktenskap med Britta Svensdotter (- <1741)

Vigsel:1682-11-05 Sunne,Värmlands län. [1]

Barn:
Sven Nilsson (1675? - 1750)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcke 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Eftersom Sven Larsson från Björserud äger dels egen arvslott i Bäck,
dels den lott han där köpt av sin syster Karin Larsdotter, får han rätt att
sitta inhyses under sin bror Halvard Larsson utan brukning men med
möjlighet att hålla ett par kor och odla en kålsäng.
1704 ht 104
--
Björserud uppbjudes för länsmannen Sven Skagerberg. Han har för 50 rd
köpt hälften därav av sal länsmannen Håkan Werners barn, enligt köpebrev
av innevarande år.
Den andra hälften har han köpt av Sven Larsson i Björserud för 55 rd.
Såsom obördig till jorden bör köparen skaffa sig K. M:ts tillstånd.
1704 ht 123
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcke 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
----
Jon Gullbrandsson i Brårud, som varit något berusad i kyrkan, döms efter
vittnesmål av Anders och Sven Larssöner i Björserud, Sven Björsson i Ribbenäs
och Erik Nilsson i Arneby till böter och stockstraff.
----
Sven Larsson i Björserud återkräver tvenne åkertegar som Jöns Svensson i
Ulvsby har under sin brukning på 1/6 i Borgeby. Jöns uppvisar fastebrev från
1680 10/5, medan Sven stöder sig på ett bytesbrev av år 1643 på sin hustrus
farfars tid, då fyra åkertegar bytts från Borgeby under Björserud.
1697 ht
-------------------------------------------
Hustrun Anna Andersdotter i Björserud anmäler fordran hos sin dräng
Bryngel Olofsson, vilken låtit värva sig, och begär inteckning i hans fasta
egendom i N. Borgeby.
1695 ht
-------------------------------------------
Sånebyborna Botolf Olofsson, Olof Olofsson, Olof Larsson, Olof Svensson och
NILS NILSSON
1694
-------------------------------------------
Per Jönsson klockare har uppsagt korpralen Nils Larsson från sin omyndiga
systerdotters jord i Björserud och ämnar låta en annan flytta dit.
1693 vt
-------------------------------------------
Korpralen Nils Larsson i Björserud får ej inkomma på sin hustrus jord
1/60 i Gjutaregården utan skall utlösas av bröderna Lars och Anders Olofssöner ib.
1690 ht
-------------------------------------------
Konan Kerstin Svensdotter i N. Såneby är havande efter samlag med sol-
daten Pål Esping i Esbjörke, vilken nu rymt till Norge. Äktenskapslöfte har
bevittnats av korpralen under Gersdorffs kompani Nils Larsson i Björserud.
Kerstin bötar för andra resan begånget hor.
1688 vt
-------------------------------------------
Följande är fattiga och kan ej betala utlagorna: För 1684:Nils i Björserud
1686 ht
-------------------------------------------
Huseby skall hålla 1/4 av staketet på ena sidan av sin fäväg över Borgeby.
Nils Jönsson i Huseby får behålla den mark som han köpt av Per i Björserud
och som Borgebyborna försökt att återlösa.
1685 vt
-------------------------------------------
Johan Börjessons sterbhus fordran hos Bryngel i Hensgård avskrives, enär
dennes åberopade vittne Olof Skutbyggare avlidit och Bryngel friat sig med
ed. Erik Bengtsson i Fasterud ålägges att bege sig till Ransäter och göra upp
med sina fordringsägare.
Nils Nilsson i Björserud intygar, att Nils Persson ib på dödsbädden förklarat sig
ej vara skyldig ovannämnda sterbhus mer än 1/2
tunna salt, vilken sedermera betalts. Änkan är utfattig och rätten finner billigt
vara att borgensmannen Tore i Östanbjörke betalar endast den andra hälften.
----
För uteblivande bötfälls
1/ Per Jonsson i Stavik, instämd av Jöns Nilsson i Örbäck rörande olaga intrång,
2/ korpralen Nils Larsson i Björserud, instämd av hustrun Ellika Bengtsdotter i Gunnarsby
angående olaga åverkan,och
3/ Jon Stensson i Vasserud, instämd av brodern Jon (!) Stensson i tvist om jord.
1683 ht
-------------------------------------------
...Nils Perssons änka i Björserud ...
1683 vt
-------------------------------------------
Uppbjudes 1. gången:

