Personakt Antavla

Gertrud Börjesdotter

Far:Börje Månsson (1620 - 1682)

Född:omkring 1640 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län.

Barn med Lars Olofsson (- <1693)

Barn:
Olof Larsson (1661? - 1716)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
1602
"Nils Persson har köpt 1/ av Olof Halvardssons i Såneby och Esbjörn Håkanssons
föräldrar deras arvslott i Näs för en oxe och en hacka (?) jämte 7 mk samt 3 lod silver,
2/ av Nils i Boseby och Jon Matsson samt Simon i Bävik deras arvslott i Näs för 30 mk
och 300 järn och äger nu hela Näs."
----------------------------------------------
1634 vt
Till gästgivare i häradet utses Ivar och Per Olofsson i Björke, Erik i Öjenäs, Olof i Oleby,
Nils Jönsson i Överbyn, Måns i Bävik, Håkan och Lars i Aplung, Olof i Ås (ÖE) samt Per
och Olof i Torsby.
----------------------------------------------
1634 ht
För ogill väg bötar Bäviksborna vardera 3 mk.
----------------------------------------------
1642 ht
"Enar och Gertrud Simonsdotter i Bävik tvistar om besittningen av sin jord ibidem.
Lotten är för liten för två åbor, och eftersom Gertrud äger dels en hel systerlott, dels
för 300 järn i en 1/4, vilket är mera än vad Enar äger, får hon utlösa honom."
----------------------------------------------
1646 vt
"Måns Simonsson i Bävik anför, att Bävik för någon tid sedan upplåtit till sal. Botvid
Larsson Ankars arvingars frälsehemman Prästbol ett skogsområde att bruka till säter,
eftersom de båda hemmanens åbor då varit "in bunden ätt". Nu kan Bäviksborna
ej få tillbaka skogen med godo utan begär hjälp av rätten. Målet uppskjutes."
----------------------------------------------
1649 vt
"Fasta för Jon Johansson i Bävik på jord ib. Han har dels köpt av Simon Olofsson
i Folkesgården hans lott i Bävik för 16 rd, dels köpt av Ingeborg Simonsdotter i Bävik
hennes lott för 12 rd."
----------------------------------------------
1652 vt
Björn Arvidsson i Visteberg får rätt att inlösa från Per Tolssons arvingar i Bävik den lott i
Torp som Björns fader Arvid Tolsson sålt till sin broder, nämnde Per Tolsson, för 6 fat järn.
----------------------------------------------
1653 vt
"Björn Arvidsson och fältväbeln Bryngel Tolsson i Torp har vid förra tinget verenskommit,
att Björn skulle lösa 1/2 hemmanet, men han nöjer sig nu med 1/3 därav."
"Samme Bryngel Tolsson lovar att betala Cecilia Persdotter i Bävik en stut för att han
hittills fått bruka hennes jord i Torp."
----------------------------------------------
1656 ht
Jöns Pålsson i Bävik har 1654 skrivits till knekt men lejt i sitt ställe brodern Per Pålsson.
--------
"Fasta för Börje Månsson i Bävik på 1/4 ib. Han har dels tillbytt sig av Olof Månsson i
Fölsvik hans hustrus Marit Månsdotters arvslott 1/8 i Bävik för sin arvejord i Fölsvik samt 22
rd i mellangift, dels ärvt genom sin hustru 1/8 i Bävik."
----------------------------------------------
"1665 vt
Nämnden intygar att Börje Månsson i Bävik lidit stor skada genom eldsvåda natten efter kyndelsmässodagen."
----------------------------------------------
1668 vt
Uppbjudes 1. gången: l/8 i Bävik av SimonPålsson.
----------------------------------------------
1669 ht
Jon Nilsson i Bävik och hans syskon får rätt att lösa sin mödernejord från morbrodern
Jon Jonsson i Stavik för 9 rd.
----------------------------------------------
1675 vt
"Fasta på 2/9 i 1/2 Fölsvik för Olof Nilsson ib. Han har köpt av sin svåger Lars Månsson i
Högberg 1/9 i 1/2 Fölsvik för 20 rd och gottgjort hans magar Simon Pålsson i Bävik,
Sone Jonsson i Högberg, Nils Eskilsson i Ås och Måns Jonsson i Gunnarsby med 14 rd
för deras bördsrätt. Dessutom har Olofs hustru Karin Olofsdotter ärvt 1/9 efter sina föräldrar
i Fölsvik."
--------
Måns Börjesson i Bävik har hjälpt svågern Lars Olofsson ib med halva knektlegan.
--------
"Olof Persson i Kålsgården lovar att betala sin syster Marit Persdotter i Bävik vad han
