Personakt Antavla

Olof Elofsson

Nämndeman,kyrkvärd,riksdagsman.

Far:Elof Jönsson (1610? - )
Mor:Margareta Nilsdotter

Född:omkring 1655 Lysvik,Ransby,Värmlands län.

Barn med Börit Esbjörnsdotter (- <1706)

Barn:
Jöns Olofsson (1680? - 1730)
Elof Olofsson (1682 - )

Noteringar

Barn.
Esbjörn Olofsson i Ransby
Elof Olofsson i Gällserud
Jöns Olofsson i Ransby död 1730-05-26.
Olof Olofsson i Ransby
----
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725",
Gunnar Almqvist
--
Kyrkvärden Olof Elofsson i Ransby har anmält att drängen Nils Gunnarsson
i Ransby förorenat i kyrkan annandag jul. Nils uppger att han varit sjuk och
att orsaken således ej varit det öl han fått i Bråten.
1701 vt
--
Olof Elofsson i Ransby intecknar fordran mot grannen Bengt Börjesson, som
ställt sin hustrus jord i Ransby som säkerhet.
1701 ht
--
Drängen Nils Gunnarsson i Tosseberg, vid förra tinget av kyrkvärden
Olof Elofsson i Ransby anmäld för uppkastning i kyrkan, frias från misstanke
om fylleri men ska böta 6 mk till kyrkan och sitta tvenne söndagar i stocken.
1701 ht
--
Fasta för nämdemannen Olof Elofsson i Ransby på 3/12 av 1/3 i Ransby.
1703 ht
--
Olof Elofsson i Ransby begär av ålderskäl avsked ur nämden och hans
ställe intages av fjärdingsmannen Per Eriksson i Öjenäs.
1706 vt
--
Drängen Elof Olofsson i Ransby fordrar av korpralen Olof Lidfeldt i Våle
6 karoliner för 0,5 lispund tobak. Lidfeldt, som stämts genom länsman
Lars Milander, uteblir men har erkänt skulden.
1706 vt
--
Mellan bröderna Olof och Jöns Elofsöner i Ransby skall delas i ängar
1708 vt
--
Nära 1/9 av 1/2 Gällserud, som Elof Olofsson i Gällserud den 10 ds (jan)
fått av sin far Olof Elofsson i Ransby.
1709 vt
--
Olof Elofsson i Ransby bevisar att grannen Bengt Björsson och hans son
Björ Bengtsson lovat återställa till honom de 7 rd han betalat Bengts sal.
hustru Karin Månsdotter på jord, vilken fordran intecknats vid 1700 ht (11)
1710 ht
--

