Personakt

Erik Eriksson


Barn med Karin Henriksdotter Haikoinen (1686? - )

Barn:
Valborg Eriksdotter (1721 - )

Noteringar

Barn:
Maria Eriksdotter 1718-03-09
Valborg Eriksdotter 1721-03-24
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
Erik Eriksson i N. Ängen bevisar att alla hans svågrar fått av sin
svärfar Henrik Henriksson hemgift och bröllopskost.
Rätten finner Erik berättigad att utfå samma ersättnig innan boet
skiftas.
1728 ht 102
--
"Sammandrag av Frysdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
Simon Larsson i N. Ängen skall utlösas av bolbyn S. Västerrottnas ägare
Eskil Halvardsson, Nils Nilsson, Halvard Eskilsson, Håkan Bengtsson,
Knut Månsson och Johan finne.
1662 vt 8
--
Fasta för Simon Larsson i N. Ängen på det köp om bördsrätten till
N. Ängen som han gjort med Nils, Håkan, Per och Halvard i S. Västerrottna.
1665 ht 42
--
Simon Larsson har betalt Anders Mickelsson i Bogen (Gunnarskog) 35 rdför torpet
N. Ängen på S. Västerrottnas ägor. Dessutom har Simon för 20 rdlöst skatterättigheten
av torpet från jordägarna i S. Västerrottna Nils Nilsson,Halvard Eskilsson, Håkan Bengtsson,
Per Nilsson och Knut Månsson.
1666 ht 54
--
.." Mats Simonsson i N. Ängen"
1671 ht 41
--
Häradshövdingen på Dal Israel Pleningsköld kräver på sin systers, Erland Caméns änka
Kristina Pleningskölds, vägnar, att S. Västerrottnas ägare skalllämna ifrån sig hemmanen
N. Ängen och Ulvsjön, vilka 1666 stått upptagna isal. Sven Caméns anteckningar och
1669 arvfallit Erland Camén.
Svarandena invänder att deras föräldrar visserligen sålt S. Västerrottna jämte N. Ängen till
Camén men c:a trettio år senare (1658) återköpt hemmanet för att det ej skulle komma i
finnars händer och förmenar nu att N. Ängen ingått i köpet,vilket även bestyrkes av
Simon Larsson i N. Ängen, som säger sig ha senare velat köpa torpet av sal. Camén men
fått till svar att denne ej längre hade där-med att skaffa. Rätten finner av utslag vid
1662 vt 8 att S. Västerrottnaredan tillerkänts rätten till N. Ängen.
1672 vt 20
--
..."finnen Erik Henriksson i N. Ängen."
1676 vt 46
--
..."Henrik Matsson i N. Ängen...
1679 vt 48
--
Gamla hustrun Anna Mickelsdotter i N. Ängen testamenterar för skötselsin
avlingejord 1/3 ib till sonen Simon Simonsson ib, att ägas utan klanderfrån
hennes andra barn.
1679 vt 51
--
..."Erik Andersson i N. Ängen"...
1681 vt 36
--
Finnen Mats Simonsson i N. Ängen och hans broder Simon Simonsson ib har
överenskommit att trots moderns testamente, lagfäst 1679 (vt nr 51), vilket ger
Mats rätt till 2/3 ib, dela hemmanet lika.
1683 ht 48
--
Husfinnen Jakob Henriksson i S. Ängen har dött efter en sårskada hanådragit sig vid
ett besök hos Torbjörn Jönsson på Nässkogen. Änkan KerstinPålsdotter och den
dödes broder Olof Henriksson på N. Ängen misstänkerTorbjörn för att ha orsakat
skadan, men enligt denne har Jakob varit berusadvid tillfället och råkat falla.
1692 vt 4
--
..."Henrik Ambian i N. Ängen..."
1692 vt 34
--
..."Jakob Persson i N. Ängen ..."
1693 vt 80
--
1/2 N. Ängen, sal. Simon Simonssons ib jord, uppbjudes av Gunnar Olofsson i
Portnär för penningfordran.
1696 vt 103
--
1/4 av N. Ängen, som Gunnar Olofsson i Portnär 1696 köpt av ErikHenriksson i
N. Ängen för 40 rd.
1698 vt 131
--
1/4 av N. Ängen, som Ingemar Sonesson i Trötvik 1698 köpt av Olof Henriksson Wihåll för
40 rd.
1698 vt 132
--
.."Erik Hansson och Anders Pålsson i N. Ängen.."
1699 ht 74
--
Finnen Erik Hansson i N. Ängen vill såsom närmare i börd till hustrunLisbeta Simonsdotter
lösa från finnen Olof Wihåll den mark som han köpt avLisbeta och hennes man Erik Henriksson
för 16 rd och som skattar för 1/16 hemman. Olof har dock suttit på torpet i sexton år och får
behålla det.
1699 ht 75


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1686? Partnern Karin Henriksdotter Haikoinen föds omkring 1686 Fryksände,Bredsjön,Värmlands län
1721 Dottern Valborg Eriksdotter föds 1721-03-24 Gräsmark,Norra Ängen,Värmlands län