Personakt Antavla

Karin Gunnarsdotter

Far:Gunnar Andersson (- <1659)
Mor:Karin Olofsdotter

Född:Sunne,Lilltorp,Värmlands län.
Död:Sunne,Lilltorp,Värmlands län.

Barn med Finn Eriksson

Barn:
Marit Finnsdotter (1650? - )
Gunnar Finnsson (- <1711)
Olof Finnsson (- <1729)
Erik Finnsson

Noteringar

Utdrag ur Fryksdals härads domböcker 1602-1700, av Gunnar Almqvist
---------
Uppbjudes 1. gången:
1/5 i Lilltorp, som Olof Persson ib 1699 köpt av sin hustrus syskone-
barn Marit Persdotter för 25 rd.
1699 vt
---------------------------
Rätten avslår Olof Nilssons och Erik Olofssons i Tosseberg på egna och
grannarnas vägnar framförda begäran att som bolby till Lilltorp få rätt till del
i dess kvarn. Drängen Olof Gunnarsson och Olof Persson i Lilltorp visar att
Lilltorp sedan lång tid tillbaka är skilt från bolbyn.
-------
1/12 i Skinnerud, som Lars Nilsson ib 1698 köpt av sin svågers Gunnar
Finnssons i Lilltorp arvingar för 25 rd.
1698 ht
---------------------------
Uppbjudes 1. gången:
2/5 i Lilltorp, som Gunnar Finnsson ib 1696 köpt av sin broder Erik
Finnsson för 45 rd.
1696 ht
---------------------------
Nils Torbjörnsson i Bäck ålägges att ersätta soldaten Gunnar Finnsson i
Lilltorp för en skadad häst.
1687 ht
---------------------------
Elof och Per Olofssöner och farbrodern Elof Tolsson i Ingeborgjorden får
enligt lagen mot hemmans förminskande återlösa från Nils Olofsson i Lilltorp
en ängsbråte, som Elof Tolssons fader för fyrtiosju år sedan sålt till hustru
Karin i Lilltorp för 70 d smt och som hon fått fasta på år 1627. Nils Olofsson
i Lilltorp har 1672 (ht nr 55) fått fasta därpå såväl som på den del han ärvt i
Lilltorp och skall nu av medarvingarna hållas skadelös eller intagas på Lilltorp.
-------
Per Nilsson och Nils Nilsson i Tosseberg, Nils Svensson i Åna på egna och
sin moders Elin Nilsdotters och sin systers Kerstin Svensdotters vägnar, Erik
Svensson på egna vägnar och Gunnar Finnsson i Lilltorp för sin hustru Inge-
borg Svensdotter har träffat överenskommelse om arvet efter föräldrarna
Nils Eriksson och Ragnella Nilsdotter, 1/7 i norra hälften av Tosseberg och
1/6 av södra hälften ib samt 1/2 Skinnerud, att Per och Nils Nilssöner skall
behålla jorden i Tosseberg och deras syster Elin Nilsdotter få 1/2 Skinnerud.
1674 ht
---------------------------
Fasta på Lilltorp för Nils Olofsson ib. Han har dels köpt av sina syskon
Gunnar Olofsson i Åras, Karin Olofsdotter i Kårrud, Marit Olofsdotter i Bose-
by och Karin Olofsdotter i Gårdsjö deras lotter, dels själv ärvt efter fadern
Olof Eriksson.
1672 ht
---------------------------
Uppbjudes 1. gången:
Det torp som Nils Olofsson och hans syskon ärvt från Lilltorp, av Nils Olofsson.
1669 ht
---------------------------
Om Bryngel Tolsson (i Torp) ej har kvitto av Gustaf Börjesson på sin
hälft av salt som Finn Eriksson i Lill torp 1660 uttagit, skall han betala till
Finn, som har kvitto på hela beloppet.
1663 vt
---------------------------
Gifte mannen Finn Eriksson i Lilltorp och ogifta kvinnan Karin Olofsdot-
ter i Ingeborgjorden bötar 80 resp. 40 daler för enfalt hor. Böterna förvand-
las till kroppsstraff.
1660 ht
---------------------------
Lilltorp har värderats till 60 rd och ängsbråten, som kommit från Inge-
borgjorden såsom knektlega av Tol ib för att Anders Gunnarsson gått knekt
för honom, till 30 rd. Lilltorp var Gunnar Anderssons arvejord, av vilken dot-
tern Karin Gunnarsdotter ärvt 1/6 och hennes syskon Jon, Anders och Marit
övriga 5/6 (75 rd). Då dessa tre dött, har 2/3 (50 rd) tillfallit modern Karin
Olofsdotter och 1/3 (25 rd) systern Karin Gunnarsdotter, och när nu modern
dött, har 2/3 av hennes 2/3, el. 33 2/3 rd, tillfallit barnen efter hennes son
med senare mannen Erik, Olof Eriksson, under det att 1/3 tillfallit Karin Gun-
narsdotter. Rätten beslutar att Karin Gunnarsdotter skall bli vid Lilltorp och
Olofs barn vid ängsbråten.
1659 ht
---------------------------
Fasta för Mickel Matsson och Nils Tolsson i Tosseberg på 5/7 i 1/2 Tosse-
berg. De har köpt av Finn Eriksson i Lilltorp hans hustrus Karin Gunnarsdot-
ters arvslott för 55 rd, av Elof Olofsson i Ana en del av hans hustrus Karin
Olofsdotters arvslott för 4 rd, av Elin Olofsdotter i Tosseberg hennes arvslott
för 6 rd, varvid Mickel inlagt sina jordpengar 26 rd från Överbyn. De har
dessutom ärvt genom sina hustrur Sigrid och Ingrid Olofsdöttrar.
1657 vt
---------------------------
Fasta för Elof Olofsson i Tosseberg på 1/7 i 1/2 hemmanet ib, som han
köpt av Finn Eriksson i Lilltorp för 45 rd, en engelsk tröja om 2 rd och 2 liar
och som var Finns hustrus Karin Gunnarsdotters jord.
1656 vt
---------------------------
Fasta för Elof Olofsson på 1/2 Åna på 1/6 när. Han har köpt
1/ av Halvard Nilsson på Gräsmarken hans hustrus del för en oxe, en ko och 3 rd,
2/ av Karin Olofsdotter i Lilltorp hennes del för 9 rd,
3/ av Karin Gunnarsdotter hennes del för 12 rd,
1652 ht
---------------------------
Hustrun Karin Gunnarsdotter i Lilltorp upplåter hustrun Elin Gunnars-
dotter i Röberg och hennes barn en bråte i Lilltorp för den andel som de äger
i Lilltorp.
1651 ht
---------------------------
...."av Erik Nilsson i Lilltorp hans del för 3 fat..."
1645vt
---------------------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Dottern Marit Finnsdotter föds omkring 1650 Sunne,Lilltorp,Värmlands län
<1659 Fadern Gunnar Andersson dör före 1659 Sunne,Lilltorp,Värmlands län
<1711 Sonen Gunnar Finnsson dör före 1711 Sunne,Lilltorp,Värmlands län
<1729 Sonen Olof Finnsson dör före 1729 Sunne,Tonerud,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:3 (1729-1735) Bild 131 / sid 126