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700",
Gunnar Almqvist:
--
Olof Elofsson i Ransby intecknar fordran om 7 rd hos Bengt Björsson ib,
vilka pengar erlagts till dennes sal. hustru Karin Månsdotter på jordköp.
-
Olof Elofsson utfår protokollsutdrag från år 1657 rörande gränsen mellan Ransby,
Åsegård, Backa och Öjenäs.
-
Nämndemannen Olof Elofsson i Ransby har vid en brand förlorat ett
kvarnhus.
-
1/6 av 1/3 i Ransby, som nämndemannen Olof Elofsson ib 1700 till-
bytt sig av sina båda systrar Sigrid och Elin Elofsdöttrar för sin hustrus Börit
Esbjörnsdotters jord i Gullsby.
1700 ht
--
1/18 av 1/3 i Ransby, som Jöns Elofsson ib 1697 köpt av sin hustrus
syster Gertrud Björsdotter i Stävarby för 6 rd.
1697 vt
--
1/4 av 1/3 i Ransby, som Olof och Jöns Elofssöner ib 1687 inlöst av Nils
Persson i Ivarsbjörke och hans syster Marit Persdotter i Stävarby för 19 rd efter
tillstånd av deras fader Per Jönsson i Björke.
1687 vt
--
Per Jönsson i Ivarsbjörke har 1664 upplåtit sin 1/4 av 1/3 i Ransby till
brodern Elof Jönsson i Ransby och vill nu lämna brorsönerna Olof och Jöns
Elofssöner samma jord för skötsel, eftersom han ej vill stanna hos sonen Lars
Persson i Ivarsbjörke för dennes kiv "med sin hustru", mot vilket Pers hustru
Ingeborg Persdotter och sonen Lars Persson protesterar. Per Jönsson får dock
rätt att överlåta jorden i Ransby till Olof och Jöns.
1685 ht
--
Hustrun Sigrid Andersdotter i Ransbytorp bötar för uteblivande mot
Olof Elofsson i Ransby i mål om städsel av en piga.
1683 vt
--
Per Nilsson i Gällserud intages i nämnden för detta ting i stället för
("Jöns Elofssons är bror med Olof") Olof Elofsson i Ransby, vilken är
borta såsom herredagsman. ["herredagsman = riksdagsman"]
1680 ht
--
Nämndemannen Elof Jönsson i Ransby avgår på grund av ålder och sjukdom. Hans son Olof Elofsson ib intages i stället.
1677 vt
--
Ingeborg Månsdotter i Ö Berga har fött barn efter olovlig beblandelse med femtonårige Bengt Olofsson i Myringbyn, när de båda tjänat hos Anders Olofsson i Myringbyn. Hon misstänkes ha bragt barnet om livet. Ingeborgs matmor Börit Elofsdotter i Myringbyn vittnar jämte dem som synat barnet, Per Nilsson i Gällserud och Olof Elofsson i Ransby, att barnet företett vissa skador som pekat på misshandel. Rätten dömer flickan att halshuggas, vilken dom dock underställes hovrättens prövning. Barnfadern bötar 40 mk. Profossen Bryngel i Grava (Grava) beordras att föra Ingeborg till Karlstads fängelse men hon rymmer under vägen dit, varom skall rannsakas vid följande ting.
1676 vt


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1655? Födelse omkring 1655 Lysvik,Ransby,Värmlands län
1680? Sonen Jöns Olofsson föds omkring 1680 Lysvik,Värmlands län
1682 Sonen Elof Olofsson föds 1682 Lysvik,Ransby,Värmlands län [1]
1708 Barnbarnet Olof Wallbom föds 1708-05-01 Lysvik,Gällserud,Värmlands län [2]
1710 Barnbarnet Kerstin Jönsdotter föds 1710-02-18 Lysvik,Ransby,Värmlands län [3]
1712 Barnbarnet Ingeborg Elofsdotter föds 1712-02-13 Lysvik,Gällserud,Värmlands län
1714 Barnbarnet Britta Elofsdotter föds 1714-11-06 Lysvik,Gällserud,Värmlands län [4]
1716 Barnbarnet Olof Jönsson föds 1716-05-17 Lysvik,Ransby,Värmlands län
1730 Systern Ingeborg Elofsdotter dör 1730-01-09 Lysvik,Öjenäs,Värmlands län [5]
1730 Sonen Jöns Olofsson dör 1730-03-06 Lysvik,Ransby,Värmlands län [6]
1730 Brodern Jöns Elofsson dör 1730-05-26 Lysvik,Ransby,Värmlands län [6]
1764 Barnbarnet Olof Wallbom dör 1764 Jönköping,Jönköpings län
1765 Barnbarnet Olof Jönsson dör 1765 Lysvik,Ransby,Värmlands län
1770 Barnbarnet Ingeborg Elofsdotter dör 1770-04-22 Lysvik,Gällserud,Värmlands län [7]

Källor

[1]Lysvik C:1 (1692-1721) Bild 129 / sid 255
  
[2]Lysvik C:1 (1692-1721) Bild 88 / sid 173
  
[3]Lysvik C:1 (1692-1721) Bild 94 / sid 185
  
[4]Värmlands kyrkboksregister 3
  
[5]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm
  
[6]Lysvik C:2 (1727-1765) Bild 129 / sid 247
  
[7]Lysvik C:3 (1766-1793) Bild 128 / sid 260