5/6 i 1/2 Mårbacka, som Brynte Jonsson ib dels ärvt, dels löst från sina
syskon Mickel i Gjutaregården och Karin i Björserud för 36 1/2 rd.
1681 ht
-------------------------------------------
Fasta för Nils Ivarssons änka Kerstin Jönsdotter och barnen på 1/4 i
Ivarsbjörke. Sal. Nils har
1/ ärvt en brorslott efter sina föräldrar,
2/ köpt av sitt syskonebarn Anders Pålsson i Gällserud hans del för 8 rd,
3/ köpt av sitt syskonebarn Olof Pålsson och hans broder, som bodde på Asphyttan,
deras lotter för 16 rd och
4/ köpt av sin broder sal. Per Ivarsson i Björserud hans del för 48 rd.
1680 ht
-------------------------------------------
Nils Nilsson i Björserud frias från bergsmannen Jon Anderssons på Fogdhyttan
krav på ersättning för en foderhäst.
1677 ht
-------------------------------------------
Lars Elofsson i Björserud ålägges att vid nästa fardag lämna den jord han
sålt till Håkan Werner.
1675 ht
-------------------------------------------
Fasta för länsmannen Håkan Werner på 1/2 Björserud, som han köpt av
Bengt Simonsson i Gersbyn, vilken hade köpt jorden av Lars Elofsson och
hans hustru Britta Nilsdotter i Björserud. Håkan har betalat 48 rd, vilka han
erhållit för arvejord efter sin fader Måns Börjesson i Karlstad.
----
Fasta för Håkan Månsson Werner på 1/2 Björserud, som han köpt av
Bengt Simonsson i Gersbyn för 48 rd, vilka pengar han erhållit för fäderne
och möderne i Karlstad. Britta Nilsdotter i Björserud och hennes man Lars
Elofsson, vilka hade sålt jorden till Bengt Simonsson, har erbjudits att få åter-
lösa den men säger sig avstå därifrån.
1673 vt
-------------------------------------------
Börita Nilsdotter i Björserud har försökt att återfå 1/2 Björserud, som
hon och hennes man Lars Elofsson ib 1669 sålt till Bengt Simonsson i Gers-
byn och som denne 1671 sålt till länsmannen, men när hon nu erbjudes att få
lösa jorden har hon inga pengar.
1672 ht
-------------------------------------------
Håkan Månsson har för 48 rd köpt 1/2 Björserud av Bengt Simonsson i
Gersbyn, vilken 1669 på sin hustrus Börit Nilsdotters vägnar köpt jorden av
Lars Elofsson i Björserud.
1671 vt
-------------------------------------------
Nils Persson i Björserud bötar 3 mk för utevaro mot Per Olofsson i Gjutaregården
i mål om förlupen tjänst.
1667 ht
-------------------------------------------
Uppbjudes 1. gången:
1/2 Björserud av Lars Elofsson.
1667 vt
-------------------------------------------
Fasta för Elof Persson i Spelnäs på 1/3 av 1/2 Spelnäs. Han har
1/ köpt av sin hustrus syster Gyri Jönsdotter i Björserud hennes arvslott för 20 d smt,
2/ köpt av Kerstin Jönsdotter i Ulvsby hennes arvslott för 20 d smt,
3/ tillbytt sig av Ingiel Jönsdotter i Ulvsby hennes arvslott för sin arvslott i Ulvsby
och fått mellangift 4 rd,
4/ köpt av Björn Jönsson i Borgeby 1/3 av hans arvslott för 9 rd samt 5/ äger sin hustrus arvslott.
1651 vt
-------------------------------------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1675? Sonen Sven Nilsson föds omkring 1675 Sunne,Norra Soneby,Värmlands län
1682 Vigsel Britta Svensdotter 1682-11-05 Sunne,Värmlands län [1]
<1741 Makan Britta Svensdotter dör före 1741 Sunne,Norra Soneby,Värmlands län
1750 Sonen Sven Nilsson dör 1750-03-22 Sunne,Norra Soneby,Värmlands län [2]

Källor

[1]Födda , vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[2]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 133 / sid 271