ännu är skyldig för hennes jordlott i Kalsgården."
----------------------------------------------
1676 ht
Uppbjudes 1. gången: 1/3 av 1/4 i Bävik av Jon Nilsson ib.
----------------------------------------------
1677 vt
"Sven Sonesson i Bävik har fått rykte om sig att ha haft olovlig beblandelse med
löskonan Marit, en främling som haft sitt tillhåll i Bävik. Han befrias dock från misstanken."
----------------------------------------------
1678 vt
Uppbjudes 1. gången: l/8 i Bävik av Simon Pålsson ib.
----------------------------------------------
1681 vt
"Simon Pålsson i Bävik är skyldig Marit Olofsdotter i Hensgård pengar för en ko."
----------------------------------------------
1681 ht
Uppbjudes 1. gången:
"1/3 av 1/6 i Bävik, som sal. Jon Nilsson ib köpt av Anders Hansson i Ås för 20 rd. Dessutom
har Jons änka Ingeborg Olofsdotter ärvt en del ib."
----------------------------------------------
1682 ht
"Simon Pålsson i Bävik och Måns Jonsson i S. Gunnerudstorp protesterar på sina myndlingars
Måns Larssons barns vägnar mot att tvenne systrar Ingeborg och Marit Månsdöttrar i Högberg testamenterat sin 1/3 i Högberg till sin brorsdotters son Halvard Nilsson och hans hustru, men testamentet är lagfäst 1673 (vt nr 48) och dessutom äger systrarna endast 1/4 i hemmanet."
----------------------------------------------
1683 vt
"Fasta för Isak Larsson i Stavik på 1/6 ib. Han har dels ärvt en lott, dels köpt av Håkan Persson
hans moders Kerstin Isaksdotters jord ib för 15 rd, dels löst från Johan Johansson i Bävik hans
och syskonens Nils, Simon och Kerstin Johansbarns jord för 10 rd."
----------------------------------------------
1683 ht
"Lars Olofsson i Bävik skall för arbete han gjort på 1/4 ib under svärfaderns tid få bo kvar
någon tid på 1/4 i samma 1/4 men senare utlösas därifrån av Måns Börjesson och hans
broder Nils Börjesson. Lars Olofssons svärfader har dött föregående år."
----------------------------------------------
1684 vt
"Fasta för profossen Simon Pålsson i Bävik på 2/3 av 1/4 ib, varav han löst 1/8 av Sven
Sonesson ib för 42 rd, av vilka 40 rd är hans hustrus jordpengar från Högberg. Det övriga är
hans mödernejord, som han får behålla mot att fädernet går till brodern Jöns Pålsson i Väsby."
----------------------------------------------
1684 ht
"Olof Jonsson återfordrar av länsmannen Håkan Werners änka Ellika Bengtsdotter i Gunnarsby
en stut, som Olofs fader sal. Jon Nilsson i Bävik köpt av Knut Olofsson i Fölsvik och skall ha
lämnat till länsmannen i avsikt att komma in i nämnden, vilket dock ej blivit av. Jons broder
Per Nilsson i Bävik kan blott intyga att brodern haft kreatursaffärer med länsmannen.
Nämnden har aldrig hört talas om att Jon skulle ha önskat komma in i nämnden och
ogillar käromålet."
----------------------------------------------
1685 vt
"Värdet av 1/4 i Bävik har uppskattats till 100 rd. Arvejorden efter Nils Matsson anges vara
1/3 av 1/4 ib, och lösen tillkommer senare kullen. Förra kullen har ej något möderne att fordra
däri. Ersättningen till sal. Nils Matsson för hustrun Karin Simonsdotters skötsel räknas båda
kullarna till godo, eftersom det ej kan bevisas, att sonen sal. Jon Nilsson bistått fadern med hälften därav."
----------------------------------------------
1685 ht
"Erland Brun har utsetts till skogvaktare för Fryksdals härad. Till skallfogdar utses Simon
Pålsson i Bävik och............."
----------------------------------------------
1687 vt
"Fasta för Jon Nilssons arvingar i Bävik på 1/12 av 1/4 ib, år 1681 inlöst från Anders Hansson
i Ås för 20 rd."
--------
1/3 av 1/4 i Bävik, sal. Karin Simonsdotters jord, som Nils Matssons och Jon Nilssons
arvingar ib bekommit dels för skötsel av hustrun Karin Simonsdotter i N. Borgeby, dels
sedan de betalat hennes arvingar:
a/ 2 3/4 rd till Börje Månsson i Bävik för hans hustrus och hennes syskons
del,
b/ 1 rd 18 öre till Jon Johansson ib och hans medarvingar,
c/ 1 rd 18 öre till Sone Olofsson i Folkesgården och hans syskon,
d/ 1 rd 18 öre till Simon Ivarsson i Gersbyn och hans syskon,
e/ 1 rd 18 öre till Nils Börjesson i Förby och hans syskon.
----------------------------------------------
1690 vt
"Nämndemannen Bryngel Björnssons i Rud son Nils och drängen Jöns Jonsson i Bävik
misstankes för dråp i Nyed, och eftersom de är oskyldiga därtill begär Bryngel intyg om deras hemförhållanden. Nämnden har endast gott att säga om dem."
----------------------------------------------
1691 vt
" Bryngel Björsson i Rud anmäler på sin sons Nils Bryngelssons vägnar jämte Jöns Jonsson
i Bävik landsgevaldigern Lars Nilsson för att ha obefogat fängslat och beskyllt dem för ett mord
i Nyed. Svaranden anses dock endast ha gjort sin plikt, eftersom de båda varit skäligen
misstänkta och av Nyeds tingsrätt friats först sedan de avlagt tolvmanna värjemålsed."
--------
"Hans Börjesson i N. Gunnerudstorp får tills vidare ej inkomma på hustruns och hennes
syskons 1/6 av 1/4 i Bävik. Hans tror sig kunna förvärva mera jord i Bävik."
----------------------------------------------
1691 ht
" 1/18 i Högberg, som Måns Larssons arvingar 1691 för 30 rd löst från Simon Pålssons i
Bävik hustru Anna Larsdotter och som var hennes fäderne och mödernejord."
--------
" 1/6 av 1/4 i Bävik, som Lars Olofsson i Smedsby vid 1683 ht dömts att utlösas från av Måns
Börjesson och Nils Jonsson i Bävik men som dessa ej betalat. Lars behåller själv jorden,
eftersom han kan byta till sig mera jord i Bävik."
----------------------------------------------
1692 vt
Nils Jonssons i Bösseviken mödernejord i Gunnerud och Björn Jonssons i Gunnerud hustrus jord i Bävik skall mätas. Måns Börjesson, som innehar jorden i Bävik, "har om förledit år varit tillsagd
och kan dessutom vara på sin broderlott besutten".
----------------------------------------------
1693 vt
..."Mats Jonsson i Bävik, Måns Börjesson ib, Sven Jönsson ib, Nils Jonsson ib"..
--------
" 1/6 av 1/4 i Bävik, som Måns Börjesson och hans broders Nils Börjessons barns styvfader
Nils Johansson 1693 inlöst från systern resp. fastern Gertrud Börjesdotter ib för 10 rd vardera."
----------------------------------------------
1693 ht
"Till förmyndare för sal. Lars Olofssons båda döttrar i Bävik utses deras morbroder Måns
Börjesson ib och deras broder Olof Larsson i Smedsby."
----------------------------------------------
1694 vt
"Hans Börjesson i N. Gunnerudstorp tillätes att bortbyta till brodern Börje Börjesson sin
hustrus Karin Simonsdotters 1/8 i 1/6 av 1/4 i Bävik "men parterna, helst Hans hustrus bröder,
bör jämka sig emellan jorden i Västanå och Bävik".
----------------------------------------------
1694 ht
"Fasta för sal. Mats Jonssons i Bävik hustru Görna Börjesdotter på 1/6 av 1/4 ib, som Mats 1690 inbytt från Nils Nilsson i Sillegården för Görnasjord 1/10 och 1/60i Humlen"
--------
Mats Jonssons i Bävik änka Görna Börjesdotter ålägges att till soldaten
Olof Jonsson betala resterande knektlega.
----------------------------------------------
1695 ht
"Hans Börjesson i Bävik och hans bröder Börje och Jon "som alla fått sina hustrur från Bävik",
anser att en av dem bör få bo i Bävik, eftersom Jon Jönssons dotter kommit att genom gifte
med deras broder äga deras faders jord i N. Gunnerudstorp. Trots invändningar av Jon Jönssons söner tillåter rätten Hans Börjesson att sitta kvar på sin hustrus 1/24 i Bävik jämte den 1/4 av 1/8 som Börje återlöst från Olof Håkansson och nu upplåtit åt honom."
----------------------------------------------
1696 ht
"Befallningsmannen anser att eftersom profosserna Henrik Ambian och Pål Simonsson i Bävik ej uppbär någon lön av gevaldigern bör de få hjälp till sitt uppehälle. Allmogen lovar att "när de
besökas därom ' lämna bidrag efter vars och ens råd och lägenhet."
----------------------------------------------
1697 vt
Simon Pålssons i Bävik arvingar skall få hjälp med arvskiftet.
----------------------------------------------
1697 ht
"Jonas Länder lagsöker Börje Börjesson i Bävik om järn som uttagits hos borgmästaren Jon
Jonsson i Filipstad och skulle ha körts till Skarpeds bruk. Börje menar sig ha blivit påförd järn
som uttagits av grannen Lars Olofsson i Ås. Käranden hänvisas till Filipstads bergslags ting."
--------
"Soldaten Pål Simonsson i Bävik, f. d. profoss, fälls till 40 mk smts böter för att han låtit fången Per Persson från Långetjärn undkomma på vägen till Karlstads fängelse. Rymlingen har ännu ej
fasttagits."
----------------------------------------------
1698 vt
Lars Simonsson i Bävik bötar för vanvördnad mot rätten.
--------
Om Börje Börjesson i Bävik betalar sin hustrus andel av skulderna efter hennes fader Simon
Pålsson, blir hon berättigad till sin arvslott 1/10 av 1/12 i Bävik. I annat fall behålles denna av
brodern Lars Simonsson mot att han betalar hennes del i skulderna.
--------
"För betalning av "knektepengar" till sin sal. mans broder Olof Jonsson i Bävik har Görna
Börjesdotter ib nödgats skuldsätta sitt och svärmodems gemensamma bo. Denna skuld
har hennes mans syskon ingen del i, men av övriga skulder betalar de hälften och Görna hälften."
----------------------------------------------
1699 vt
"Av sal. Simon Pålssons jord i Bävik så mycket som svarar mot 33 1/2 rd vilka sonen Lars
Simonsson i Bävik betalat för sterbhusets skulder."
----------------------------------------------
1700 vt
..." Bäviksborna Per Nilsson, Sven Jönsson, Olof Olofsson, Nils Jonsson och Måns Gudmundsson..."
--------
"Soldaten Olof Jonsson i Bävik och brodern Nils Jonsson ib begär att deras svägerska Görna Börjesdotter, som haft fäle med deras moder, skall vara ansvarig för den andel som tillfallit modern efter deras fader, vilket rätten dock ej kan bifalla."
--------
..."från sal. Jon Johanssons arvingar i Bävik Nils, Jöns, Johan, Kerstin, Anna och Gertrud Jonsbarn
för jord i Bävik..."
--------
"1/6 av 1/3 i Stavik för Nils Jonssons arvingar. Dels har de 1664 av Jöns Håkanssons i Högberg arvingar köpt hälften för 10 rd, dels har sonen Jöns Nilsson 1699 köpt hälften av sina tremänningar Mats, Olof, Nils och Anna Jonsbarn i Bä vik för 10 rd."
----------------------------------------------
1700 ht
"Måns Gudmundsson i Bävik bötfälls för att han knuffat sin svägerska Karin Larsdotter ib."
--------
"Soldaten Olof Jonsson i Bävik kväljer dom av 1700 5/2, i det att han åter lagsöker sin svägerska hustrun Görna Börjesdotter om arv efter fadern, Jon Nilsson ib."
--------
"1/4 av 1/8 i Bävik, varav Lars Simonsson ib dels ärvt en del, dels 1700 köpt sin syster Gertrud Simonsdotters lott av hennes man Börje Börjesson för 6 rd, dels 1700 köpt en del av samme man
för 11 rd."
--------
"1/6 av 5/6 i Bävik, sal. Jöns Jonssons ib jord, som Sven Jönsson 1700 tillbytt sig av hans änka
Elin Olofsdotter för sin hustrus jord ib"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1640? Födelse omkring 1640 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1654? Systern Görna Börjesdotter föds omkring 1654
1655 Brodern Nils Börjesson föds 1655 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1661? Sonen Olof Larsson föds omkring 1661 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1682 Fadern Börje Månsson dör 1682 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1691 Brodern Nils Börjesson dör 1691 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1716 Sonen Olof Larsson dör 1716-08-23 Östra Ämtervik,Smedsby,Värmlands län
1729 Systern Görna Börjesdotter dör 1729-11-15 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län [1]

Källor

[1]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm