Personakt

Lars


Barn med ?

Barn:
Marina Larsdotter (1682? - 1730)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
För fylleri på tingsplatsen och för att han blandat sig i saken mot
finskan Annika Matsdotter döms Örjan Larsson i Runnsjön att sitta
i stocken två söndagar samt att för Fryksände kyrka utföra arbete
för 10 mk smt.
1699 vt 25
--
Löjtnanten Erik Klemetsson försöker återvinna Runnsjöskogen till sin
lott i Torsby från Halsten ib, Jon Olofsson i Bada (står Backa) samt Nils
Olofsson i Ånneby, vilken skog hans farbror skall ha bortbytt innan Erik blev
myndig. Svarandena uppvisar fastebrev på området i fråga. Målet uppskjutes.
1695 vt 24
--
1/2 Runnsjön, som sal. Lars Jonsson i Smedserud löst från finnarna
Örjan Larsson ib (6 rd), Hans Larsson ib (6 rd), deras brorson Lars Matsson ib
(6 rd), deras systerson Lars Pålsson ib (3 rd), systern Marit Larsdotter i Norge
(3 rd) och ännu en syster i Norge (3 rd) för summa 30 (!) rd.
1693 vt 86
--
Örjan Larsson i Runnsjön bötar för slagsmål med soldaten Mickel Mickelsson ib.
1691 ht 19
--
Per Larsson i Smedserud har anmält Hans och Örjan Larssöner i Runnsjön
för stöld. Som vittne framträder finskan hustru Karin Simonsdotter i
Runnsjön (förmodligen Mickels hustru). I brist på bevis frikännes de anklagde,
men Hans fälls dock för stöld hos Jon Nilsson i Rådom.
1691 ht 20
--
..."Erik Larsson i Runnsjön,.."
1691 ht 36
--
Sal. Lars Larssons i Runnsjön broder och systrar går med på att hans
barn och hans änka Elin Israelsdotter, vilka med arv, gåva och byte äger
1/3 och 1/18 ib, får lösa så mycket att de kommer till fulla hälften i hemmanet.
Över den andra hälften vill hans syskon råda efter eget skön.
1688 ht 65
--
Finnen Hans Larsson Burk vid Runnsjön har fått rykte om sig att ha medan han
ännu var ogift haft olovlig beblandelse med finnen Johan Pojens
hustru Marit Matsdotter, vilken nu rymt till Norge och där fött sitt barn.
Hans nekar till beskyllningen och bevis saknas.
1684 vt 12
--
..."låtit finnen Olof Larsson hugga fall på deras skog, vilket erkännes av dennes
broder Örjan Larsson vid Runnsjön..."
1683 vt 29
--
Finnen Göran Burk i Runnsjön och Marit Johansdotter ib pliktar för
lönskaläge. Mårten Putt i N. Röjdåsen borgar för Görans böter.
1682 vt 15
--
Åborna i Rådom, Torsby, Millmark och Sörmark tillhålles att ej åverka
vid det torpställe som finnen Klemet Larsson i Runnsjön ämnar upptaga.
1676 ht 23
--
Karl Månsson på Stensgårds ägor och änkan Lisbet Larsdotter i Runnsjön
bötar för lönskaläge 40 resp. 20 mk.
1672 ht 4
--
Sigfrid i Vittjärn samt Klemet och Olof Larssöner i Runnsjön ålägges att
betala till Fryksände kyrka en häst om 6 rd, som de lovat för gravplats åt en
främling och som tillhört denne. De har låtit änkan i Norge återta hästen och
hänvisas att söka sin betalning av henne.
1670 vt 12
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1682? Dottern Marina Larsdotter föds omkring 1682
1707 Barnbarnet Johan Johansson Porkka föds 1707-02-27 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [1]
1730 Dottern Marina Larsdotter dör 1730-05-08 Fryksände,Runnsjön,Värmlands län [2]

Källor

[1]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok/ffryk.htm
  
[2]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm