Personakt

Abraham


Barn med Marit Persdotter

Barn:
Lars Abrahamsson (1650? - 1739)
Karin Abrahamsdotter (- 1713?)

Noteringar

Hänt i Ås enligt:
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700", Gunnar Almqvist
----------------
Brynte Persson i Ås (S) och Ingemar Bryntesson i Råmyren har förlikts
om sin faders resp. styvfaders Per Björssons avlingejord i Ås, som han hade
köpt från krono till skatte. Brynte tar 2/3 därav och Ingemar 1/3.
1658 ht
----------------
Torsten Björnsson i Uddheden har
1/ tillbytt sig av sin broder Måns Björnsson i Årnäs hans fäderne och möderne
1/12 i Uddheden för sin 1/12 i Bråsstorp,
2/ löst från sina brorsbarn Brynte Persson och Marit Persdotter i
Ås samt Sigrid Persdotter i N. Västerrottna deras arvejord 1/12 i Uddheden
för 30 rd, el. 15 till Brynte och 7 1/2 vardera till Marit och Sigrid,
3/ ärvt efter sina föräldrar Björn Torstensson och Karin Månsdotter, så att han nu äger
1/4 i Uddheden.
1667 ht
----------------
Sigrid Persdotter i N. Västerrottna har sålt sin jord 1/4 av 2/3 i Ås (S).
Brodern Brynte Persson i Ås har löst 2/3 därav för 18 rd, och svågern Olof
Olofsson och systern Marit Persdotter i Ås har löst 1/3 för 9 rd. Av Bryntes
18 rd kommer 15 rd från hans jord i Uddheden. Brynte har ärvt hälften av
2/3 i Ås efter fadern Per Björsson och äger nu 2/3 av Ås, under det att Marit
Persdotter och Olof Olofsson äger 1/3 ib.
1675 vt
----------------
Gamla pigan Ingiel Bryntesdotter i Ås (S) testamenterar sin jord ib till
halvbrodern Brynte Persson ib för skötsel.
1676 ht
----------------
Fasta för sal. Bengt Örjansson i N. Västerrottna på den jord ib som han
köpt av sin franka sal. Karin Månsdotter för 9 rd specie, vilka pengar han fått
för sin hustrus Sigrid Månsdotters jord i Ås. Bengt har i sjutton års tid haft
Karin Månsdotter i skötsel. (1. ub 80ht 39.)
1689 ht
----------------
Olof Ingemarsson i Råmyren och brodern Ingemar Ingemarsson i Ås upp-
visar en i sept. 1657 godkänd förlikning mellan deras fader Ingemar Bryntes-
son i Råmyren och hans halvbroder Brynte Persson i Ås, enligt vilken Ingemar
skulle äga 1/3 av Ås och Brynte 2/3. Gamla pigan Ingiel Bryntesdotter har i
testamente, godkänt vid 1676 ht (nr 25), lämnat halvbrodern Brynte Persson
sin 1/5 av 1/3 i Ås. Ingemarssönerna vill lösa 1/3 härav, vilket bestrides av
Bryntes barn. Rätten kan ej heller tvinga svarandena att avstå jorden.
1690 vt
----------------
3/16 i By (S) för Halsten Jönsson ib. Av 2/16 har han
1/ eget arv,
2/ löst från brodern Jöns Jönsson i Askerud hans lott för 28 rd,
3/ löst från systern Ingeborg Jönsdotter i Tosseberg hennes lott för 13 rd,
4/ löst från systern Gertrud Jönsdotter i By hennes lott för 13 rd. Och 1/16 har han löst från
syskonebarnen för 8 rd till Per Olofsson i Vänviken, 4 rd 2 mk till Kerstin
Olofsdotter i Spelnäs, 4 rd 2 mk till Gertrud Olofsdotter ib, 4 rd 2 mk till Sig-
rid Olofsdotter i Stora Ladbråten samt 4 rd till Ivar i S. Såneby för hans del.
Dessutom äger Lars Olofsson i Sundstorp en del däri för 8 rd, vilken Halstens
svärfader Olof Olofsson i Ås ämnar inbyta mot sin jord i Sundstorp.
1692 vt
----------------
Fasta för Halsten Jönsson i By på 3/16 ib, som han dels löst från sina syskon
Nils, Jöns, Gertrud och Ingeborg Jönsbarn för 30 rd till broder och 15 rd
till syster. Dessutom har Nils fått 10 rd i By och 20 rd i Högen. Sina fastrars
barn Gertrud, Kerstin och Sigrid Olofsdöttrar och systerdotterns man Ivar
Elofsson har han utlöst med 4 rd till vardera och deras broder Per Olofsson
med 8 rd. Från sin hustrus halvbröder har han inbytt deras lotter om 16 rd
inalles mot sin hustrus Karin Abrahamsdotters lott i Ås. Slutligen äger han
däri sin egen arvslott.
1694 ht
----------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Sonen Lars Abrahamsson föds omkring 1650 Sunne,Ås,Värmlands län
1680? Barnbarnet Olof Halstensson föds omkring 1680 Sunne,By,Värmlands län
1681 Barnbarnet Annika Halstensdotter föds 1681-04-04 Sunne,By,Värmlands län [1]
1684 Barnbarnet Brynte Halstensson föds 1684-03-14 Sunne,By,Värmlands län [2]
1689 Barnbarnet Karin Halstensdotter föds 1689-03-24 Sunne,By,Värmlands län [3]
1690? Barnbarnet Nils Larsson föds omkring 1690 Östra Ämtervik,Svenserud,Värmlands län [4]
1695? Barnbarnet Abraham Larsson föds omkring 1695 Östra Ämtervik,Svenserud,Värmlands län
1713? Dottern Karin Abrahamsdotter dör omkring 1713 Sunne,By,Värmlands län
<1719 Barnbarnet Brynte Halstensson dör före 1719 Sunne,Värmlands län
1737 Barnbarnet Olof Halstensson dör 1737-08-05 Sunne,By,Värmlands län [5]
1739 Sonen Lars Abrahamsson dör 1739-09-19 Östra Ämtervik,Svenserud,Värmlands län [6]
1742? Barnbarnet Marit Halstensdotter dör omkring 1742 Sunne,Maggeby,Värmlands län [7]
1742 Barnbarnet Annika Halstensdotter dör 1742-05-30 Sunne,By,Värmlands län [8]
1758 Barnbarnet Nils Larsson dör 1758-03-23 Sunne,Torsby,Värmlands län [9]
1758 Barnbarnet Karin Halstensdotter dör 1758-10-28 Sunne,Ulfsby,Värmlands län [9]

Källor

[1]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 73 / sid 139
  
[2]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 78 / sid 149
  
[3]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 99 / sid 193
  
[4]Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 61 / sid 56
  
[5]Sunne C:4 (1736-1748) Bild 168 / sid 327
  
[6]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm
  
[7]Sunne AI:5 (1741-1746) Bild 119 / sid 118
  
[8]Sunne C:4 (1736-1748) Bild 183 / sid 357
  
[9]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 150 / sid 305