Personakt

Torbjörn


Barn med ?

Barn:
Håkan Torbjörnsson

Noteringar

Barn:
Håkan Torbjörnsson i Gjutaregården
Per Torbjörnsson i V. Skymnäs,
---
Utdrag ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Efter laga syn på tvisteplatsen behandlas åter målet mellan å ena sidan
Tjustersby, Torsby, Gjutaregården och Gunnarsby och å andra Lakene (Råda)
med avgärda hemman. Som vittnen har kallats Per Torbjörnsson i V. Skym-
näs, Lars Mickelsson i Amundstorp, Hans Hansson i Hedåsen och änkan Inge-
borg Kristoffersdotter i Hedåsen. Av dessa jävas Per Torbjörnsson för att han
har en broder i Gjutaregården. Hans Hansson återger sin faders Hans Anders-
sons ord, vilken hade huggit fallet i fråga tillsammans med finnen Sigfrid i
Hedåsen. Änkan Ingeborg säger bl. a. att hon tjänat hos Hans Andersson och
att dennes hustru varit sjuklig. Parterna når omsider fram till förlikning.
1692 ht