Personakt Antavla

Karin Andersdotter Krok

Far:Andreas Olai Chrochius (- 1646)
Mor:Ingrid Larsdotter Schalin

Död:1693 Norrala,Fors 1+,Gävleborgs län. [1]

Äktenskap med Olof Hansson Gällman

Vigsel:1673. [1]

Barn med Per Larsson Fors (- <1673)

Barn:
Lars Persson Fors
Sara Persdotter (- 1727)

Noteringar

Lars Perssons hustru Karin Andersdotter Krok upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av häls ingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina. Broman anger att hon med maken "Päder Larsson Forss" hade sju barn: Brita Fors, död ogift; Lars Fors; Anders Fors; Sara; Ingrid, död ogift; Ingrid Fors; Erik Fors.

Vid tinget för Norrala och Trönö socknar den 22 september 1673 behandlas följande ärende:
"Sahl. Per Larss Änkia i Forss Hustru Karin beklagadhe sigh öfwer Båtsmans Änkia Hustru Karin på Heden, för dhet hon holler Öhl och Brännwins sällningh om Nätterne, [p. 12:] hwargenom hennes barn blifwa bedragne till fyllerij, och enär hon kommer dijt att igenleeta sine Sönner, blifwer hon medh elacka ordh öfwerfallen, och Hustru Karins Sohn Daniel Ersson på Hedhen som skiedde nu förledne Söndags Otta dagar sidhan, när hon dijt kom och sökte sin Sohn Anders.
Grannarne som dheromkring ähro boendes, wiste sådant besanna, dhet dhe hördhe dhem skija och låta illa om en SöndagsNatt. Hustru Karin på Hedhen sadhe sigh inthet Öhl eller brenwijn äga, mycket mindre till att sällia, wthan dhe hafwa allenast kiöpt hwar sin kanna Öhl hoos Erich Gulichsson i Swarfwen.
Daniel Ersson blef Saakfält för sin förargelse 6. -- [bläckfläck]. Silf(we)rm.t, till kyrkian, och giordes Allmenn förmaning, att dhe medh sådane Öhlsällningar afstå skulle, wijdh straff som Kongl. Gästgifware Ordningen wthwyrkar, hwilken till dheres rättellsse oplästes." (Detta ärende behandlas samtidigt som häxprocessen pågår i pastoratet.)

Källa: Urban Sikeborg

Karin Andersdotter Krok är mormors farmors farfars mormors mormors mor
OCH mormors farmors mormors mormors mormors mor
OCH mormors mormors farfars mormors mormors mor
OCH mormors mormors morfars mormors mormors mor
till Kenneth Alexis Bergman.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1646 Fadern Andreas Olai Chrochius dör 1646 Norrala,Prästgård,Gävleborgs län [1]
1655? Brodern Jon Andersson Krok dör omkring 1655 Norrala,Borg 1,Gävleborgs län [1]
1673 Vigsel Olof Hansson Gällman 1673 [1]
<1673 Partnern Per Larsson Fors dör före 1673-05-22 Norrala,Fors 1+,Gävleborgs län [2]
1683 Barnbarnet Per Larsson föds 1683 Norrala,Fors 1,Gävleborgs län [1]
1683? Barnbarnet Per Olsson föds omkring 1683 Norrala,Ale 2+,Gävleborgs län [1]
1686 Barnbarnet Ingrid Olsdotter föds 1686 Norrala,Ale 2+,Gävleborgs län
1688 Barnbarnet Hans Larsson föds 1688-06-10 Norrala,Fors 1,Gävleborgs län [3]
1689 Barnbarnet Jon Olsson föds 1689-09-18 Norrala,Ale 2+,Gävleborgs län
1693 Död 1693 Norrala,Fors 1+,Gävleborgs län [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg
  
[2]Dombok för Hälsingland 1673, p. 12, 13, HLA
  
[3]Norrala C:1 (1674-1708) Bild 87 / sid 171