Personakt Antavla

Måns Elofsson

Far:Elof Persson (1610? - )
Mor:Börit Jönsdotter (1610? - <1656)

Född:Sunne,Spelnäs,Värmlands län.
Död:omkring 1714 Sunne,Gettjärn,Värmlands län.

Barn med Marit Andersdotter

Barn:
Per Månsson (1675? - <1747)
Elof Månsson (- 1733?)
Marit Månsdotter
Gertrud Månsdotter

Noteringar

Barn:
Nils Månsson
Elof Månsson i Skrötingerud
Per Månsson i Gettjärn
Sven Månsson
Ingiel Månsdotter, gift 1673-06-24 med Jon Elofsson i Granbäck
Marit Månsdotter (gift med Erik Matsson från Gettjärn,1687-06-17)
Gertud Månsdotter
-----------------------------
"Sammandrag avFryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
...Gettjärns ägare Mats Olofsson,Arvid Persson, Måns Elofsson, Erik Larsson
och Jöns Persson...
1685 vt
-------------------------------
1/12 i Gettjärn, som Måns Elofsson (vid 2. och 3. ub "Eriksson") ib
köpt av Kerstin Jönsdotter ib för 10 rd.
1681
-------------------------------
Fasta för Per Elofsson i Spelnäs på 1/12 ib. Han har köpt av sina bröder
Anders Elofsson i Röberg och Måns Elofsson i Gettjärn deras lotter för 20 rd
till dem var och har själv ärvt efter föräldrarna Elof Persson och Börit Jöns-
dotter.
1657 ht
----------------------
1632 Vt
Håkan i Boberg ålägges att gödsla hälften av det stycke som vid arvskiftet
efter fadern tilldelats Per Arvidsson i Gettjärn.
-------------
1635 Ht
Fasta för Per i Gettjärn på 1/3 som hans sal. moder skänkt honom för
skötsel och som hon hade köpt av sin fader.
-------------
1637 Vt
Per Arvidsson i Gettjärn bötar 40 mk för att han skällt rätten för orätt.
-------------
1639
Torsten i Skinnargården har slagit ihjäl Per i Gettjärn, på hemväg från ett
bröllop i Forsnäs har de mött en dräng Björn och hustru Karin i Ulvsby, vilka
ridit tillsammans på en häst. Per har på skämt dragit dem ned på marken men
strax lyft upp Karin på hästen. Olof Jönsson uppger att Torsten förebrått Per för
tilltaget, varpå följt ordväxling, som slutat med att Torsten slagit Per i huvudet
med en yxa. Rätten dömer Torsten att mista livet.
-------------
1643 Vt
Jöns Torbjörnsson i Vålön bötfälls för att han dragit not på ett fiskeställe som
Jöns Engelbrektsson i Trötvik arrenderar av hustru Karin i Gettjärn.
-------------
1646 Ht
Måns Elofsson i Gettjärn bötar för "ett märkeligt oljud" i tingsstugan.
-------------
Kerstin Arvidsdotter i Gettjärn och brodern Håkan Arvidsson i Boberg bötfälls
för åverkan på varannans mark, Håkan dessutom för att han slagit henne med
ett spö.
-------------
1648 Ht
Håkan Arvidsson i Boberg bötar för att han slagit Måns Elofsson i Gettjärn i
huvudet med en yxa.
-------------
1649 Ht
Håkan Arvidsson i Boberg upplåter sin jord 1/9 i Gettjärn till Mats Olofsson i
Gettjärn på tre års tid.
-------------
1651 Vt
Håkan Arvidsson i Boberg har tillgripit Jöns Olofssons i Backetorp revar och
krok, som denne haft tillstånd att lägga på Måns Elofssons i Gettjärn fiskevatten.
-------------
1656 Ht
Nils Persson i Svensby har förlikts med Mats Olofsson i Gettjärn rörande Mats och
hans syskons arvslott efter modern Börit Jonsdotter, 1/5 av 1/4 i
Svensby. Nils skall betala ytterligare 1 1/2 rd till de 14 rd som Mats broder Ivar har
uppburit.
-------------
Fasta för Per Elofsson i Spelnäs på 1/12 ib. Han har köpt av sina bröder
Anders Elofsson i Röberg och Måns Elofsson i Gettjärn deras lotter för 20 rd
till dem var och har själv ärvt efter föräldrarna Elof Persson och
Börit Jönsdotter.
----------------------
Fasta för Måns Elofsson i Gettjärn på 1/12 ib, som han 1681 köpt av
Kerstin Jönsdotter för 10 rd. (1. ub 81ht 64.)
----------------------
1694
En tvist mellan å ena sidan Gettjärns åbor Arvid Persson, Mats Olofsson,Jöns
Persson, Per Andersson, Olof Eriksson, Håkan Eriksson, Mats Larsson,Erik
Matsson och Erik Olofsson ....
----------------------
1696
1/5 av 1/2 Gettjärn, som Sven Månsson ib 1691 köpt av sin hustrus farbroder
Sven Persson.
----------------------
Olof Eriksson i Gettjärn vill på sin hustrus och hennes syskons vägnar utlösa
deras styvmoder Marit Andersdotter och hennes barn från den 1/8 som åbos
av båda parterna. Kärandena anser sig på sin sal. moders vägnar vara bördiga
till den 1/12 ib som fadern Måns Elofsson och styvmodern inlöst. Deras moder hade
sin ärvda 1/3 i 1/8-en. Marit och hennes barn äger den större delen och har dessutom
fastebrev av år 1684 (vt nr 70) på den lott som köpts av Kerstin Jönsdotter.
Rätten finner att även om kärandenas moder kan ha varit släkt med säljaren får de ej
därför hävda bördsrätt. Marit tillstås rätt att utlösa Måns Elofssons förra barnkull.
1698
----------------------
År 1700
1/5 av 1/3 i Skrötingerud, som soldaten Elof Månsson 1700 tillbytt sig
av sin svåger Anders Persson i Gettjärn för sin arvejord i Gettjärn. (2. och
3. ub saknas.)
----------------------
1/5 av 1/2 Maggeby, varav Erik Halvardsson löst hälften för 25 rd och
Arvid Andersson tillsammans med sin brorson drängen Sven
Andersson ib den andra hälften för 25 rd från sina syskonebarn
Elof Månsson i Skrötingerud och Per Månsson i Gettjärn, uppbjudes
till hälften för dem var.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Håkan Svensson i Boberg och Sven Månsson i Gettjärn äger rätt att ta sin mors
jord i Berga från svågern Mats Persson ibidem och upplåta den till svågern
Jöns Olofsson i N. Västerrottna brukning. Mats är ej någon "brukande karl,som
jorden rätt hävda kan", men hustruns lott får han behålla.
1708 vt
--
Nämden skall värdera den lott i Gettjärn som Måns Elofssons barn av förra giftet
enligt utslag 1698 skall ta lösen för av Per Månsson och hans syskon av senare
gifte
1708 ht
--
Sven Månsson i Gettjärn uppbjuder av sin hustrus syskonbarns Olof Erikssons
jord i Gettjärn motsvarande 12, 5 rd som han har utlagt för Olofs räkning, dels
6 rd till norrmannen Guttorm Arnesson, dels 6,5 rd för akuld till bokhållaren
Nils Björn. Björn har 1708 uppbjudit en del av Olofs jord för sin fordran, men
lagfarten för honom avbrytes nu.
1709 ht
--
Hustru Gertrud Månsdotter i Gettjärn anser att Sven Månsson ibidem, som har
två åkertegar att bruka som pant för 6 rd, på så sätt uppbär för mycket i ränta
och att merräntan skall avräknas från kapitalet. Lånet är dock på 12, 5 rd
och avkastningen av åkrarna motsvarar ej skälig ränta.
1711 vt
--
Vid avräkning mellan sal. Måns Elofssons i Gettjärn båda barnkullar befinnes äldre
kullen äga möderne 1/3 av 1/8 i Gettjärn, och då fadern under senare gifte köpt 1/12
i Gettjärn, äger yngre kullen 1/3 därav för möderne, medan 2/3 av 1/12 är båda kullarnas
fäderne. Detta delas i tio systerslotter mellan tre systrar i äldre kullen och yngre
kullens två bröder och tre systrar. Yngre kullen har alltså 7/10, varjämte Per Månsson,
som är av senare kullen, köpt systern Ingiel Månsdotters fädernelott 1/10 och hennes
mödernelott 1/9 av 1/8, så att yngre kullens möderne och fäderne jämte den köpta
lotten blir tillsammans 1/3 av 1/12 samt 8/10 ur 2/3 av 1/12 jämte 1/9 av 1/8, vilka
lotter Per Månsson får utbryta på egna och samsyskonens vägnar.
1714 ht
--
Fastän Per Månsson i Gettjärn enligt dom 1714 fått utbryta 1/3 av 1/12 och 8/10 av 2/3
ur 1/12 jämte 1/9 av 1/8 i Gettärn, har dock sal. Måns Elofssons bägge barnkullar, såsom
nu intygas av Sven Månsson, Johan Arvidsson, Olof Eriksson och Per Månsson i Gettjärn. överenskommit att äldre kullen ska äga efter sin mor 1/10 av 1/8 i Gettjärn. Per Månsson
som är av yngre kullen, tillåter att äldre kullen köper av hans bror Elof 1/10 av 1/8.

Därtill har Olof Eriksson av äldre kullen 1/10 av samma 1/8, till vilken båda kullarna
skall äga lika köprätt, om den går till salu. Härmed har Per Månsson av yngre kullen
med sina intressenter 7/10 av åttondedelen.
1715 vt
------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist:
--
Måns Elofssons arvingar i Gettjärn, som åbor 2/3 av 1/2 i Gettjärn, yrkar att från
åborna på den övriga tredjedelen få utbuta den 1/12 av 2/3 i 1/2 hemmanet som
Måns Elofsson köpt av Kerstin Jönsdotter för 10 rd.
Svarandena påstår att denna 1/12 ligger under kärandenas 2/3 av 1/2 hemmanet,
och anför som bevis att de såsom arvingar efter Kerstins bröder Håkan och Erik
Arvidssöner, vilka ägt 2/12 var, dels innehar 4/12, dels även äger systerns Marit
Arvidsdotters 1/12, som Erik Arvidsson köpt 1647 4/6, och systern Ingeborg
Arvidsdotters 1/12, som Erik Arvidsson enl. domen 1705 (ht 115) likaledes
tillhandlat sig, vilka tillsammans utgör...(ej utsatt).....sedan 1/3 enligt fastebrev
1635 (ht 12) avdragits från 1/2 hemmanet såsom testamenterad till Per Arvidsson
av hans mor.
Eftersom svarandena bevisar laga fång av sin 1/3 i 1/2 hemmanet, följer därav,
att Kerstins 1/12 ligger under kärandenas brukning, varför yrkandet avslås.
1730 ht 154
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1610? Fadern Elof Persson föds omkring 1610 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1610? Modern Börit Jönsdotter föds omkring 1610 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
1630? Brodern Anders Elofsson föds omkring 1630 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
1630? Brodern Jöns Elofsson föds omkring 1630 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
<1656 Modern Börit Jönsdotter dör före 1656 Sunne,Värmlands län
1675? Sonen Per Månsson föds omkring 1675 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
1687 Brodern Per Elofsson dör 1687-08-28 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [1]
1702? Barnbarnet Marit Olofsdotter föds omkring 1702 Sunne,Gettjärn,Värmlands län [2]
1703? Barnbarnet Ingegerd Persdotter föds omkring 1703 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
1707? Brodern Anders Elofsson dör omkring 1707 Sunne,Bryggegården,Värmlands län [3]
1713 Barnbarnet Marit Persdotter föds 1713-03-06 Sunne,Gettjärn,Värmlands län [4]
1714? Död omkring 1714 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
<1736 Barnbarnet Marit Olofsdotter dör före 1736 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
<1747 Sonen Per Månsson dör före 1747 Sunne,Gettjärn,Värmlands län
<1776 Barnbarnet Marit Persdotter dör före 1776 Sunne,Gårdsjö,Värmlands län
<1785 Barnbarnet Ingegerd Persdotter dör före 1785 Sunne,Gettjärn,Värmlands län

Källor

[1]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 138 / sid 271
  
[2]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 99 / sid 93
  
[3]Värmländska anor
  
[4]Sunne C:2 (1707-1721) Bild 114 / sid 259