Personakt Antavla

Marit Mickelsdotter

Blev ca 71 år.

Far:Mickel
Mor:Kerstin Larsdotter

Född:omkring 1662 Fryksände,Bastvålen,Värmlands län.
Död:1733-03-20 Fryksände,Bastvålen,Värmlands län. [1]Martÿ dödde Marit Mikelsdotter ifrån Bastwåhl, begrofs
d 1 Aprill - 71 åhr.
 

Barn med Per Olofsson (- 1697?)

Barn:
Kerstin Persdotter (1680? - 1732)

Noteringar

Fryksdals övre tingslags häradsrätt AIa:5 (1683-1689) s.193,
hösttinget d 5, 6, 8 och 9 octobris 1688:
--
Länsmannen Johan Folker föredrog drängen Per Olofsson i Hwitsand och Marit Michelsdotter
på Östmarks ägor för begångit lönskaläge i det dhe båda wedergingo, hwar af hon hade en
oägta flicka på armarna; Ehuru wähl Per inte kunde neka sig åtskillige saker upgifwit henne
Marit, tydh efter annan, det han föregaf wara stadt på äghtenskap till synest, men will doch ey byggia något ächtenskap med henne, emedan de ingen lägenhet weta för sigh, ey heller will
hans moder det samtyckia.
Emedan inte någon ordentelig trolofning ähr stadt dessa emellan, kan Rätten ey heller honom
nu till ächtenskapet twinga uthan kommer honom Per Olofsson sakföra för lönskaläget efter lagh
till 40 Rd Smt och som han henne Marit Michelsdoter och under ächtenskapslöfte lockat hafwer, böthar han för henne 20 rd och gifwer henne till Barnaföda 6 Rd sampt hielper henne i Kyrkia,
och ehrhåller hon dhe gåfwor hon fått hafwer, hwargemte begge Kyörkiopligt undergifna.
--
"Nils Olofsson i Röbjörkeby och hans broder Per Olofssons änka Marit Mickelsdotter får
rätt att tillträda Nils Olofssons och Persbarnens lotter i Vitsand. De äger även den lott ib
som Per löst från sin broder Jöns Olofsson.
Nils och hans hustru är barnlösa. Marit Mickelsdotter är omgift och har ett barn i senare giftet. Markus Olofsson, som nu brukar hela hemmanet, är emot deras inflyttning.
Hösttinget 28/8 - 1/9 1699:
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1662? Födelse omkring 1662 Fryksände,Bastvålen,Värmlands län
1680? Dottern Kerstin Persdotter föds omkring 1680 Fryksände,Vitsand,Värmlands län
1697? Partnern Per Olofsson dör omkring 1697 Fryksände,Långerud,Värmlands län
1732 Dottern Kerstin Persdotter dör 1732-02-20 Fryksände,Vitsand,Värmlands län [2]
1733 Död 1733-03-20 Fryksände,Bastvålen,Värmlands län [1]

Källor

[1]Värmlands kyrkboksregister 4
  
[2]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm