Personakt Antavla

Daniel Olofsson Suhoinen

Blev högst 81 år.

Far:Olof Pålsson Suhoinen (1621 - 1710?)
Mor:Annika Larsdotter (1629 - 1714)

Född:1660 Sunne,Lövåsen,Östra,Värmlands län. [1]
Död:1741-07-24 Sunne,Lövåsen,Värmlands län. [2]81 år

Äktenskap med Annika Larsdotter Kauttoinen (1670? - )

Vigsel:1694-10-07 Sunne,Värmlands län. [3]

Barn:
Annika Danielsdotter Suhoinen (1695 - 1787)
Lars Danielsson Suhoinen (1704 - 1737)
Daniel Danielsson Suhoinen (1709? - 1742)
Maria Danielsdotter Suhoinen (1712 - 1745?)

Noteringar

Barn:
Annika Danielsdotter (1695 - 1787)
Olof Danielsson (1700 - )
Lars Danielsson (1704 - 1737)
Henrik Danielsson 1707-11-12-1759-12-28
Daniel Danielsson (1709 - 1742)
Maria Danielsdotter 1712 -08-05
------------------------------
Gården har gått i arv från far till son,nuvarande ägaren är den 11:e genarationen.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Bröderne Daniel och Lars Olofssöner i Löfåsen förentes inför Rätten med hwar annan
om besittningen på bemte. Löfåsen i så måtta at Daniel låfwade byggia å nyo med sin
egen bekåstnat en Stugu åth Lars på den platz i Skogen, son han sig der til uthwaldt,
samt efftergifwa Lars de 11 Rd han Daniel är skyldig, för det Lars sielf skal rödia sig åker
och äng wid bemte plats der till med skall Lars få bruka i 6 åhrs tijd utan Skatt en lyckia hema wid gården son kallas gambla Tonten,des utan blef Lars låfwat at Daniel skall i Höst låta all sin
boskap i 14 dagars tijd wara och göda på Larses rödning; deremot Daniel får igen den
gödslen som fallit effter Larses boskap i åhr vid gården, förutan det at Lars afstår til Daniel
all sin dehl och rättighet uti åker och äng som nu för tjden wid Hemmanet är upgiord. Hwarmed
de i wänlighet sade sig wara åthskilde. doch förbehöll Lars Olofsson sig sin rätt at uthsökia af samtelige Syskonen betalning för de medel och Pengar han kan bewisa af sitt egit i boet tu
deras nytta inlagt hafwa
1711 ht 44
-------------------------------------------------------------------------------
Dokumentet ger goda upplysningar om regler och sedvänjor. Vi lär oss att Lars hade utvalt
en plats i skogen för sitt nya hus och sina nya ägor. Den gamla hustomten delades inte på
mitten som brukligt var bland svenskarna. Som hjälp på vägen fick Lars de första åren
använda en bit av den uppbrukade jorden hemma vid gården. Jordeskatten betalades
tydligen av Daniel.
-------------------------------------------------------------------------------
1715
Furiren Erik Löwen och Daniel Olofsson i Lövåsen har gett Olof Bondesson och Erik Larsson
i Arneby tillstånd att mot ersättning bryta två lass löv på Lövåsens ägor, men då Erik Löwens folk frånhänt dem vad de tagit, döms Erik att ersätta dem för två lass med 2 d 8 smt.
--
1725 ht
Furiren Erik Olofsson Löwen yrkar att få del i det köp hans bror Daniel Olofsson i Lövåsen
gjort med syskonen. Daniel förnekar att något köp skett. På begäran av Daniel och Olof Olofsöner
och med samtycke av Erik Löwen beslutas om delning i skogen, så att de får var sin del avittrad.
--
"Ett sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
Fastän Lövåsen ej kan bära de fyra bröderna Erik,Daniel,Lars och Pål Olofsöner,
vill de alla bo där. Erik Olofsson Löwen innehar sin egen arvslott 1/6 och dessutom den
1/12 som hans son Olof Eriksson tillbytt sig. Lars har likaledes 1/6 och har tillbytt sig 1/12.
Daniel har köpt sin bror Gustafs 1/6 och har därtill sin egen del. Pål har sålt inägorna
av sin del till Daniel men nyttjar skogen, fastän han sitter på Östanbjörkes ägor.
Erik,Lars och Daniel skall besitta Lövåsen, eftersom de är lika nära i börd till sina
syskons lotter. Pål bör utlösas av Erik och Lars, så att dessa får liksom Daniel
1/3 var av hemmanet. Daniel,som bor närmast vägen och har mest besvär med
gästgiveriet, bör ersättas därför på annat sätt än med större brukning
1726 vt 49
--
1/6 i Lövåsen, som Daniel Olofsson i Lövåsen köpt den 15 ds (febr.) av sin bror
Gustaf Olofssons barn för 23 rd.
1726 vt 119
--
"Ett sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750"
Gunnar Almqvist
--
1/8 av 1/3 i Lövåsen, som Henrik Danielsson i Lövåsen köpt 1743 8/10 av
Maria Danielsdotter i Tjustersby för 20 rd.
1743 ht 234
..


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660 Födelse 1660 Sunne,Lövåsen,Östra,Värmlands län [1]
1670? Makan Annika Larsdotter Kauttoinen föds omkring 1670 Gräsmark,Ragvaldstjärn,Värmlands län
1672 Brodern Gustaf Olofsson Suhoinen föds 1672 Sunne,Lövåsen,Värmlands län
1694 Vigsel Annika Larsdotter Kauttoinen 1694-10-07 Sunne,Värmlands län [3]
1695 Dottern Annika Danielsdotter Suhoinen föds 1695 Sunne,Lövåsen,"Där Nol",Värmlands län [1]
1698 Brodern Gustaf Olofsson Suhoinen dör 1698 Ekshärad,Solberg,Värmlands län [4]
1704 Sonen Lars Danielsson Suhoinen föds 1704 Sunne,Lövåsen,"Där Nol",Värmlands län
1707 Brodern Petter Olofsson Björkman dör 1707 Sunne,Värmlands län
1709? Sonen Daniel Danielsson Suhoinen föds omkring 1709 Sunne,Lövåsen,"Där Nol",Värmlands län
1710? Fadern Olof Pålsson Suhoinen dör omkring 1710 Sunne,Lövåsen,Värmlands län [5]
1712 Dottern Maria Danielsdotter Suhoinen föds 1712-08-05 Sunne,Lövåsen,"Där Nol",Värmlands län [6]
1714 Modern Annika Larsdotter dör 1714 Sunne,Lövåsen,Värmlands län [7]
1728 Brodern Erik Olofsson Löwen dör 1728
1737? Brodern Lars Olofsson Suhoinen dör omkring 1737 Sunne,Lövåsen,Värmlands län [8]
1737 Sonen Lars Danielsson Suhoinen dör 1737-03-03 Sunne,Lövåsen,Värmlands län [9]
1741 Död 1741-07-24 Sunne,Lövåsen,Värmlands län [2]

Källor

[1]Arne Linnarud "Suhoinen"
  
[2]Sunne C:4 (1736-1748) Bild 179 / sid 349
  
[3]Födda, Vigda och Döda i Sunne Församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[4]Ekshärad F:1 (1688-1829) Bild 12 / sid 17
  
[5]Arne Linnarud
  
[6]Sunne C:2 (1707-1721) Bild 110 / sid 251
  
[7]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 47 / sid 41
  
[8]Sunne AI:4 (1736-1740) Bild 72 / sid 67
  
[9]Sunne C:4 (1736-1748) Bild 167 / sid 325